Vaclav Kovalovsky

Physioterapist

ENGLISH CW

The education I have, I reached in the Czech Republic, on one of the oldest universities in the world - Physiotherapeutic specialization the 3rd Faculty of Medicine on the Charles University. After I graduated, I immediately started working on my own, so now I have my own praxis over 11 years.

I live and work in the Heart of Europe - in the Czech Republic…

One of my hobbies is healthy lifestyle generally. Due to my work, I am allowed to teach such a difficult life way and walk it in my life too, and also to help people suffering from back pain. When my patient doesn’t need a surgery anymore, that’s really beautiful. I am glad, that as a physiotherapist I can help so many people…

It makes me really happy, when I can forward my knowledge to anyone and if it would be also possible via UDEMY, it won’t be beautiful, it will be clearly awesome!


CZECH CW

Vzdělání v oboru jsem získal v České Republice na jedné z nejstarších univerzit na světě. Obor fyzioterapie na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po škole jsem se rychle začal věnovat praxi a již 11let mám svojí praxi a pacienty s bolestmi zad.

Žiji a pracuji v středu evropy v České Republice. 

Mým koníčkem je celkově zdravý životní styl, který mi moje práce pomáhá naplňovat a daří se mi pomáhat lidem se závažnými bolesti páteře. Pokud je člověk zachráněn od operace, je to krásné. Jsem rád, že jako fyzioterapeut mohu pomáhat lidem.

Předávat ostatním lidem svoje poznatky a znalosti je pro mě radost a pokud se tak bude dařit i prostřednictvím UDEMY, bude to skvělé.

  • Students
    9
  • Courses
    1
  • Reviews
    0

Courses taught by Vaclav Kovalovsky