หลักสูตร การทำสมาธิ

ผู้เรียน 1,356,287 คน

หลักสูตร การทำสมาธิ ทั้งหมด

การแจ้งเตือนข้อมูล

ไม่แน่ใจหรือ หลักสูตรของเราทั้งหมดมีการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำสมาธิ

การทำสมาธิคือการฝึกฝนเพื่อผ่อนคลายและการรวมจิตและกายให้นิ่งด้วยเทคนิคมากมาย เช่น การปฏิบัติท่าทางด้วยร่างกายและการกำหนดลมหายใจ การทำสมาธินั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกับพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ