Matematika (maktab kursi)

Mustaqil o’rganuvchilar uchun matematikadan video-darslar
4.6 (10 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
413 students enrolled
Free
Start Learning Now
 • Lectures 180
 • Length 23 hours
 • Skill Level All Levels
 • Languages Uzbek
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 3/2014 Uzbek

Course Description

E'tiboringizga havola qilinayotgan ushbu video-darslar maktab matematikasini o’rgatishga qaratilgan. Undagi darslar asosan o’tilgan mavzularni esga olmoqchi bo’lgan, maktab matematikasini mustaqil o’rganmoqchi bo’lgan o’quvchilarga mo’ljallangan bo’lsada undan maktab o’qituvchilari ham foydalanishlari mumkin.

Matematikani yangi boshlayotgan o’quvchilarga dastlab video-darslarda yechilgan misol va masalalarni qaytadan mustaqil yechib, so’ngra dars oxirida berilgan topshiriqlarni yechishni tavsiya qilamiz.

Biz darslarni shartli ravishda ikki qismga ajratdik:

 • 1-qismda asosiy qoidalar, formulalar, v.k. beriladi. Bu qismda mavzular misollar yordamida tushuntiriladi.
 • 2-qismda esa ayrim mavzular kengaytiriladi, darsliklarda uchramaydigan, lekin tez yechimga olib keluvchi formulalar ham berilishi mumkin.

2-qism faqat 1-qismni o’zlashtirgan o’quvchilarga tavsiya qilinadi. Undan oily o’quv yurtlariga kirish ishtiyoqida bo’lgan o’quvchilar ko’plab misollarning yechimlarini o’rganishlari mumkin. 2-qismning oxirida ham topshiriqlar berilgan bo’lib ular asosan test to’plamlaridan olingan. Video-darslarda yechilgan misollar bu topshiriqlarning nisbatan murakkabrog’i yoki tipik misollarini tashkil etadi.

O’zlarining qimmatli vaqtlarini ayamay ushbu kursga taaluqli fikr va mulohazalarini bildiradigan tinglovchilarga oldindan o’z minnatdorchiligimizni bildiramiz.

Darslarga a'zo bo'lish

What are the requirements?

 • Boshlang'ich sinflar matematikasi (qo'shish, ayirish, karra jadvali va hokazo boshlang'ich bilimlar).

What am I going to get from this course?

 • Matematikadan maktab kursini esga olish
 • O'quvchilarni bitiruv va oliygohlarga kirish imtihonlariga tayyorlash

Who is the target audience?

 • Maktab o'quvchilari
 • Abiturientlar
 • O'qituvchilar
 • Farzandlariga matematika fanidan yordam berishni istagan ota-onalar
 • Matematika fanidan bilimlarini mustahkamlashni istagan barcha hohlovchilar

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: Muqaddima
01:15

Kirish so'zi

Qo'llanma
00:59
Section 2: Natural sonlar. 1-qism
04:11

Ushbu darsda natural sonlar ustida bajariladigan amallar ketma-ketligi batafsil bayon qilingan

07:33

Ushbu darsda natural sonlarning biror songa qoldiqsiz bo'linish alomatlari tushuntirilgan

05:51

Ushbu darsda natural sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish masalasi ko'rib chiqilgan

EKUB va EKUK
08:55
03:40

Natural sonlarni qoldiqli bo'lish

3 pages

Ushbu bo'limda olgan bilmlaringizni mustahkamlash uchun quyidagi misollarni mustaqil ishlashingizni tavsiya qilamiz.

Misollarning javobini tekshirib ko'rish uchun quyidagi Javoblar.pdf faylini yuklab oling.

Section 3: Natural sonlar. 2-qism
12:28

Ushbu darsimizdan natural sonlarni hisoblashga doir misollarni tez yechish uslublarini o'rganasiz

05:44

4, 8, 16, 6, 12, 15, 18, 36, 45 va boshqa sonlarga bo'linish belgilari

13:21

Ushbu darsimizda qoldiqsiz bo'linish belgilariga oid misollarni yechish usullarini ko'rib chiqamiz

Qoldiqli bo'lish
01:48
12:23

Qoldiqli bo'lishga oid misollarni yechish uslublari

07:51

EKUB va EKUKga oid misollarni yechish usullari

04:37

Sonning oxirgi raqamini hisoblashga oid misollarni yechish usullari

15:41

Oxirgi raqamni hisoblashga oid misollar

Section 4: Butun sonlar. 1-qism
Butun sonlarni qo'shish va ayirish
05:37
Butun sonlarni ko'paytirish va bo'lish
05:11
Butun sonlarni darajaga ko'tarish
03:19
Butun sonlarni taqqoslash
02:22
1 page

Ushbu bo'limda olgan bilmlaringizni mustahkamlash uchun quyidagi misollarni mustaqil ishlashingizni tavsiya qilamiz.

Misollarning javobini tekshirib ko'rish uchun quyidagi Javoblar.pdf faylini yuklab oling.

Section 5: Butun sonlar. 2-qism
Butun sonlarga oid misollar
05:12
Section 6: Oddiy kasrlar. 1-qism
Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish
04:27
Turli maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish
09:43
Kasrlarni qisqartirish
03:03
Kasrlarni ko'paytirish
06:25
Kasrlarni bo'lish
07:08
Kasrlarni darajaga ko'tarish
02:53
Kasrlarni taqqoslash
07:03
3 pages

Ushbu bo'limda olgan bilmlaringizni mustahkamlash uchun quyidagi misollarni mustaqil ishlashingizni tavsiya qilamiz.

Misollarning javobini tekshirib ko'rish uchun quyidagi Javoblar.pdf faylini yuklab oling.

Section 7: Oddiy kasrlar. 2-qism
Oddiy kasrlarga oid misollar. 1-qism
10:54
Oddiy kasrlarga oid misollar. 2-qism
10:47
Oddiy kasrlarga oid misollar. 3-qism
09:31
Section 8: Butun va kasr qismga ega sonlar. 1-qism
Qo'shish va ayirish
04:30
Ko'paytirish va bo'lish
02:44
Darajaga ko'tarish
02:16
Butun va kasr qismga ega sonlarga oid misollar
03:06
3 pages

Ushbu bo'limda olgan bilmlaringizni mustahkamlash uchun quyidagi misollarni mustaqil ishlashingizni tavsiya qilamiz.

Misollarning javobini tekshirib ko'rish uchun quyidagi Javoblar.pdf faylini yuklab oling.

Section 9: Butun va kasr qismga ega sonlar. 2-qism
Butun va kasr qismga ega sonlarga oid misollar
08:13
Section 10: O'nli kasrlar. 1-qism
Qo'shish va ayirish
04:40
Ko'paytirish
08:51
Bo'lish
07:04
Darajaga ko'tarish
04:02
Taqqoslash
02:51
O'nli va oddiy kasrlar ustida amallar
04:16
Cheksiz o'nli davriy kasrlar
06:11
8 pages

Ushbu bo'limda olgan bilmlaringizni mustahkamlash uchun quyidagi misollarni mustaqil ishlashingizni tavsiya qilamiz.

Misollarning javobini tekshirib ko'rish uchun quyidagi Javoblar.pdf faylini yuklab oling.

Section 11: O'nli kasrlar. 2-qism
O'nli kasrlarga oid misollar
16:51
Cheksiz o'nli davriy kasrlarga oid misollar
09:30
Section 12: Haqiqiy sonlar. 1-qism
Ratsional sonlar
14:27
Irratsional sonlar
08:04
Haqiqiy sonlar
06:52
Sonning moduli
05:03
Section 13: Birhadlar va ko'phadlar. 1-qism
Natural ko'rsatkichli daraja
07:07
Birhadlarni ko'paytirish va darajaga ko'tarish
07:00
Birhadlarni qo'shish va ayirish
05:35
Ko'phadlarni qo'shish va ayirish
07:46
Ko'phadlarni ko'paytirish
06:56
07:27

Ushbu darsimizda (a+b)2hamda (a-b)2 qisqa ko'paytirish formulalarini ko'rib chiqamiz.

03:46

Navbatdagi qisqa ko'paytirish formulasi: (a-b)(a+b)

05:16

(a-b)(a2+ab+b2) va (a+b)(a2-ab+b2) qisqa ko'paytirish formulalari

06:17

Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish usuli.

06:14

Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratishning guruhlash usuli.

06:05

Ko'phadlarni qisqa ko'paytirish formulalari yordamida ko'paytuvchilarga ajratish.

06:27

Ko'phadlarni qisqa ko'paytirish formulalari yordamida ko'paytuvchilarga ajratish (davomi).

06:47

Bir necha usullar yordamida ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratish.

Section 14: Birhadlar va ko'phadlar. 2-qism
11:02

Ko'phadlarning standart shakliga oid misollar

11:55

Qisqa ko'paytirish formulalariga oid misollar.

08:58

Qisqa ko'paytirish formulalariga oid misollar davomi.

12:15

Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratishga oid misollar

13:17

Ko'phadlarni ko'paytuvchilarga ajratishga oid misollar (davomi)

Section 15: Algebraik kasrlar. 1-qism
04:26

Algebraik kasrlarni qisqartirish

06:27

Bir xil maxrajli algebraik kasrlarni qo'shish va ayirish

09:13

Turli maxrajli algebraik kasrlarni qo'shish va ayirish

07:07

Algebraik kasrlarni qo'shish va ayirishga oid misollar

07:39

Algebraik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish

06:35

Algberaik kasrlarni darajaga kootarish.

Ifodalarni soddalashtirihsga oid 1-misol
02:30
Ifodalarni soddalashtirihsga oid 2-misol
04:04
Ifodalarni soddalashtirihsga oid 3-misol
05:16
Ifodalarni soddalashtirihsga oid 4-misol
04:17
Section 16: Algebraik kasrlar. 2-qism
Algebraik kasrlarga oid misollar. 1-4 misollar
12:59
Algebraik kasrlarga oid misollar. 5-9 misollar
11:15
Algebraik kasrlarga oid misollar. 10-13 misollar
10:41

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

G'ofurjon Ibragimov, Fizika-matematika fanlari doktori

Ishlagan lavozimlari:

1.O’zbekiston Milliy Universiteti qoshidagi Matematika Instituti.

 • a.Kichik ilmiy xodim (1984-1985)
 • b.Aspirantura (1985-1988)
 • c.Ilmiy xodim (1988-1991)
 • d.Fizika matematika fanlari nomzodi 1991.
 • e.Katta ilmiy xodim (1994-1996)
 • f.Fizika matematika fanlari doktori (2006)

2.O’zbekiston Milliy Universiteti. Katta o’qituvchi (1991-1994)

3.Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya Universiteti.

 • a.Dotsent (1996-2003)
 • b.Iqtisodiyotda miqdoriy usullar kafedrasi mudiri (2003-2006)

4.Malayziya Putra Universiteti (Associate Professor 2006 dan buyon)

Ready to start learning?
Start Learning Now