Udemy

หลักสูตร พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้เรียน 2,883,653 คน

หลักสูตร พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งหมด

การแจ้งเตือนข้อมูล

ไม่แน่ใจหรือ หลักสูตรของเราทั้งหมดมีการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

ทำไมต้องเรียนบน Udemy

เรียนรู้ทักษะที่เป็นที่ต้องการจากหลักสูตรวิดีโอมากกว่า 210,000 หลักสูตร
เลือกหลักสูตรที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในโลกแห่งความเป็นจริง
เรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง พร้อมการเข้าถึงตลอดชีวิตบนมือถือและเดสก์ท็อป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ

บทเรียน พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ ฟรี

การเรียนรู้แบบย่อยง่ายในไม่กี่นาที