Милена Крумова

Доктор по Икономика

Милена притежава над 15 години професионален опит в областта на образованието. Работила е като администратор в училище по изкуства и като лектор в колеж за дизайн, от 2005 г. преподава по "Икономика",  от 2013 г. по "Информационни технологии в организациите" и "Управление на процеси" в Технически университет - София, където е главен асистент. От 2011 г. Милена е доктор по Икономика, а от 2014 г. е доктор по Електротехника, електроника и автоматика от ТУ - София. Дисертационният й труд е в областта на инженерното обучение базирано на компетенции, образователните иновации, технологии и инструменти в обучението, модели за преподаване и Обучение 2.0. Тя има участие в редица научни проекти и има публикувани над 50 научни статии като автор и съавтор. Милена е член на комитета на Международната конференция по информационни и софтуерни технологии (SIST) и е член на Българския център на жените в технологиите. През 2015 г. Милена печели конкурс на Групата на осемте (Go8) водещи университети в Австралия, като е избрана сред кандидати от десет Източно Европейски държави и получава стипендия за провеждане на изследване в областта на Отворените данни в Образованието. 

През 2015 г. Милена създава ЕдуТехФлаг, компания чиято мисия е да създава и подпомага ефективното използване на интелигентни и модерни практики в областта на образованието. "Иновативно Електронно Портфолио в Обучението" е първото от поредица обучения, които Милена предстои да сподели в Udemy.