Tự Học GMail

Hướng dẫn từng bước tìm hiểu và sử dụng thành thạo GMail.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
$15
$50
70% off
Take This Course
 • Lectures 39
 • Length 2 hours
 • Skill Level All Levels
 • Languages Vietnamese
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 3/2015 Vietnamese

Course Description

Ngày nay, đối với nhiều người, việc viết và trao đổi thư điện tử hay email bằng GMail là công việc làm hàng ngày và đôi khi cũng rất quan trọng trong cuộc sống cũng như trong công ăn việc làm. Do đó, biết sử dụng GMail một cách thành thạo sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như mang lại hiệu quả cao trong công việc của bạn.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu tường tận để làm chủ hộp thư GMail của bạn, học cách viết thư, định dạng thư và gửi thư, hồi âm thư, chuyển thư, gửi tài liệu đính kèm cũng như cách thức tìm kiếm thư nhanh chóng và quản lý hộp thư hiệu quả.

Nội dung chương trình học bao gồm:

 • Giới thiệu giao diện GMail
 • Viết thư, định dạng thư và gửi thư
 • Gửi thư cho nhóm
 • Gửi hình ảnh, tài liệu đính kèm
 • Hồi âm, chuyển thư
 • Ứng dụng Boomerang trong việc kiểm soát thư gửi và nhận
 • Lưu trữ và xóa thư
 • Quản lý thư. Dùng nhãn (labels) và bộ lọc (filters) trong việc quản lý thư
 • Tạo và điều chỉnh contacts
 • Tự động trả lời thư khi ngh
 • Điều chỉnh hộp thư và tài khoản GMail

Chương trình được chia thành 8 chương với hơn 40 bài học. Mỗi bài học là một video ngắn từ 1 đến 10 phút sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức và áp dụng trong thực tế.

What are the requirements?

 • Có trình độ sử dụng căn bản máy điện toán.

What am I going to get from this course?

 • Hiểu và làm chủ hộp thư GMail
 • Viết thư, định dạng thư và gửi thư
 • Gửi thư cho nhóm
 • Gửi hình ảnh, tài liệu đính kèm
 • Đọc, hồi âm và chuyển thư
 • Tự động trả lời thư khi nghĩ hè
 • Ứng dụng Boomerang trong việc kiểm soát thư gửi và nhận thư
 • Lưu trữ và xóa thư
 • Quản lý thư. Dùng nhãn (labels) và bộ lọc (filters) trong việc quản lý thư
 • Tạo và điều chỉnh danh sách contacts
 • Điều chỉnh GMail và tài khoản Google

Who is the target audience?

 • Lớp học này hữu ích cho mọi cá nhân và doanh ngiệp.

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: Giới Thiệu
02:28

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu tường tận để làm chủ hộp thư GMail của bạn, học cách viết thư, định dạng thư và gửi thư, hồi âm thư, chuyển thư, gửi tài liệu đính kèm cũng như cách thức tìm kiếm thư nhanh chóng và quản lý hộp thư hiệu quả.

Nội dung chương trình học bao gồm:

 • Giới thiệu giao diện GMail
 • Viết thư, định dạng thư và gửi thư
 • Gửi thư cho nhóm
 • Gửi hình ảnh, tài liệu đính kèm
 • Hồi âm, chuyển thư
 • Ứng dụng Boomerang trong việc kiểm soát thư gửi và nhận
 • Lưu trữ và xóa thư
 • Quản lý thư. Dùng nhãn (labels) và bộ lọc (filters) trong việc quản lý thư
 • Tạo và điều chỉnh contacts
 • Tự động trả lời thư khi nghĩ hè
 • Điều chỉnh hộp thư và tài khoản GMail

Chương trình được chia thành 8 chương với hơn 40 bài học. Mỗi bài học là một video ngắn từ 1 đến 10 phút sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức và áp dụng trong thực tế.

01:50

Tìm hiểu thế nào là thư điện tử (email) và GMail cùng với quá trình gửi và nhận email.

03:58

Hướng dẫn mở tài khoản với Google.

03:46

Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản GMail và đăng xuất ra khỏi tài khoản GMail.

01:29

Tìm hiểu giao diện GMail với chức năng của từng bộ phận trong hộp thư GMail.

Section 2: Viết và Gửi Thư
01:09

Trình bày cách viết và gửi thư căn bản

 • Mở trang viết thư
 • Công dụng của hộp To. Cách điền địa chỉ email và hộp To
 • Điền tiêu đề thư
 • Viết nội dung thư
 • Gửi thư
03:18

Trình bày 2 cách gửi thư kèm Cc và Bcc và sự khác nhau giữ Cc và Bcc.

03:13

Hướng dẫn gửi tài liệu đính kèm theo thư.

 • Cách đính kèm hình ảnh, tài liệu vào thư
 • Gửi thư với tài liệu đính kèm
04:47

Trình bày các kỹ thuật định dạng thư.

 • Chọn chữ để định dạng
 • Sử dụng các công cụ định dạng chữ
 • Định dạng lại
 • Bỏ sự định dạng
04:36

Lưu bản nháp thư là việc giữ lại thư đang viết chưa xong để có thể mở ra và tiếp tục việc viết thư sau này. Bài học này trình bày cách lưu bản nháp thư.

 • Cách lưu bản nháp thư
 • Mở lại bản nháp để tiếp tục viết thư
04:51

Hướng dẫn cách điều chỉnh và sử dụng chức năng Undo Send để rút lại thư đã gửi.

 • Kích hoạt chức năng Undo Send
 • Thí dụ rút lại thư đã gửi
 • Điều chỉnh thời gian cho phép rút lại thư

02:48

Giới thiệu hộp thư Sent Mail và cách đọc những thư đã gửi.

Section 3: Đọc, Hồi Âm, Chuyển Thư
05:51

Giới thiệu hộp thư Inbox và cách đọc thư nhận.

 • Cấu trúc hộp thư Inbox
 • Đọc thư nhận
 • Xem tài liệu đính kèm theo thư
 • Xem thêm chi tiết người gửi
03:38

Hướng dẫn cách hồi âm thư.

 • Hồi âm thư cho người gửi
 • Hồi âm thư cho người gửi và tất cả người nhận thư
02:59

Hướng dẫn cách chuyển thư. Chuyển thư trực tiếp tới người nhận, chuyển thư và gửi kèm tới người nhận theo cách Cc và Bcc.

Section 4: Quản Lý Thư
03:43

Trong việc quản lý thư, chọn thư là việc rất thường làm và cần thực hiện đầu tiên. Bài học này hướng dẫn các kỹ thuật chọn thư và là nền tảng cho các bài học kế tiếp.

 • Chọn thư bất kỳ
 • Chọn thư chưa đọc hay đã đọc
 • Chọn thư đánh dấu ngôi sao
 • Chọn tất cả thư
 • Bỏ sự lựa chọn
01:56

Trình bày lợi ích của việc đánh dấu Important cho thư và cách thực hiện.

 • Đánh dấu Important cho từng thư
 • Đánh dấu Important cho nhiều thư cùng lúc
 • Bỏ dấu Important
01:59

Trình bày lợi ích của việc đánh dấu Star cho thư và cách thực hiện.

 • Đánh dấu Start cho từng thư
 • Đánh dấu Star cho nhiều thư cùng lúc
 • Bỏ dấu Star
08:21

Giới thiệu về công dụng của việc dùng labels để quản lý thư.

 • Tạo label mới và điều chỉnh label
 • Nhóm thư theo labels
 • Hoán chuyển labels cho thư
 • Xóa lablels
07:08

Cách GMail tìm thư theo chữ tìm kiếm. Kỹ thuật tìm kiếm thư với nhiều thí dụ cụ thể.

 • Tìm đơn giản
 • Tìm nâng cao với Search options
 • Tìm nâng cao với các lệnh tìm kiếm
04:00

Giới thiệu công dụng và cách sử dụng bộ lọc trong việc quản lý và kiểm soát thư.

 • Tạo và ứng dụng bộ lọc cho thư nhận
 • Điều chỉnh bộ lọc đã tạo
 • Bỏ bộ lọc
04:14

Thế nào là lưu trữ thư. Sự khác nhau giữa lưu trữ thư và xóa thư. Cách lưu trữ thư và đưa thư lưu trữ trở lại.

 • Lưu trữ toàn bộ thư hay chỉ những thư được chọn
 • Xem thư đã lưu trữ
 • Đưa thư lưu trữ trở lại chỗ củ
02:47

Thế nào là tắt trao đổi thư và cách thực hiện.

03:20

Trình bày cách xóa thư và lấy lại thư đã xóa.

 • Xóa từng thư và xóa nhiều thư cùng lúc
 • Xem và lấy lại thư đã xóa
 • Xóa thư vĩnh viễn
Section 5: Quản Lý Contacts
02:04

Giới thiệu Contacts trong GMail. Cách thêm contact vào sổ Conatcs.

 • Thêm người bạn thường liên lạc và Contacts
 • Thêm người mới vào Contacts
 • Điền chi tiết cho contact
Điều chỉnh chi tiết contact
02:15
Xóa contacts
00:27
01:53

Công dụng của việc tạo nhóm contacts. Tạo và điều chỉnh nhóm contacts.

 • Tạo nhóm contacts mới
 • Thêm contact vào nhóm contacts
 • Hoán chuyển nhóm contacts
 • Bỏ nhóm contact
Điều chỉnh nhóm contacts
01:47
Gửi thư cho nhóm
05:08
Section 6: Điều Chỉnh GMail
Chọn giao diện GMail
01:23
Điều chỉnh Tab cho inbox
02:00
Chọn ngôn ngữ hiển thị cho GMail
02:26
Section 7: Điều Chỉnh Tài Khoản GMail
Đổi mật mã cho GMail
01:04
Thay đổi tên hiển thị trong GMail
01:36
Section 8: Boomerang cho GMail
Giới thiệu và cài đặt Boomerang
03:53
Chọn ngày giờ gửi thư với Boomerang
02:35
Boomerang Kiểm soát thư gửi
05:42
Quản lý Boomerang
05:05

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Bùi Minh Luân Đoàn, Kỹ Sư Điện Toán

Tốt nghiệp về ngành kỹ sư tại Canada và ngành giáo dục, anh đã làm việc và giảng dạy nhiều năm trong ngành điện toán. Hiện anh đang điều hành công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về điện toán như quản trị mạng Internet, thiết kết website, viết lập trình ứng dụng, v.v… và giảng dạy điện toán trực tuyến.

Ready to start learning?
Take This Course