Peter Flak

mentor anglického jazyka

po 8 rokoch praxe na strednej škole som si uvedomil, že pracovať v štátnej škole je strata času a tam sa cudzí jazyk aj tak nikto nenaučí. práve kvôli tomu, ako školy nefungujú, rozhodol som sa ponúkať študentom náhradu toho, čo možno čakali od školy, no tam to nedostali. 

chcem viesť ľudí k tomu, aby sa s mojou pomocou naučili cudzí jazyk s radosťou a sami :) 

the guide 

  • Students
    52
  • Courses
    1
  • Reviews
    0