SQL Server wprowadzenie, instalacja narzędzia. Exam 70-461
4.4 (31 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
238 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add SQL Server wprowadzenie, instalacja narzędzia. Exam 70-461 to your Wishlist.

Add to Wishlist

SQL Server wprowadzenie, instalacja narzędzia. Exam 70-461

Kurs wprowadzający w świat SQL. Kolejne kursy pogłębiają tą tematykę i przygotowują do egzaminów 70-461, 70-462 i 70-463
4.4 (31 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
238 students enrolled
Created by Rafał Kraik
Last updated 6/2017
Polish
Current price: $10 Original price: $60 Discount: 83% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 2.5 hours on-demand video
 • 2 Articles
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
What Will I Learn?
 • Będziesz wiedział jak rozpocząć pracę z SQL
 • Jak zainstalować SQL Server na potrzeby swojej dalszej nauki
 • Jak zainstalować przykładową bazę danych AdventureWorks do nauki SQL
 • Jak używać SQL Server Management Studio (SSMS)
 • Jak porządkować swoje skrypty w projektach i solucjach
 • Co to jest relacyjna baza danych
 • Jak korzystać i konfigurować help w SSMS
 • Jak korzystać z SQL Server Configuration Manager
 • Jakie mamy systemowe bazy danych i jakie jest ich główne przeznaczenie
View Curriculum
Requirements
 • Znajomość podstaw systemu operacyjnego Windows Server
 • Podstawowa terminologia bazo-danowa: baza, rekord, klucz, indeks itp.
Description

Tym kursem chcemy Ci pomóc przygotować się do zdawania egzaminów ścieżki MCSA SQL Server, tj.

 1. 70-461 Querying Microsoft SQL Server 
 2. 70-462 Administering Microsoft SQL Server Databases
 3. 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 

... ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego w tym pierwszym kursie z serii pokazujemy podstawy wymagane na kolejnych kursach o SQL:

 • Jak zainstalować SQL Server (aby było na czym ćwiczyć)
 • Jak zainstalować przykładową bazę danych AdventureWorks
 • Jak używać SQL Server Management Studio
 • Jak utrzymywać skrypty
 • Co wyróżnia relacyjne bazy danych
 • Jak korzystać i konfigurować help
 • Jak używać SQL Server Configuration Manager
 • Jakie mamy systemowe bazy danych i jakie jest ich główne zastosowanie
 • Co to jest Azure SQL Database
 • Budowanie zapytań
 • Modyfikacja danych - graficznie
 • Modyfikacja danych - TSQL
 • Projektowanie tabeli
 • Budowanie relacji między tabelami
 • Skryptowanie obiektów bazodanowych

ISBN 978-83-945846-1-0

Who is the target audience?
 • Dla planujących przygotowanie do egzaminów SQL 70-461, 70-462, 70-463
 • Dla kandydatów ścieżki MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) SQL Server
 • Kurs dla zainteresowanych poznaniem SQL Server
 • Nie wymagana absolutnie żadna znajomość SQL Server
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
18 Lectures
02:28:25
+
O kursie
1 Lecture 02:18

... czyli dlaczego powstał ten kurs, czego się na nim nauczysz i jakie kolejne kroki podjąć, aby zdać egzaminy 70-461, 70-462, 70-463 i zdobyć certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server

Preview 02:18
+
Wprowadzenie do SQL Server
2 Lectures 23:39

W tej lekcji zobaczysz, jak zainstalować SQL Server 2016 CTP w większości z domyślnymi ustawieniami. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego SQL Server, a przecież do ukończenia kursu i zdania egzaminu, wypadałoby go mieć, zacznij od tej lekcji.

Preview 12:28

Ta lekcja opowiada o tym skąd pobrać i jak zainstalować przykładową bazę danych AdventureWorks. Posiadając taką bazę danych na swoim serwerze możesz przystąpić do samodzielnej nauki!

Preview 11:11
+
SQL Server Management Studio
4 Lectures 35:15

SQL Server Management Studio to program, w którym wygodnie zbudujesz i wykonasz zapytania ale również, który na co dzień będzie wykorzystywany przez administratora bazy danych. W tej lekcji zobaczysz klika przykładowych czynności, które można wykonać w SQL Server Management Studio, co powinno ułatwić dalsze poznawanie SQL Server.

Wprowadzenie do SQL Server Management Studio - VIDEO
16:02

SQL Server Management Studio posiada mało znane, a bardzo przydatne sposoby na porządkowanie skryptów. Wystarczy podobnie jak programiści Visual Studio utworzyć solutions a w nich umieścić projekty, które uporządkują tematycznie skrypty. Zobacz jakie to proste!

Utrzymywanie skryptów. Solutions & Projects - VIDEO
05:31

W dobrze zaprojektowanej bazie danych znajdziesz wiele tabel powiązanych ze sobą relacjami. Dane w jednej tabeli nie są kompletne. Do dodania im kontekstu i znaczenia są potrzebne dane z innych tabel. Dlatego pisząc zapytania trzeba łączyć ze sobą dane pochodzące z różnych tabel.

W tej lekcji znajdziesz podstawowe informacje dotyczące zasad projektowania relacyjnych baz danych.

Szczegóły dotyczące budowy relacji między tabelami oraz pisania zapytań łączących rekordy kilku tabel będzie mowa w kolejnych kursach.

Wprowadzenie do baz relacyjnych - diagram bazy - VIDEO
09:31

Prędzej czy później będzie trzeba samodzielnie przedzierać się przez rozległą dokumentację SQL. W tej lekcji zobaczysz jak korzystać z helpa oraz jak go skonfigurować.

Wprowadzenie do pomocy - VIDEO
04:11
+
Wprowadzenie do administracji
2 Lectures 22:46

Warto wiedzieć co nieco o podstawowej konfiguracji usług związanych z SQL: jak je zatrzymywać, uruchamiać, na jakich kontach pracują i jak je ewentualnie zmienić, jak konfigurować protokoły sieciowe wykorzystywane przez SQL. O tym wszystkim dowiesz się na tej lekcji, wprowadzającej do programu SQL Server Configuration Manager.

SQL Server Configuration Manager - VIDEO
13:31

SQL Server nie może działać bez swoich baz systemowych: master, model, msdb i tempdb. Warto od początku znać funkcję każdej z tych baz. Dlatego na naszym wprowadzającym kursie jedną lekcję poświęcamy przeglądowi baz systemowych.

Bazy systemowe - VIDEO
09:15
+
SQL Database w Microsoft Azure
1 Lecture 11:49

Chmura Microsoft jest usługą płatną, jednak korzystając z niej zapominasz o budowaniu własnej złożonej infrastruktury sieciowej, o własnych serwerach, o rozwiązywaniu problemów, które się na tych serwerach będą pojawiać, o licencjach itp. W 100% można skupić się na projektowaniu i użytkowaniu aplikacji.

Tutaj przedstawimy podstawy Azure (bez zakładania konta) i chociaż można by skonfigurować w Azure serwer Windows i na nim postawić własny SQL, to my zdecydujemy się na bazę danych bez serwera tzw. SQL Database. Zobaczysz tu też, jak skorzystać z takiej bazy danych wykorzystując SQL Management Studio.

SQL Database w Microsoft Azure - VIDEO
11:49
+
Budowanie zapytań
3 Lectures 22:53

W tej lekcji:

 • Generowanie zapytania SELECT
 • Prosta modyfikacja wygenerowanego zapytania (alias kolumny, wyrażenie i warunek WHERE)
 • Korzystanie z Query Design Editor
 • Modyfikacja zapytania ręcznie oraz z wykorzystaniem Query Design Editor
Budowanie zapytań - VIDEO
07:01

W tej lekcji:

 • Polecenie Edit top 200 rows
 • Modyfikacja, dodawanie i usuwanie rekordów
 • Praca z tabelami, które mają więcej niż 200 rekordów
 • Edycja zapytania realizowanego podczas wyświetlania danych do zmodyfikowania
 • Uwagi wydajnościowe związane z edycją dużej ilości danych
Modyfikacja danych w SQL Management Studio - VIDEO
06:04

W tej lekcji

 • Generowanie i ręczna modyfikacja polecenia SELECT
 • Generowanie i ręcznamodyfikacja polecenia INSERT
 • Generowanie i ręczna modyfikacja polecenia UPDATE
 • Generowanie i ręczna modyfikacja polecenia DELETE
 • Jak uniknąć błędów podczas kasowania rekordów
Modyfikacja danych TSQL - VIDEO
09:48
+
Projektowanie bazy danych
5 Lectures 29:45

W tej lekcji:

 • Co to jest schema
 • Jak utworzyć schema
 • Jak utworzyć tabelę
 • Jak dodawać do tabeli kolumny
 • Jak dobierać typy danych do kolumn
 • Co to jest IDENTITY
 • Jak zdefiniować klucz podstawowy
 • Jak podejrzeć kod SQL generowany przez narzędzia graficzne
Projektowanie tabeli - VIDEO
11:24

W tej lekcji:

 • Definiowanie drugiej tabeli
 • Uzgadnianie typów kolumn, które wiążą ze sobą tabele
 • Tworzenie klucza obcego między dwiema tabelami
 • Analiza kodu TSQL wygenerowanego przez Table Designer
 • Wersyfikacja relacji w bazie danych
Budowanie relacji między tabelami - VIDEO
09:18

Sprawdź swoją wiedzę!

Budowanie relacji między tabelami - QUIZ
3 questions

Pora na praktykę!

Basic Linux Security Info - LAB
00:18

W tej lekcji:

 • Generowanie skryptów tworzących obiekty w bazie danych
 • Generowanie skryptów usuwających obiekty z bazy danych
 • Skryptowanie definicji bazy danych
 • Skryptowanie bazy i jej wybranych elementów
 • Przegląd opcji skryptowania bazy danych
 • Kilka best practicies dotyczących zastosowań poznanych możliwości SQL Management Studio
Skryptowanie bazy danych i jej obiektów - VIDEO
08:37

Sprawdź się!

Skryptowanie bazy danych i jej obiektów - QUIZ
3 questions

Pora na praktykę!

Skryptowanie bazy danych i jej obiektów - LAB
00:08
About the Instructor
Rafał Kraik
4.4 Average rating
132 Reviews
1,897 Students
6 Courses
Microsoft Certified Trainer

EN

Rafał Kraik - Microsoft Certified Trainer. Programmer, database administrator, trainer and consultant. The  main areas of interest are database administration and design, automation with PowerShell and Bash, analysis and presentation of data.

Experienced e-learning and distance learning tutor.

Worked with, or teached for such companies as ING, Intel, Cadbury, Bank PeKaO, Volvo, UPC, ZUS, Polish Post and many more...

PL

Rafał Kraik - Microsoft Certified Trainer. Programista, administrator baz danych, trener i konsultant. Główne specjalności to administracja i programowanie baz danych, automatyzacja z wykorzystaniem PowerShell, Bash oraz analiza i prezentacja danych.

Doświadczony trener szkoleń e-learning.

Pracował/pracuje/prowadził szkolenia dla takich firm i instytucji jak ING, Intel, Cadbury, Bank PeKaO, Volvo, UPC, ZUS, Poczta Polska i wiele innych...