Tự Học GMail
3.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
1 student enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Tự Học GMail to your Wishlist.

Add to Wishlist

Tự Học GMail

Hướng dẫn từng bước tìm hiểu và sử dụng thành thạo GMail.
3.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
1 student enrolled
Last updated 3/2015
Vietnamese
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $50 Discount: 80% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 2 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Hiểu và làm chủ hộp thư GMail
 • Viết thư, định dạng thư và gửi thư
 • Gửi thư cho nhóm
 • Gửi hình ảnh, tài liệu đính kèm
 • Đọc, hồi âm và chuyển thư
 • Tự động trả lời thư khi nghĩ hè
 • Ứng dụng Boomerang trong việc kiểm soát thư gửi và nhận thư
 • Lưu trữ và xóa thư
 • Quản lý thư. Dùng nhãn (labels) và bộ lọc (filters) trong việc quản lý thư
 • Tạo và điều chỉnh danh sách contacts
 • Điều chỉnh GMail và tài khoản Google
View Curriculum
Requirements
 • Có trình độ sử dụng căn bản máy điện toán.
Description

Ngày nay, đối với nhiều người, việc viết và trao đổi thư điện tử hay email bằng GMail là công việc làm hàng ngày và đôi khi cũng rất quan trọng trong cuộc sống cũng như trong công ăn việc làm. Do đó, biết sử dụng GMail một cách thành thạo sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như mang lại hiệu quả cao trong công việc của bạn.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu tường tận để làm chủ hộp thư GMail của bạn, học cách viết thư, định dạng thư và gửi thư, hồi âm thư, chuyển thư, gửi tài liệu đính kèm cũng như cách thức tìm kiếm thư nhanh chóng và quản lý hộp thư hiệu quả.

Nội dung chương trình học bao gồm:

 • Giới thiệu giao diện GMail
 • Viết thư, định dạng thư và gửi thư
 • Gửi thư cho nhóm
 • Gửi hình ảnh, tài liệu đính kèm
 • Hồi âm, chuyển thư
 • Ứng dụng Boomerang trong việc kiểm soát thư gửi và nhận
 • Lưu trữ và xóa thư
 • Quản lý thư. Dùng nhãn (labels) và bộ lọc (filters) trong việc quản lý thư
 • Tạo và điều chỉnh contacts
 • Tự động trả lời thư khi ngh
 • Điều chỉnh hộp thư và tài khoản GMail

Chương trình được chia thành 8 chương với hơn 40 bài học. Mỗi bài học là một video ngắn từ 1 đến 10 phút sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức và áp dụng trong thực tế.

Who is the target audience?
 • Lớp học này hữu ích cho mọi cá nhân và doanh ngiệp.
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
39 Lectures
02:07:27
+
Giới Thiệu
5 Lectures 13:31

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu tường tận để làm chủ hộp thư GMail của bạn, học cách viết thư, định dạng thư và gửi thư, hồi âm thư, chuyển thư, gửi tài liệu đính kèm cũng như cách thức tìm kiếm thư nhanh chóng và quản lý hộp thư hiệu quả.

Nội dung chương trình học bao gồm:

 • Giới thiệu giao diện GMail
 • Viết thư, định dạng thư và gửi thư
 • Gửi thư cho nhóm
 • Gửi hình ảnh, tài liệu đính kèm
 • Hồi âm, chuyển thư
 • Ứng dụng Boomerang trong việc kiểm soát thư gửi và nhận
 • Lưu trữ và xóa thư
 • Quản lý thư. Dùng nhãn (labels) và bộ lọc (filters) trong việc quản lý thư
 • Tạo và điều chỉnh contacts
 • Tự động trả lời thư khi nghĩ hè
 • Điều chỉnh hộp thư và tài khoản GMail

Chương trình được chia thành 8 chương với hơn 40 bài học. Mỗi bài học là một video ngắn từ 1 đến 10 phút sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức và áp dụng trong thực tế.

Preview 02:28

Tìm hiểu thế nào là thư điện tử (email) và GMail cùng với quá trình gửi và nhận email.

Preview 01:50

Hướng dẫn mở tài khoản với Google.

Preview 03:58

Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản GMail và đăng xuất ra khỏi tài khoản GMail.

Preview 03:46

Tìm hiểu giao diện GMail với chức năng của từng bộ phận trong hộp thư GMail.

Giới thiệu giao diện GMail
01:29
+
Viết và Gửi Thư
7 Lectures 24:42

Trình bày cách viết và gửi thư căn bản

 • Mở trang viết thư
 • Công dụng của hộp To. Cách điền địa chỉ email và hộp To
 • Điền tiêu đề thư
 • Viết nội dung thư
 • Gửi thư
Viết và gửi thư
01:09

Trình bày 2 cách gửi thư kèm Cc và Bcc và sự khác nhau giữ Cc và Bcc.

Gửi thư kèm
03:18

Hướng dẫn gửi tài liệu đính kèm theo thư.

 • Cách đính kèm hình ảnh, tài liệu vào thư
 • Gửi thư với tài liệu đính kèm
Gửi tài liệu đính kèm
03:13

Trình bày các kỹ thuật định dạng thư.

 • Chọn chữ để định dạng
 • Sử dụng các công cụ định dạng chữ
 • Định dạng lại
 • Bỏ sự định dạng
Định dạng chữ
04:47

Lưu bản nháp thư là việc giữ lại thư đang viết chưa xong để có thể mở ra và tiếp tục việc viết thư sau này. Bài học này trình bày cách lưu bản nháp thư.

 • Cách lưu bản nháp thư
 • Mở lại bản nháp để tiếp tục viết thư
Lưu trữ bản nháp thư
04:36

Hướng dẫn cách điều chỉnh và sử dụng chức năng Undo Send để rút lại thư đã gửi.

 • Kích hoạt chức năng Undo Send
 • Thí dụ rút lại thư đã gửi
 • Điều chỉnh thời gian cho phép rút lại thư

Rút lại thư đã gửi
04:51

Giới thiệu hộp thư Sent Mail và cách đọc những thư đã gửi.

Xem thư gửi
02:48
+
Đọc, Hồi Âm, Chuyển Thư
3 Lectures 12:28

Giới thiệu hộp thư Inbox và cách đọc thư nhận.

 • Cấu trúc hộp thư Inbox
 • Đọc thư nhận
 • Xem tài liệu đính kèm theo thư
 • Xem thêm chi tiết người gửi
Đọc thư
05:51

Hướng dẫn cách hồi âm thư.

 • Hồi âm thư cho người gửi
 • Hồi âm thư cho người gửi và tất cả người nhận thư
Hồi âm thư
03:38

Hướng dẫn cách chuyển thư. Chuyển thư trực tiếp tới người nhận, chuyển thư và gửi kèm tới người nhận theo cách Cc và Bcc.

Chuyển thư
02:59
+
Quản Lý Thư
9 Lectures 37:28

Trong việc quản lý thư, chọn thư là việc rất thường làm và cần thực hiện đầu tiên. Bài học này hướng dẫn các kỹ thuật chọn thư và là nền tảng cho các bài học kế tiếp.

 • Chọn thư bất kỳ
 • Chọn thư chưa đọc hay đã đọc
 • Chọn thư đánh dấu ngôi sao
 • Chọn tất cả thư
 • Bỏ sự lựa chọn
Chọn thư
03:43

Trình bày lợi ích của việc đánh dấu Important cho thư và cách thực hiện.

 • Đánh dấu Important cho từng thư
 • Đánh dấu Important cho nhiều thư cùng lúc
 • Bỏ dấu Important
Đánh dấu Important
01:56

Trình bày lợi ích của việc đánh dấu Star cho thư và cách thực hiện.

 • Đánh dấu Start cho từng thư
 • Đánh dấu Star cho nhiều thư cùng lúc
 • Bỏ dấu Star
Đánh dấu Starred
01:59

Giới thiệu về công dụng của việc dùng labels để quản lý thư.

 • Tạo label mới và điều chỉnh label
 • Nhóm thư theo labels
 • Hoán chuyển labels cho thư
 • Xóa lablels
Nhóm thư theo labels
08:21

Cách GMail tìm thư theo chữ tìm kiếm. Kỹ thuật tìm kiếm thư với nhiều thí dụ cụ thể.

 • Tìm đơn giản
 • Tìm nâng cao với Search options
 • Tìm nâng cao với các lệnh tìm kiếm
Tìm thư
07:08

Giới thiệu công dụng và cách sử dụng bộ lọc trong việc quản lý và kiểm soát thư.

 • Tạo và ứng dụng bộ lọc cho thư nhận
 • Điều chỉnh bộ lọc đã tạo
 • Bỏ bộ lọc
Sử dụng bộ lọc
04:00

Thế nào là lưu trữ thư. Sự khác nhau giữa lưu trữ thư và xóa thư. Cách lưu trữ thư và đưa thư lưu trữ trở lại.

 • Lưu trữ toàn bộ thư hay chỉ những thư được chọn
 • Xem thư đã lưu trữ
 • Đưa thư lưu trữ trở lại chỗ củ
Lưu trữ thư
04:14

Thế nào là tắt trao đổi thư và cách thực hiện.

Tắt việc trao đổi thư
02:47

Trình bày cách xóa thư và lấy lại thư đã xóa.

 • Xóa từng thư và xóa nhiều thư cùng lúc
 • Xem và lấy lại thư đã xóa
 • Xóa thư vĩnh viễn
Xóa thư
03:20
+
Quản Lý Contacts
6 Lectures 13:34

Giới thiệu Contacts trong GMail. Cách thêm contact vào sổ Conatcs.

 • Thêm người bạn thường liên lạc và Contacts
 • Thêm người mới vào Contacts
 • Điền chi tiết cho contact
Thêm contacts
02:04

Điều chỉnh chi tiết contact
02:15

Xóa contacts
00:27

Công dụng của việc tạo nhóm contacts. Tạo và điều chỉnh nhóm contacts.

 • Tạo nhóm contacts mới
 • Thêm contact vào nhóm contacts
 • Hoán chuyển nhóm contacts
 • Bỏ nhóm contact
Lập nhóm contacts
01:53

Điều chỉnh nhóm contacts
01:47

Gửi thư cho nhóm
05:08
+
Điều Chỉnh GMail
3 Lectures 05:49
Chọn giao diện GMail
01:23

Điều chỉnh Tab cho inbox
02:00

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho GMail
02:26
+
Điều Chỉnh Tài Khoản GMail
2 Lectures 02:40
Đổi mật mã cho GMail
01:04

Thay đổi tên hiển thị trong GMail
01:36
+
Boomerang cho GMail
4 Lectures 17:15
Giới thiệu và cài đặt Boomerang
03:53

Chọn ngày giờ gửi thư với Boomerang
02:35

Boomerang Kiểm soát thư gửi
05:42

Quản lý Boomerang
05:05
About the Instructor
Bùi Minh Luân Đoàn
3.5 Average rating
1 Review
1 Student
2 Courses
Kỹ Sư Điện Toán

Tốt nghiệp về ngành kỹ sư tại Canada và ngành giáo dục, anh đã làm việc và giảng dạy nhiều năm trong ngành điện toán. Hiện anh đang điều hành công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về điện toán như quản trị mạng Internet, thiết kết website, viết lập trình ứng dụng, v.v… và giảng dạy điện toán trực tuyến.