Visual Studio ile C# Programlama

Bir yazılım uzmanı yardımıyla, kodları uygulamalara dönüştürün. Visual Studio ve C# ile programlamayı öğrenin.
4.2 (132 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
539 students enrolled
Sale Ends Today!
$15
$75
80% off
Take This Course
 • Lectures 95
 • Length 36 hours
 • Skill Level Intermediate Level
 • Languages Turkish
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 3/2014 Turkish

Course Description

.NET platformu, yazılım geliştirme konusunda etkin bir kullanım oranına sahiptir. C#.NET, .NET platformu için özel olarak geliştirilmiş bir programlama dilidir. Yazılım dünyasında, çok tutularak diğer programlama dilleri arasında önemli bir yer almıştır.

Bu kurs içeriğinde, .Net'in resmi dili olarak kabul edilen (.Net, C# dili kullanılarak gerçeklenmiştir.) C# dili detaylarıyla öğretilir. C# çeşitli görsel programlama araçlarıyla ve hızlı yazılım geliştirebileceğiniz şekilde donatılmıştır. C#'a ait detaylı özellikler ve zengin örnekler, bölüm bölüm ele alınarak Visual Studio 2012 veya daha üstü bir IDE(Yazılım Geliştirme Editörü) kullanılarak öğretilir. Dersler; Visual Studio 2012-2013 Premium Editon üzerinde işlenmiştir. Dilerseniz Visual Studio 2008 (ya da daha üstü) veya Visual Studio 2013 Express(ücretsiz) (ya da daha üstü) de kullanılabilir.

Bu kurs C#.Net'i hızlıca, basitleştirilmiş ve pratik bir şekilde öğrenebilmenizi sağlayacak şekilde temel seviyeden ileri seviyeye doğru giden kısımlardan oluşturulmuştur. Kısımlar konuları kolayca anlayabileceğiniz şekilde sıralanmıştır. Sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim.

Bu kurs en temel 11 kısımdan oluşmaktadır. Ekstra kısımların ilerleyen zamanlarda dahil edilmesi planlanmaktadır.

C#.Net eğitimi sayesinde, geleceğin teknolojisi olan yeni yazılım ve programlama alanında uzmanlaşabileceksiniz.

Yazılım önümüzdeki yıllarda, sosyal hayatımızda etkisini bu gün olduğundan daha da fazla artıracaktır. Orta düzey bilgisayar ve ingilizce bilgisine sahip, kendi projelerini veya çalıştığı kuruma ait projelerini gerçekleştirmek isteyen herkes bu eğitimi almalıdır.

Materyal adresleri;

 • Minimum Visual Studio 2010 Express Hepsi Bir Arada ISO(ücretsiz) yada ücretli olan daha üstü sürümleri(Professional, Ultimate) kullanılabilir.
 • Visual Studio Express(ücretsiz) ya da ücretli olan daha üstü sürümleri(Premium, Professional, Ultimate) kullanılabilir.
 • Microsoft Office Access
 • Minimum Microsoft SQL Server 2008 Express with Tools(ücretsiz) ya da daha üstü
 • Microsoft SQL Server 2012 Express with Tools(ücretsiz) ya da daha üstü (SQLEXPRWT ifadesi olan dosyalardan birini indirebilirsiniz.)
 • .NET Framework 4.0

What are the requirements?

 • .NET Framework 4.0
 • Microsoft Office Access 2013
 • Microsoft SQL Express 2012(önerilir)
 • Visual Studio 2013 Express(ücretsiz) ( ya da daha üstü; professional ya da ultimate)

What am I going to get from this course?

 • Bu kursu tamamladığınızda, temel ve ileri seviye C#.Net bilgisine sahip olacaksınız.
 • Bu kursu tamamladığınızda, C#.Net ile kolayca uygulama geliştirebileceksiniz.
 • Bu kursu tamamladığınızda, C#.Net ile veritabanı kullanan uygulamalar geliştirebileceksiniz.
 • Bu kursu tamamladığınızda, .NET Framework 4.0 ve 4.5 özelliklerini C#.Net ile kullanarak uygulamalar geliştirebileceksiniz.
 • Bu kursta, C#.Net 'i öğreneceksiniz.
 • Bu kursta, Konsol uygulaması geliştirmeyi öğreneceksiniz.
 • Bu kursta, Windows uygulaması geliştirmeyi öğreneceksiniz.
 • Bu kursta, Veritabanı bağlantısı yapmayı ve veritabanı işlemlerini gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz.
 • Bu kursta, XML dosyaları ile çalışmayı öğreneceksiniz.

Who is the target audience?

 • Bu kurs visual studio ile C#.Net yazılım dilini öğrenmek isteyen herkes içindir.

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: C# ve .NET'e Giriş
Giriş
Preview
09:47
CLR : Common Language Runtime Nedir?
Preview
02:46
IL : Intermediate Language Nedir?
Preview
02:21
JIT : Just In Time Nedir?
Preview
03:02
Visual Studio 2012 Express
Preview
02:26
Section 2: Temel konular
Temel Bilgiler : Visual Studio 2012 Tanıma
Preview
09:58
09:17

Temel Bilgiler : Nasıl Kod Yazacağım?
Preview
13:02
Temel Bilgiler : Değişkenler
29:03
Koşul İfadeleri : If-Else
13:30
Operatörler : && , | | , == , ++ , ?: , += , -=
19:02
Koşul İfadeleri : Switch
10:20
Tür Dönüşümü : Bilinçli - Bilinçsiz
11:04
Tür Dönüşümü : Boxing ve Unboxing
07:19
Tür Dönüşümü : Convert Sınıfı ile Tür Dönüşümü
07:51
Döngüler : For
18:23
Döngüler : Foreach
09:09
Döngüler : While - Do While
10:10
Break - Continue - GoTo İfadeleri
10:48
Metot : Nedir? Oluşturma Yöntemi
09:09
Metot : Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar
08:14
Metot : Opsiyonel ve İsimlendirilmiş Parametreler
09:39
Metot : Parametreler ve Struct Parametresi
15:37
Örnek Uygulama - 4 İşlem
48:14
Section 3: Nesne Yönelimli Programlama - Object Oriented Programming(OOP)
Class - Sınıf Nedir? Üyeleri
Preview
11:24
Properties ve Automatic Property
Preview
13:36
Üye Erişim Belirleyicileri
03:29
This Anahtar Sözcüğü
07:19
#region ve #endregion
09:17
Nesne Oluşturucu
13:28
Varsayılan Nesne Oluşturucu
01:57
Nesne Oluşturucu Kopyaları
07:50
Static Üyeler
28:37
Enumeration - Numaralandırıcılar Nedir?
11:52
Encapsulation - Kapsülleme
11:26
Inheritance - Miras Alma
20:01
Overloading - Aşırı Yükleme
14:44
Virtual - Sanal Metotlar
15:23
Abstract - Soyut Sınıflar
26:55
Sealed - Kapalı Sınıflar
10:10
Interfaces - Arayüzler
29:45
Polymorphism - Çok Biçimlilik
20:37
Partial - Kısmi Sınıflar
14:26
Section 4: WinForm Tabanlı Uygulamalar
Windows Form Application Projesi Oluşturmak
Preview
23:27
Temel ve Sık Kullanılan Kontroller
01:20:16
Menüler
49:37
Timer Kontrolü
09:19
Başka Formlar ile Çalışmak
18:41
Dialog Pencereleri
25:35
DataTable ve DataGrid Kontrolü
53:47
Örnek Uygulama
01:58:44
Section 5: Collections - Kolleksiyonlar
Diziler : Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu
37:39
Diziler : Array Sınıfı ve CreateInstance Metodu ile Tanımlama
30:27
Diziler : Array Sınıfı ve Kopyalama - Sıralama - Arama
16:21
Kolleksiyonlar : ArrayList
14:08
Kolleksiyonlar : HashTable
15:10
Kolleksiyonlar : SortedList
12:11
Section 6: Temel I/O ve String İşlemleri
Dosya ve Klasör Oluşturma
17:52
Dosya işlemleri
18:20
Klasör İşlemleri
20:02
Section 7: İstisnai Durum Yakalama Mekanizması
Throw Anahtar Sözcüğü
09:37
Catch ve Birden Fazla Catch Kullanımı
11:49
Section 8: Events - Olaylar
Temsilciler
36:06
Olaylar ve Nesneler Arası Mesajlaşma
20:15
Add ve Remove Erişimcileri
13:11
Section 9: Generics - Şablon Tipler
List<T> Kolleksiyonu
14:51
Dictionary<K,V> Kolleksiyonu
09:10
KeyValuePair<K,V> Kullanımı
16:17
Section 10: ADO.NET ile Veritabanı İşlemleri
Access DB Oluşturma
38:24
37:26

Connection Strings

http://www.connectionstrings.com/

Microsoft ACE Providers

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Access DB : Select, Insert, Update, Delete
37:26
SQL Server Exp. DB Oluşturma
46:07
SQL Server Exp. DB Bağlanma ve Sorgu Çalıştırma
11:44
SQL Server Exp. DB : Select, Insert, Update, Delete
18:03
Section 11: XML İşlemleri
XML Nedir? XML Belge Nedir?
13:55
System.Xml ile XML Okuma ve Yazma
20:14
DataTable ile XML Okuma ve Yazma
12:37
XML Serialization
40:49
Section 12: Uygulama Örnekleri
01:35:10

C# konularını pekiştirmek amacıyla geliştirilen Windows Forms Application uygulama örneğidir. To-Do list(yapılacaklar) listesi şeklinde bir uygulamadır.

12:20

C# konularını pekiştirmek amacıyla geliştirilen Windows Forms Application uygulama örneğidir. resim görüntüleme yapan(galeri) şeklinde bir uygulamadır.

19:08

C# konularını pekiştirmek amacıyla geliştirilen Windows Forms Application uygulama örneğidir. resim görüntüleme yapan(galeri) şeklinde bir uygulamadır. Proje dosyası .pack uzantılı eklenmiştir. .rar olarak değiştirerek açabilirsiniz.

Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Server'a Bağlanma
Preview
24:51
Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Veritabanlarını Listeleme
13:44
Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Veritabanı Tablolarını Listeleme
07:52
Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Seçilen Tablonun Kolonlarını Listeleme
18:21
Kendi SQL Browserımızı Geliştirme : Kendi Sorgularımızı Çalıştırma
53:08
33:00

Uygulamamızda yapılması gereken görevlerimiz(amaç listesi) indirilebilir materyaller bölümündedir.

Masraf Otomasyonu Uygulaması : Kullanıcı Giriş Ekranı Tasarımı
Preview
22:15

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Kadir Murat BAŞEREN, Senior Software Developer, MCP / Trainer

I am a senior software developer, MCP, consultant, blogger, former chemist and software trainer. I work as a trainer at an IT education center and university. My interests range from software developer to technology. I am also interested in web development, education, and coffee.

Ready to start learning?
Take This Course