Borko Kikić

Saradnik... (mlađi)

Iako je mentorisanje kao struktuiran proces koji je podržan i potpomognut od strane organizacije prisutno tek u posljednjih par decenija, cijela ljudska istorija je protkana primjerima mentorskih odnosa.

Najstariji zabilježen primjer mentorisanja je Homerova „Odiseja“ u kojoj Odisej odlazeći u vojni pohod na Troju imenuje staratelja i zaštitnika svoga domaćinstva. Slijedećih deset godina ovaj staratelj je obavljao dužnosti učitelja, savjetnika, prijatelja i surogat-oca Telemahu, Odisejovom sinu. Ovaj mitski zaštitnik se zvao Mentor. Homerova priča odražava najstariji pokušaj ljudskog društva da organizuje proces mentorisanja.

Koliko od vašeg sadašnjeg ponašanja potiče od uticaja vaših roditelja ili roditeljskih figura? Da li ste nekada po izgovorenoj rečenici pomislili, „Pa ja zvučim kao moji roditelji!“ Ovo je dokaz koliko moćno može biti kopiranje modela ponašanja . Djeca uče kako izbjeći fizičke povrede kroz upozorenja i primjer roditelja, uče komunicirati i osnovne međuljudske odnose primarno u porodičnom okruženju. Ako su takve komunikacije i odnosi zdravi a onda i uspješni, takvo ponašanje se kopira i ponavlja. Na nesreću nezdravi i destruktivni obrasci ponašanja se takođe oponašaju. Ljudi imaju tendenciju da oponašaju postupke drugih, a posebno kada takvo ponašanje donosi nagradu.

Isti principi modeliranja i mentorisanja su bili ključni elementi trajanja i kvaliteta u umjetnosti, zanatu i trgovini još od antičkih vremena. Dobar primjer se može naći u zanatskim cehovima. Ova društva su pomogla stvaranju strukture profesija trgovaca, advokata, zlatara i drugih. Mladići su postajali šegrti majstorima, radeći do statusa kalfe, da bi na kraju i sami postajali majstori. Zanatski cehovi su kroz ovakvu formu struktuiranog mentorisanja kontrolisali kvalitet rada i plata u njihovoj profesiji, takođe prenoseći vrijedna društvena i politička saznanja.

Odnos majstor-šegrt je vremenom prerastao u odnos poslodavac-zaposleni u industrijskom društvu. Fokus poslodavaca je prešao sa kvaliteta na povećanje profita. Ono što je odgovaralo majstoru, više nije odgovaralo šegrtu. Male plate i predugo radno vrijeme su doveli do stvaranja sindikata i to je bio početak turbulentnih vremena radnika protiv menadžmenta...