Naas Ferreira

Dosent by Noordwes Universiteit (Potchefstroom)

Was vir 26 jaar in bediening in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Sedert April 2014 'n dosent in Missiologie by die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit. Studeer Urban Mission By Westminster Theological Seminary (Philadelphia - VSA) - verwerf D.Min in 2012.

  • Students
    161
  • Courses
    4
  • Reviews
    3