Екип Xlibris

Този курс е резултат от проект Xlibris и е разработен от екипа на проекта. Xlibris е стратегическо партньорство за обучение на възрастни в рамките на Програма Еразъм+. Той е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция.

За разработване на съдържанието на курса имат принос следните лица от партньорските институции:

Серап Курбаноглу, Орчун Мадран и Толга Чакмак от Университет Хаджетепе, Турция

Даниел Вайс от ISES, Испания.

Радка Калчева от Регионална библиотека "Пенчо Славейков", България.

Скирма Петрайтиене от Общински център за образование и спорт, гр. Радвилишкис, Литва.

Карола Диерих от Визамар, Германия

Ангела Хирш от Община Кабелскетел, Германия.

  • Students
    84
  • Courses
    1
  • Reviews
    0