Maroš Bajla

Spoznávaj a objavuj každý deň :)

Som online podnikateľ, štartujem/motivujem/poháňam/koordinujem ľudí a projekty dopredu tak, aby realizovali to čo chcú. Niekto to nazýva "zapaľovač iskier v ľudoch".

Tvorba zmien a motivovanie druhých k zmene je jedna z mojich veľmi silných stránok.

Rád objavujem a spájam informácie a zážitky na ceste sebaspoznávania. Každý rok robím viacero nových činností a vecí a pravidelne prekračujem vlastnú komfortnú zónu - je to veľmi dôležité :)