Xây dựng web app với ReactJS
4.8 (16 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
36 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Xây dựng web app với ReactJS to your Wishlist.

Add to Wishlist

Xây dựng web app với ReactJS

Hướng dẫn tìm hiểu, xây dựng và phát triển web app sử dụng ReactJS
4.8 (16 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
36 students enrolled
Created by Pete Houston
Last updated 5/2016
Vietnamese
Current price: $10 Original price: $20 Discount: 50% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 1.5 hours on-demand video
 • 2 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • hiểu được khái niệm cơ bản về web component và web app
 • tìm hiểu cách thức hoạt động của ReactJS
 • học cách tạo web component với ReactJS
 • tạo một ứng dụng web app đơn giản
View Curriculum
Requirements
 • cần một chiếc máy tính để lập trình
 • có một trình soạn thảo code
 • có kinh nghiệm phát triển web với HTML và CSS
 • có hiểu biết cơ bản về lập trình Javascript
Description

Trong khoá học này các bạn sẽ được tìm hiểu và tiếp cận với thư viện ReactJS, một thư viện phổ biến hỗ trợ xây dựng các web app do Facebook phát triển. Khoá học này sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cận React một cách cơ bản, từ việc thiết lập sử dụng tới việc tạo ra các web component để tái sử dụng và kết hợp tạo ra web app.

Who is the target audience?
 • khoá học này dành cho các bạn quan tâm, có hứng thú và muốn tiếp cận phương pháp tạo web component và web app với ReactJS
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
30 Lectures
01:41:00
+
Giới thiệu cơ bản về ReactJS
2 Lectures 05:29
+
Tìm hiểu cơ bản về ReactJS
16 Lectures 50:00

Cú pháp JSX
02:01

Tạo component
02:44

Giới thiệu về state
04:52

Event và cập nhật state
06:19

Giới thiệu về props
01:54

Thiết lập giá trị props mặc định
01:25

Phương pháp mount nhiều components
01:17

Thực hiện gộp các components
04:21

Sử dụng inline CSS trong component
02:02

Sử dụng CSS class trong component
01:54

Truyền dữ liệu tới các components bên trong
02:20

Thực hiện render danh sách các components
03:55

Lấy dữ liệu người dùng với refs
05:04

Cập nhật dữ liệu trên component lớn
03:05

Giới thiệu về component life-cycle
02:16
+
Project - Xây dựng web app
10 Lectures 29:56
Thiết lập project
01:59

Giới thiệu nhanh về Github User API
00:58

Phân chia các components
01:36

Tạo component: Title
02:14

Tạo component: UserInput
05:11

Tạo component: User
04:20

Tạo component: UserList
02:28

Tạo component: GithubChipApp
04:46

Lấy dữ liệu từ Github API
06:07

Review project
00:17
+
Tổng kết
2 Lectures 15:35
Review: Điểm khác biệt trong React v13 và v14+
15:05

Tóm lược khoá học
00:30
About the Instructor
Pete Houston
4.8 Average rating
16 Reviews
36 Students
1 Course
Software Developer

A software developer from Vietnam and has worked for several big IT software development companies in the area. He is a full-stack developer, focuses on mobile and web development, and make uses of latest technologies to production.

He especially has a full heart for education, he loves to train students and help them improves their development skills.