พื้นฐาน Yii Framework 2 สำหรับการสร้าง Web Application
4.2 (29 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
441 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add พื้นฐาน Yii Framework 2 สำหรับการสร้าง Web Application to your Wishlist.

Add to Wishlist

พื้นฐาน Yii Framework 2 สำหรับการสร้าง Web Application

เรียนรู้พื้นฐาน Yii Framework 2 อย่างรวดเร็ว
4.2 (29 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
441 students enrolled
Created by Manop Kongoon
Last updated 3/2017
Thai
Price: Free
Includes:
  • 1.5 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • Understand MVC Concept
View Curriculum
Requirements
  • PHP
  • MySQL
Description

เรียนรู้พื้นฐาน Yii Framework 2 อย่างรวดเร็วเพื่อต่อยอดการพัฒนา Web Application ของคุณ จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานอย่างรวดเร็ว และเข้าใจหลักการและธรรมเนียมการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework 2

Who is the target audience?
  • PHP Developer
Compare to Other Web Development Courses
Curriculum For This Course
8 Lectures
01:21:25
+
เริ่มต้นกับ Yii Framework 2
3 Lectures 34:16
Yii Framework 2 คืออะไร
06:48

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
12:50

การติดตั้ง Yii Framework 2
14:38
+
เรียนรู้ MVC ในแบบของ Yii Framework 2
5 Lectures 47:09
เรียนรู้ Request Lifecycle
09:00

เรียนรู้ Routing ใน Yii Framework 2
06:03

MVC คืออะไร?
07:47

ทดลองเขียน MVC (การคำนวณหาค่า BMI) Part 1
11:43

ทดลองเขียน MVC (การคำนวณหาค่า BMI) Part 2
12:36
About the Instructor
Manop Kongoon
4.1 Average rating
102 Reviews
1,328 Students
3 Courses
Developer

I'm a web developer and i've experience of PHP and MySQL web application project. I've a best practice of MVC architecture software layer. I am owner of Programmer Thailand. I hold a master degree of Information Technology (IT) and I intend to teach with my knowledge and hope that my experience will help everyone develop themselves. Finaly, wish you have enjoy my courses and make your happy to easy learning.