Runar Reknes

Kateket, prest og kantor

Jobber som kateket i Strømsø, Fjell og Tangen menigheter i Drammen.

Min jobb er å legge til rette for at ung og gammel skal få lære mer av hva det vil si å være og leve som en kristen. Tre viktige stikkord er trosopplæring, livsmestring og menighetsutvikling

Jeg er også utdannet prest (har jobbet som det nesten i 19 år) og kantor.