Rafał Kraik

Microsoft Certified Trainer

EN

Rafał Kraik - Microsoft Certified Trainer. Programmer, database administrator, trainer and consultant. The  main areas of interest are database administration and design, automation with PowerShell and Bash, analysis and presentation of data.

Experienced e-learning and distance learning tutor.

Worked with, or teached for such companies as ING, Intel, Cadbury, Bank PeKaO, Volvo, UPC, ZUS, Polish Post and many more...

PL

Rafał Kraik - Microsoft Certified Trainer. Programista, administrator baz danych, trener i konsultant. Główne specjalności to administracja i programowanie baz danych, automatyzacja z wykorzystaniem PowerShell, Bash oraz analiza i prezentacja danych.

Doświadczony trener szkoleń e-learning.

Pracował/pracuje/prowadził szkolenia dla takich firm i instytucji jak ING, Intel, Cadbury, Bank PeKaO, Volvo, UPC, ZUS, Poczta Polska i wiele innych...

  • Students
    1,706
  • Courses
    6
  • Reviews
    114