Γεώργιος Τασσιάς

Σπουδές στα Γιάννενα (Φιλοσοφική σχολή, τμήμα Φιλολογίας).

Στα 22 περίπου χρόνια στις τάξεις του Λυκείου έχω παλέψει με όλα τα μαθήματα κι έχω συνεργαστεί με πολλούς συναδέλφους.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών χωρίς να είναι πανάκεια είναι μια πρόκληση με πολλές δυνατότητες.

  • Students
    193
  • Courses
    1
  • Reviews
    14