Nako Nakov

financial adviser

Нако Наков

Завършва “Международни икономически отношения“ в УНСС, като едновременно с това по индивидуална програма завършва и специалностите “Счетоводство и контрол“, и “Финанси и кредит“.

Започва кариерата си през 1994 г., като Сътрудник финансови анализи в Международна корпорация. В началото на кариерата си заема позиции, като Финансов аналитик, Мениджър вътрешен контрол и Главен счетоводител. Като успоредно с това преподава Управленско счетоводство.

През последните 10 години е Финансов директор във водещи международни компании. Работи България, Франция, Италия и Централна Азия.

Има специализации по финансов мениджмънт в Брюксел и Виена.

Неговата страст са финансовите анализи на корпоративно ниво, бюджетиране и стратегическо планиране.

Анализиране и планиране на финансовите отчети.

Планиране на оптимизационни промените в дейността на компанията.

Nako graduated in International Economic Relations, Accounting and control, and Finance in Sofia University of National and world economy.

He starts its career as financial analyst in 1994. Later successfully takes over the positions of Internal controls manager, Chief accountant, CFO and Executive Commercial Director in leading international companies in the heavy industry.

He also teaches Managerial accounting for about 2 years in “New Bulgarian University” in Sofia, Bulgaria.

Recently, Nako is financial and managerial consultant.

  • Students
    5
  • Courses
    1
  • Reviews
    0

Courses taught by Nako Nakov