Tốt nghiệp Học viên kỹ thuật Quân sự

Lĩnh vực làm việc: Cơ khí Động lực học, phát triển game, phát triển ứng dụng di động, tài chính, đào tạo

Yêu thích: Công nghệ thông tin, Đọc sách, đi du lịch, ngoại ngữ, xe hơi, đầu tư tài chính.

Ngôn ngữ: Vietnamese, English

Khẩu hiệu mà yêu thích: No Pain No Gain

  • Students
    2
  • Courses
    1
  • Reviews
    2