เขียนโปรแกรมภาษา SQL ระดับเริ่มต้น (Intro to SQL)

เรียนรู้วิธีการเขียนภาษา SQL ระดับเริ่มต้นด้วย Google BigQuery
Rating: 4.4 out of 5 (31 ratings)
505 students
Thai
เขียนโปรแกรมภาษา SQL ระดับเริ่มต้น (Intro to SQL)
Rating: 4.4 out of 5 (31 ratings)
505 students
Acquire basic skills in writing SQL programming

Requirements

 • Understand basic concepts of data structure

Description

คอร์สนี้จะสอนการเขียนภาษา SQL ในระดับเริ่มต้นเพื่อนำไปใช้งานในด้าน Data Analytics โดยผู้เรียนจะฝึกการเรียนภาษา SQL ด้วย Google BigQuery ซึ่งเป็น Cloud Service สามารถเรียนเขียน SQL ได้เลย โดยไม่ต้อง install program บนเครื่อง สามารถฝึกเขียน SQL ผ่าน Web Browser ได้

Who this course is for:

 • Beginners in data analytics

Course content

3 sections • 8 lectures • 1h 5m total length
 • Getting started with BigQuery
  03:20
 • Querying a simple table on BigQuery
  03:01

Instructor

Lecturer in Business Analytics and Data Science
Thanachart Ritbumroong
 • 4.6 Instructor Rating
 • 59 Reviews
 • 2,520 Students
 • 2 Courses

I have extensive experiences in Data Analytics and Business Intelligence in both working and teaching. I have been working as a consultant with leading companies in Thailand for more than 20 projects, for instance; Data Mining and CRM in Retail, Anti-Money Laundering in Banking, Strategic Information System in Transportation, and Executive Information System in Healthcare. During years of being a consultant, I participated in every phase of BI development life cycle; from design to deployment. I have extensive hands-on experiences in using leading BI software packages including SAS Business Intelligence Suite, IBM Cognos & TM1, Oracle Business Intelligence and Hyperion, SAP Business Objects, Microsoft, and Tableau. I am proficient in using BI tools such as ETL, Data Quality, OLAP Cube and Reporting, Scorecard, Dashboard, Data Mining, Forecasting, and Budgeting and Planning.
In addition, I taught in several classes in top universities in Thailand for more than 10 years including Business Intelligence, Data Warehouse, Data Mining, Customer Relationship Management (CRM), Business Reporting, System Analysis and Development, E-Commerce, for instance.