How to communicate well and in effective way
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
2 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add How to communicate well and in effective way to your Wishlist.

Add to Wishlist

How to communicate well and in effective way

Learn how to get your communication on new level. Learn basics of communications skills.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
2 students enrolled
Created by Martin Prodaj
Last updated 5/2013
Slovak
Current price: $10 Original price: $20 Discount: 50% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
  • 1.5 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • Improve your communication skills
View Curriculum
Requirements
  • Basic computer skills
  • Fast internet connection
Description

Komunikácia tvorí základ nášho fungovania v spoločnosti. Bez komunikácie sa jednoducho nezaobídeme, či už doma alebo na pracovisku. Preto je veľmi dôležité, aby naša komunikácia bola jasná a zrozumiteľná. Nie vždy však taká je. 

V tomto kurze sa oboznámite z podstatnými prvkami dobrej  a efektívnej komunikácie, tak, aby ste vedeli zlepšiť vaše komunikačné zručnosti a dosiahli ciele, na ktorých vám záleží.

V kurze nájdete krátke video prednášky, ktoré pokrývajú základné prvky efektívnej komunikácie.

Ak sa teda chcete dozvedieť, ako komunikovať lepšie, tak potom ste tu na správnom mieste.

Who is the target audience?
  • For those who are ready to make a shift in communication skills
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
22 Lectures
01:25:55
+
Basics of communication process
8 Lectures 31:21

Komunikačný proces má určité prvky, ktoré sú základným stavebným materiálom každej komunikácie. Existujú tri piliere, o ktoré sa opiera každý úspešná komunikácia. Ktoré to sú?
Preview 05:06

Dobrý rozhovor má nepochybne transformačný vplyv. Dokonca môže meniť aj osobnosť. Musí v ňom však byť empatia a ešte dva zložky.Chcete vedieť, ktoré to sú?
Empatia a tri podmienky zmeny osobnosti
06:47

Nie je počúvanie ako počúvanie. V bežnom rozhovore sa skôr sústredíme na seba a na to, čo chceme povedať, než nato, čo hovorí náš partner.
Aktívne počúvanie
04:32

Vrátiť nášmu partnerovi v slovách to, čo nám povedal sa nazýva parafrázovanie. Dokazujeme tým, že ho počúvame a sledujeme. Je to veľmi jednoduchý prvok aktívneho počúvania.
Parafrázovanie
02:37

Keď v rozhovore odoznie veľa informácií, ľahko sa v ňom dá stratiť, aby sa nestalo, mali by som po istom čase rozhovor sumarizovať a vytvoriť tak automaticky štruktúru.
Sumarizovanie
03:23

Vieme počúvať nielen ušami ale aj celým telom. Prikyvujeme hlavou, natáčame sa trupom. To všetko ukazuje nášmu partnerovi, že ho naozaj počúvame.
Počúvanie telom
03:14

Len počúvať.Žiadne súdy ani hodnotenia. Môže to byť veľmi ťažké, ale môžeme sa tak dostať na celkom novú úroveň komunikácie.
Zdržanie sa posudzovania
02:32
+
Asking questions
4 Lectures 10:38
Ten, kto kladie otázky, ten vedie rozhovor. Otázky sú prejavom záujmu a pozorného počúvania. Navyše, keď sa človek veľa pýta, veľa sa aj dozvie.
Kladenie otázok
01:07

Zatvorené otázky sú nás dostanú k jednoslovným, úsečným odpovediam. Pre hlbšiu komunikáciu sa veľmi nehodia.
Zatvorené otázky
01:57

Otvorené otázky umožňujú rozvinúť komunikáciu a dávajú priestor na uvažovanie a odhalenie partnerových myšlienok
Otvorené otázky
04:37

Alternatívne otázky sú dobrým riešením, pokiaľ sa váš partner ťažko rozhoduje. Tento typ otázok má práve šancu s rozhodovaním pomôcť. Nesmie ich však byť veľa. Optimum sú 3 otázky.
Alternatívne otázky
02:57
+
Nonverbal communication
5 Lectures 22:02
Neverbálna komunikácia  je najrozsiahlejšou časťou komunikačného procesu. Uvedomovať si, alebo kontrolovať prejvy vlastného tela však nemusí byť jednoduché.
Preview 00:50

Oči sú nielen oknom do duše človeka, ale dokážu nám povedať aj veľmi veľa o vnútornom rozpoložení alebo náladách druhého človeka. 
Očný kontakt
03:55

Prvý dojem je len jeden a už nikdy nebude žiaden druhý. Preto je nesmierne dôležité, aby sme sa na prvý kontakt dobre pripravili.
Podanie ruky a prvý dojem
06:12

Každý slovný prejav by mal byť sprevádzaný prirodzenou gestikuláciou. Ak si budeme všímať ako ladia naše slová s našimi gestami, tak sa náš prejav stane zaujímavejší.
Gestikulácia
02:59

Telesná pozícia a pohyb tela v priestore nám takisto vedia povedať o nálade alebo motívoch druhého človeka. Stačí byť pozorný a všímať si, čo sa deje.
Posturika a kinezika
08:06
+
Informational noises
4 Lectures 20:03
Je takmer nemožné sa vyhnúť informačným šumom, je však možné ich poznať a rátať s tým, že sa v komunikácii budú objavovať. Sú tri oblasti, kde sa môžu informačné šumy vyskytnúť.
Informačné šumy
03:14

Fyziologickám úroveň vzniku informačných šumov je najelementárnejšou úrovňou. Vďaka tomu sa však týmto šumom aj najľahšie predchádza.
Fyziologická úroveň
02:07

Poznať svoj jazyk (rodnú reč) by malo byť štandardnou výbavou každého človeka. Je dobré poznať svoj jazyk, pretože sa potom môžeme vyhnúť nedorozumeniam plynúcim z neznalosti jazyka.
Jazyková úroveň
05:28

Najsubtílnejšia úroveň vzniku info šumov. Jediným riešením v tejto oblasti je overovať si to, čo ste počuli a hľadať významy, ktoré sa skrývajú za slovami
Významová úroveň
09:14
+
Záver a zhrnutie
1 Lecture 01:51
Proces zlepšovania komunikácie sa v podstate nikdy nekončí. Dôležité je, aby ste neustále robili malé kroky k zmene, ktoré v konečnom dôsledku celkovo zlepšia vaše vzťahy, osobný aj pracovný život. Nemusíte meniť všetko, stačí niečo, raz za čas, nejaká drobnosť vo vašej komunikácii a uvidíte ako sa vaša komunikácia zlepší.
Preview 01:51
About the Instructor
Martin Prodaj
0.0 Average rating
0 Reviews
2 Students
1 Course
Coach of personal and professional development

I have been working as a lecturer,trainer, coach, training & development manager, HR specialist for many well known companies as: IBM,ING life insurance, Amslico AIG, Thyssen Krupp, Accor Services, Slovak Telekom, Telefonica O2 Slovakia and many other.

As a coach I m mentioned in WHO is WHO in Slovakia encyclopedia
I wrote a book Work Life Balance-how to deal with financial crisis and enjoy normal life.

My special knowledge is:Executive coaching, busines coaching,life coaching, mentoring for managers, design of training programs, leading and lecturing of workshops and seminars, emotional intelligence, AC, DC, Talent management.
Publishing in HR magazines (ZISK, Financial Controlling)