Παύλος Αντωνόπουλος

Φιλόλογος

Σπουδές στην Αθήνα στο Ιστορικό Αρχαιολογικό

Διδάσκω 23 περίπου χρόνια κυρίως στο Λύκειο (σχεδόν σε όλα τα είδη του) και έχω ασχοληθεί με όλα τα μαθήματα. Κυρίως βέβαια διδάσκω Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Ιστορία (Β’ Λυκείου και κατεύθυνσης).

Θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες χωρίς να είναι αυτοσκοπός μπορούν να “λύσουν” τα χέρια του διδάσκοντα αλλά και να εντείνουν το ενδιαφέρον των μαθητών.


  • Students
    203
  • Courses
    1
  • Reviews
    14