Le Tran Dat

Embedded Software Engineer / Instructor / Blogger

Đạt là Embdded Software Engineer với hơn 5 năm kinh nghiệm, trong đó hơn 2 năm đầu làm việc ở Việt Nam và 3 năm, hiện nay, ở Singapore. Công việc chính của mình là nghiên cứu và phát triển các dự án Embedded viết bằng C/C++ và một số ngôn ngữ khác.


Ngoài thời gian đi làm, Đạt còn là một giảng viên Online. Trong khoảng hơn 3 năm gần đây Đạt bắt đầu dạy lập trình online trên Youtube. Các bạn có thể xem qua một số khóa học Đạt dạy trên Youtube. Các khóa học trên Youtube bao gồm C/C++ và Python với hơn 12k người sub và hơn 1.5 triệu views.


Mục tiêu dạy học của Đạt là đem đến kiến thức thực dụng cho mọi người, giúp cho các bạn học sinh, sinh viên định hướng được tương lai. Đồng thời các khóa học của mình còn có thể giúp cho các bạn ngành khác muốn chuyển ngành sang lập trình hoặc muốn ôn lại kiến thức lập trình. Qua quá trình dạy học, đã có nhiều người gửi email cảm ơn vì nhờ các khóa học đã giúp họ tìm được việc làm. Đạt mong muốn trong tương lai sắp tới mình có thể giúp được nhiều người hơn nữa.

Ngoài ra, Đạt còn là người sáng lập cộng đồng Dạy Nhau Học ở địa chỉ DayNhauHoc Com với mục tiêu mang đến kiến thức cho tất cả mọi người. Hướng mọi thành viên dạy cho người khác học. Bởi vì dạy chính là học.

  • Students
    1,142
  • Courses
    2
  • Reviews
    512