Финанси на фирмата
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
5 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Финанси на фирмата to your Wishlist.

Add to Wishlist

Финанси на фирмата

Работещи финанси
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
5 students enrolled
Created by Nako Nakov
Last updated 4/2014
Bulgarian
Current price: $10 Original price: $50 Discount: 80% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 1.5 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • В края на курса ще можете да четете и разбирате Отчета за приходи и разходи
 • ще можете да анализирате цифрите от отчета за приходи и разходи
 • ще знаете какво ви говори всеки от елементите на отчета
 • ще можете да съставяте алтернативни отчети, които носят допълнителна информация
 • ще можете да анализирате отчет за приходите и разходите
 • ще се научите да откривате възможните посоки на въздействие върху вашия бизнес с цел по добри финансови резултати
View Curriculum
Requirements
 • започваме от нула
 • Добре е да имате елементарни познания по Excel, но не е задължително
 • Ако имате елементарни познания по счетоводство, това би ви улеснило в разбирането, но за този курс не е задължително.
Description

Работещи финанси на фирмата

Курсът “Работещи финанси“ разглежда в детайли:

- четенето,

- разбирането и

- анализирането на Отчета за приходи и разходи (ОПР, P&L, IS).

Показва в детайли как се анализира приходната част на ОПР.

Показва стъпка по стъпка как да анализирате разходната част на ОПР, по какъв начин да разделите разходите, за да придобиете ясна представа за информацията, която те носят.

Дава 3 методи за изчисляване на Себестойност на продадените стоки - COGS, себестойност на единица продукция и себестойност на единица складова наличност.

Демонстрира построяването на алтернативни отчети на приходите и разходите (P&L) с цел по-ясно анализиране на дейността на фирмата.

Провокира мислене по време на анализа и дава ясни насоки за действие по време на анализа.

В курса е разгледан целият този аналитичен процес чрез реален пример от практиката. Към курса е приложен excel файл с този практически пример, който можете да разгледате в детайли и да използвате при анализа.

Времетраене на първата секция Основни понятия е 32,21 минути. Тя е разгледана в две лекции - два клипа.

Времетраене на втората секция - Практически анализи е 54,11 минути. Разделена е в пет лекции и по-голямата част от времето е отделена на работа с практическия пример, който можете да разгледате в приложен към курса excel файл.

Общото времетраене на всички части от курса е 86,32 минути.

За час и половина ще видите целия процес на анализиране на отчета за приходи и разходи в детайли с разглеждането на практически пример и даването на ясни насоки за реализиране на анализа и вземане на управленско бизнес решение.

Курсът е структуриран в две секции с по няколко видео клипа във всяка от тези секции:

Секция 1: Отчет за приходите и разходите - уводна част

 • Основни понятия
 • части и елементи на ОПР
 • смисълът, който носи всеки от елементите на ОПР
 • какво ни казва ОПР
 • какво не ни казва ОПР
 • обяснителни примери от финансово-счетоводната управленска практика

Секция 2: Анализ на Отчета за приходите и разходите - практическа част

</span>

 • демонстрация върху реален Отчет за приходите и разходите
 • анализ на приходната част
 • основни променливи величини на прихода от продажби
 • анализ на прихода от продажби
 • сравняване на два отчетни периода
 • Анализ на разходната част
 • как да направим разходите в отчета четими и разбираеми
 • себестойност на произведените стоки/продукция
 • себестойност на единица продукция
 • движение на складовите наличности
 • себестойност на единица складова наличност
 • себестойност на продадените стоки/продукция COGS
 • методи за изчисляване на COGS - себестойност на продадените стоки
 • сравнение на Себестойност на произведените и продадените стоки
 • определяне и използване на увеличенията и намаленията на продукция за даден период
 • построяване на два типа алтернативни отчети за приходите
 • анализиране на алтернативните отчети за приходите
 • Подробни насоки, препоръки и напътствия при анализирането

Всички етапи и стъпки на анализа са представени чрез разглеждане на реален пример от практиката, което прави курса разбираем и приложим.

Вмъкнати са препоръки от моята 20 годишна практика във финансовата сфера, което прави курса “Работещи финанси“ уникален по своята същност и начин на представяне със строго практическа насоченост.

Много от нещата в този курс няма да намерите в учебниците по финанси и счетоводство.

Who is the target audience?
 • Курсът е предназначен за хора, които искат да придобият способност да разбират отчета за приходи и разходи
 • за хора, които искат да се научат да анализират отчета за приходите и разходите
 • за собственици на бизнес, които искат да разберат къде се намира техният бизнес от финансова гледна точка
 • за хора, които искат да разширят познанията си по финанси и управленско счетоводство
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
7 Lectures
01:27:52
+
Отчет за приходите и разходите - уводна част
2 Lectures 32:21

В тази част ще се запознаете с основните елементи на разходната част на отчета за приходи и разходи.

Preview 15:00

Основни елементи на приходната част на ОПР. Какво ОПР ни показва и какво не ни показва.

Preview 17:21
+
Анализ на Отчета за приходите и разходите - практическа част
5 Lectures 55:31

Разглеждане на реален Отчет за приходите и разходите

Анализ на приходите от продажби

Разглеждане на основните променливи - физически обеми и цена

Сравнение на два периода

Влияние на променливите в общия приход от продажби

Preview 05:48

Разходна част на Отчета за приходи и разходи.

Какво е разход?

Видове разходи.

Разпределяне на разходите по продукти.

Административни разходи.

Себестойност на единица продукция.

Разходи за производство
14:45

Себестойност на Продадените Стоки (продукция)
13:51

Съставяне на алтернативен отчет на приходите и разходите

Разглеждане значението на всеки елемент от този алтернативен отчет

Сравняване на отчетите за два сравними периода

Препоръки и акценти по време на сравняването

Алтернативни отчети
12:24

Финални препоръки
08:43
About the Instructor
Nako Nakov
0.0 Average rating
0 Reviews
5 Students
1 Course
financial adviser

Нако Наков

Завършва “Международни икономически отношения“ в УНСС, като едновременно с това по индивидуална програма завършва и специалностите “Счетоводство и контрол“, и “Финанси и кредит“.

Започва кариерата си през 1994 г., като Сътрудник финансови анализи в Международна корпорация. В началото на кариерата си заема позиции, като Финансов аналитик, Мениджър вътрешен контрол и Главен счетоводител. Като успоредно с това преподава Управленско счетоводство.

През последните 10 години е Финансов директор във водещи международни компании. Работи България, Франция, Италия и Централна Азия.

Има специализации по финансов мениджмънт в Брюксел и Виена.

Неговата страст са финансовите анализи на корпоративно ниво, бюджетиране и стратегическо планиране.

Анализиране и планиране на финансовите отчети.

Планиране на оптимизационни промените в дейността на компанията.

Nako graduated in International Economic Relations, Accounting and control, and Finance in Sofia University of National and world economy.

He starts its career as financial analyst in 1994. Later successfully takes over the positions of Internal controls manager, Chief accountant, CFO and Executive Commercial Director in leading international companies in the heavy industry.

He also teaches Managerial accounting for about 2 years in “New Bulgarian University” in Sofia, Bulgaria.

Recently, Nako is financial and managerial consultant.