Udemy

SQL Server - programowanie, typy zaawansowane, XML

Pisz skrypty w T-SQL. Używaj zmiennych, buduj pętle, stosuj zaawansowane typy: ROWVERSION, GEOMETRY, HIERARCHY, XML itp.
Last updated 1/2024
Polish