Разработване и дизайн на библиотечни услуги: подход Xlibris

Ръководство, което ви води през всяка стъпка от подход Xlibris за разработване и дизайн на библиотечни услуги
Bulgarian
Ще научите различните фази за дизайн на нови библиотечни услуги (подходът Xlibris)
Ще научите какво е Lego® Serious Play® методология и как се използва при разработка и дизайн на услуги
Ще научите какво е Business Model YOU Canvas® и как се използва при разработката на отделните компоненти на услугите
Ще научите какво е Crowdsourcing и как се използва за получаване на мнения относно предложените услуги
Ще научите какво е Xlibris-матрица и как се използва за разкриване на неформулирани досега потребности у потребителите и библиотекарите

Requirements

 • Този курс не изисква специални умения
 • Този курс изисква единствено интерес към потребителските нужди и желание за обучение как потребителите могат да бъдат приобщени към разработката на нови библиотечни услуги.

Description

Основната цел на този курс е да Ви обучи как да разработите нови библиотечни услуги с помощта на своите потребители, като използвате различни средства и техники съобразно техните потребности и идеи.

В този курс ще бъдат представени основните възможности на Lego® Serious Play®, Business Model YOU Canvas®, Crowdsourcing и Xlibris матрицата, както и ще бъде обяснено с примери тяхното използване в различните фази. Това ще помогне на библиотекарите и на потребителите да дефинират по-прецизно техните идеи, нужди, желания, мечти, неща които харесват и не харесват. Ще дефинират по-прецизно ресурсите, средствата и ограниченията, ще извлекат ползи от всеки индивидуално, както и ще открият неформулирани досега потребности.

Who this course is for:

 • Този курс е средство, което може да се използва от библиотекари, работещи във всички видове библиотеки
 • Курсът е от общ характер и не изисква специализация в която и да е библиотечна област

Course content

6 sections11 lectures1h 21m total length
 • Въведение
  03:30
 • Подготовка
  02:58

Instructor

Екип Xlibris
 • 4.1 Instructor Rating
 • 12 Reviews
 • 573 Students
 • 1 Course

Този курс е резултат от проект Xlibris и е разработен от екипа на проекта. Xlibris е стратегическо партньорство за обучение на възрастни в рамките на Програма Еразъм+. Той е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция.

За разработване на съдържанието на курса имат принос следните лица от партньорските институции:

Серап Курбаноглу, Орчун Мадран и Толга Чакмак от Университет Хаджетепе, Турция

Даниел Вайс от ISES, Испания.

Радка Калчева от Регионална библиотека "Пенчо Славейков", България.

Скирма Петрайтиене от Общински център за образование и спорт, гр. Радвилишкис, Литва.

Карола Диерих от Визамар, Германия

Ангела Хирш от Община Кабелскетел, Германия.