Michal Zielinski

Project Manager, Team Leader, People Developer

Doświadczony project manager i lider zespołów. Zdobył doświadczenie poprzez budowanie wielu zespołów w wielokulturowych środowiskach, pracując na kilku kontynentach. Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w prowadzeniu ludzi i zespołów do sukcesu. Pasjonuje się rozwojem osobistym i projektowaniem kariery zawodowej. Jest współtwórcą i współwłaścicielem firmy oferującej produkty wspierające w rozwoju kariery zawodowej (szkolenia, warsztaty, coaching). Pomaga ludziom w rozwoju kariery zawodowej, wspiera w rozwijaniu własnych przedsięwzięć i inicjatyw. Angażuje się społecznie na rzecz budowania pokoju na świecie poprzez edukację w środowisku lokalnym.

  • Students
    32
  • Courses
    1
  • Reviews
    1