Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana Kwiecień 1, 2021.

Dziękujemy za dołączenie do grona użytkowników jednej z największych internetowych platform edukacyjnych. W Udemy (“Udemy”, “my”, “nas”) szanujemy prywatność użytkowników i chcemy, aby rozumieli, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dotyczące ich dane. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje nasze praktyki w zakresie gromadzenia danych oraz opisuje prawa użytkowników do dostępu do danych osobowych i ich poprawiania, a także ograniczenia dotyczące korzystania przez nas z danych osobowych użytkowników.

Jeśli nie podajemy łączy do innych zasad lub nie stwierdzamy inaczej, niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do odwiedzania lub korzystania ze stron internetowych Udemy, aplikacji mobilnych, interfejsów API lub powiązanych usług („Usługi”). Ma także zastosowanie wobec naszych potencjalnych klientów i produktów przedsiębiorstwa.

Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik nie powinien korzystać z Usług, jeśli nie wyraża zgody na warunki niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkie inne umowy regulujące korzystanie z Usług.

Spis treści

1. Jakie dane uzyskujemy

1.1 Dane przekazywane nam przez użytkownika

Możemy gromadzić różne dane od użytkownika lub o użytkowniku w zależności od sposobu korzystania z Usług. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, które pomogą lepiej zrozumieć, jakie dane gromadzimy.

Podczas tworzenia konta i korzystania z Usług, w tym za pośrednictwem platform stron trzecich, gromadzimy wszelkie dane przekazywane bezpośrednio przez użytkownika:

Dane konta Aby móc korzystać z niektórych funkcji (np. uzyskać dostęp do treści), należy utworzyć konto użytkownika. Podczas tworzenia lub aktualizacji konta gromadzimy i przechowujemy podane przez użytkownika dane, takie jak adres e-mail, hasło, numer telefonu, zawód, zainteresowania w zakresie umiejętności, płeć, rasa, pochodzenie etniczne, numer dowodu tożsamości, zdjęcie weryfikacyjne, wiek, data urodzenia i ustawienia konta oraz przypisujemy użytkownikowi unikalny numer identyfikacyjny („Dane konta”).
Dane profilu Można również podać informacje o profilu, takie jak zdjęcie, nagłówek, biografia, język, łącze do strony internetowej, profile w mediach społecznościowych, kraj lub inne dane. Dane profilu będą publicznie dostępne dla innych osób.
Udostępniane treści Części Usług umożliwiają interakcję z innymi użytkownikami lub publiczne udostępnianie treści, w tym poprzez publikowanie opinii o treściach, zadawanie pytań lub odpowiadanie na nie, wysyłanie wiadomości do uczestników lub instruktorów, a także publikowanie zdjęć lub innych zamieszczanych przez użytkownika materiałów. Takie udostępniane treści mogą być publicznie dostępne dla innych w zależności od tego, gdzie zostały zamieszczone.
Dane o treściach o charakterze edukacyjnym Podczas korzystania z treści gromadzimy dane dotyczące m.in. kursów, zadań i quizów, które użytkownicy rozpoczęli i ukończyli; zakupów treści i środków promocyjnych; subskrypcji; certyfikatów ukończenia; korespondencji z instruktorami, asystentami naukowymi i innymi uczestnikami, a także eseje, odpowiedzi na pytania i inne elementy przesłane w celu spełnienia wymagań kursu i powiązanych treści. W przypadku instruktorów przechowujemy treść o charakterze edukacyjnym, które mogą zawierać odnoszące się do tych instruktorów dane.
Dane dotyczące płatności uczestników Jeśli użytkownik dokonuje zakupów, gromadzimy pewne dane o zakupie (takie jak imię i nazwisko oraz kod pocztowy), które są niezbędne do realizacji zamówienia. Użytkownik musi podać określone dane dotyczące płatności i rozliczeń bezpośrednio naszym usługodawcom, w tym imię i nazwisko, dane karty kredytowej, adres do faktury i kod pocztowy. Możemy również uzyskiwać niepełne informacje, np. o nowej karcie użytkownika i ostatnich czterech cyfrach jej numeru od operatorów usług płatności, które ułatwiają realizację płatności. Ze względów bezpieczeństwa Udemy nie gromadzi ani nie przechowuje poufnych danych użytkowników kart, takich jak pełne numery kart kredytowych lub dane uwierzytelniające karty.
Dane dotyczące płatności dla instruktorów Jeśli użytkownik jest instruktorem, może połączyć swoje konto PayPal, Payoneer lub inne konto płatnicze z Usługami, aby otrzymywać płatności. Po połączeniu z kontem płatniczym gromadzimy i wykorzystujemy pewne informacje, w tym adres e-mail powiązany z kontem, identyfikator konta, adres fizyczny lub inne dane niezbędne do wysyłania płatności na konto. W niektórych przypadkach możemy gromadzić dane z automatycznego systemu rozrachunkowego lub informacje o przelewach, aby wysyłać płatności na konto użytkownika. Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, współpracujemy z zaufanymi firmami zewnętrznymi, które zbierają informacje do celów podatków wymagane przez prawo. Informacje te mogą obejmować dane dotyczące miejsca pobytu, numery identyfikacji podatkowej, informacje biograficzne i inne dane osobowe niezbędne do celów podatkowych. Ze względów bezpieczeństwa Udemy nie gromadzi ani nie przechowuje wrażliwych informacji o koncie bankowym. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych dotyczących płatności oraz rozliczeń podlega polityce prywatności i innym warunkom dostawcy usług płatniczych.
Dane o kontach użytkownika powiązanych z innymi Usługami

Możemy uzyskać pewne informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych kont w Internecie, jeśli są one połączone z kontem Udemy. Jeśli użytkownik loguje się do konta Udemy za pośrednictwem Facebooka lub innej platformy albo serwisu strony trzeciej, prosimy o zgodę użytkownika na dostęp do pewnych informacji o tym koncie. Przykładowo, w zależności od platformy lub serwisu, możemy gromadzić dane, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, numer identyfikacyjny konta, adres e-mail do logowania, lokalizacja, fizyczna lokalizacja urządzeń dostępowych, płeć, data urodzenia oraz lista znajomych lub kontaktów.

Te platformy i serwisy udostępniają nam informacje za pośrednictwem interfejsów API. Otrzymywane przez nas informacje zależą od tego, jakie informacje użytkownik (za pośrednictwem ustawień prywatności), platforma lub serwis zdecydują się nam przekazać.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub korzysta z nich za pośrednictwem platformy lub serwisu strony trzeciej, lub klika łącza strony trzeciej, gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie jego danych będzie również podlegać polityce prywatności i innym umowom tej strony trzeciej.

Loterie, promocje oraz ankiety Możemy poprosić użytkownika o wypełnienie ankiety i/lub zaoferować mu możliwość uczestnictwa w promocjach (np. konkursach, wyzwaniach, loteriach) za pośrednictwem Usług lub platformy strony trzeciej. Jeśli użytkownik weźmie w nich udział, będziemy gromadzić i przechowywać dane, które poda w ramach uczestnictwa, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, data urodzenia lub numer telefonu. Dane te podlegają niniejszej Polityce prywatności, chyba że oficjalne zasady promocji lub inna polityka prywatności stanowią inaczej. Zebrane dane zostaną wykorzystane do zarządzania promocją lub ankietą, w tym do powiadamiania zwycięzców i podziału nagród. Aby otrzymać nagrodę, użytkownik może zostać poproszony o umożliwienie nam publicznego zamieszczenia niektórych informacji (np. informacji o zwycięzcy na określonej stronie). W przypadku korzystania z platformy strony trzeciej w celu zarządzania ankietą lub promocją zastosowanie ma polityka prywatności strony trzeciej.
Komunikacja i pomoc Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej lub zgłoszenia problemu albo wątpliwości (niezależnie od tego, czy utworzył konto), gromadzimy i przechowujemy dane kontaktowe, wiadomości i inne dane dotyczące takiego użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomości, lokalizacja, identyfikator użytkownika Udemy, identyfikatory transakcji zwrotu i wszelkie inne dane, które użytkownik poda lub które uzyskujemy w sposób zautomatyzowany (co jest omówione poniżej). Wykorzystujemy te dane, aby odpowiadać na pytania lub wątpliwości, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Dane wymienione powyżej są przechowywane przez nas i powiązane z kontem użytkownika.

1.2 Dane gromadzone za pomocą metod automatycznych

W przypadku uzyskania dostępu do Usług (w tym podczas przeglądania treści) zbieramy pewne dane w sposób zautomatyzowany, w tym:

Dane dotyczące systemu Dane techniczne dotyczące komputera lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia, przeglądarka, język przeglądarki, dane dotyczące domeny i innych systemów oraz typy platform („Dane dotyczące systemu”).
Dane dotyczące użytkowania Statystyki użytkowania dotyczące interakcji użytkownika z Usługami, w tym treści, z których korzystał, czasu spędzonego na stronach lub w Usłudze, odwiedzanych stronach, używanych funkcji, wyszukiwanych haseł, danych dotyczących kliknięć, daty i czasu, systemu odsyłającego oraz innych danych dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług („Dane dotyczące użytkowania”).
Przybliżone dane geograficzne Przybliżone położenie geograficzne, w tym informacje, takie jak kraj, miasto i współrzędne geograficzne, obliczone na podstawie adresu IP.

Dane wymienione powyżej są gromadzone przy użyciu plików dziennika serwera i technologii śledzenia, jak opisano w sekcji „Pliki cookie i narzędzia do gromadzenia danych” poniżej. Są one przez nas przechowywane i powiązane z kontem użytkownika.

1.3 Dane od podmiotów zewnętrznych

W przypadku przedsiębiorstw lub firm będących potencjalnymi użytkownikami Udemy Business możemy gromadzić określone dane kontaktowe z zewnętrznych źródeł.

2. W jaki sposób uzyskujemy dane dotyczące użytkowników

2.1 Pliki cookie i narzędzia do gromadzenia danych

Używamy plików cookie, czyli małych plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę, do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych na temat działań użytkownika na stronach internetowych, w tym na platformie Udemy. Pliki cookie pozwalają nam zapamiętać informacje dotyczące wizyty użytkownika na platformie Udemy, np. preferowany język, a także dane potrzebne do ułatwienia korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji o plikach cookie znajduje się na stronie https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies.

Udemy i dostawcy usług działający w naszym imieniu (tacy jak Google Analytics i zewnętrzni reklamodawcy) podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do Usług i korzystania z nich używają plików dzienników serwerów i narzędzi do automatycznego gromadzenia danych, takich jak pliki cookie, znaczniki, skrypty oraz sygnały nawigacyjne „web beacon” (łącznie „Narzędzia do gromadzenia danych”). Tego rodzaju Narzędzia do gromadzenia danych automatycznie śledzą oraz gromadzą określone Dane dotyczące systemu i Dane dotyczące użytkowania (zgodnie z opisem w punkcie 1) w trakcie korzystania z Usług. W niektórych przypadkach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności kojarzymy dane zgromadzone za pośrednictwem tych narzędzi z innymi gromadzonymi danymi.

2.2 Dlaczego używamy Narzędzi do gromadzenia danych

Udemy wykorzystuje następujące Narzędzia do gromadzenia danych do opisanych celów:

 • Niezbędne: te Narzędzia do gromadzenia danych umożliwiają użytkownikowi dostęp do witryny, zapewniają jej podstawowe funkcje (jak możliwość logowania się i dostęp do treści), zabezpieczają witrynę, chronią przed fałszywymi logowaniami, a także wykrywają nadużycia i próby nieautoryzowanego dostępu do konta użytkownika oraz zabezpieczają przed takimi zdarzeniami. Narzędzia te są niezbędne do prawidłowego działania Usług, więc wyłączenie ich może sprawić, że część witryny będzie działać nieprawidłowo lub będzie niedostępna.
 • Funkcjonalne: te Narzędzia do gromadzenia danych zapamiętują dane o przeglądarce użytkownika i jego preferencjach, umożliwiają działanie dodatkowych funkcji w witrynie, dostosowują treści tak, by były one bardziej dopasowane do użytkownika, a także zapamiętują ustawienia wpływające na wygląd i zachowanie Usług (na przykład preferowany język czy głośność odtwarzania filmów).
 • Związane z wydajnością: te Narzędzia do gromadzenia danych pomagają mierzyć i ulepszać działanie Usług, dostarczając dane o wykorzystaniu i wydajności, liczbie odwiedzin, źródłach ruchu oraz o tym, skąd została pobrana aplikacja. Narzędzia te ułatwiają nam testowanie różnych wersji Udemy w celu ustalenia, które funkcje i treści są preferowane przez użytkowników i które wiadomości e-mail są otwierane.
 • Reklamowe: te Narzędzia do gromadzenia danych są używane do przesyłania trafnych reklam (w witrynie lub poza nią) z wykorzystaniem wiedzy na temat użytkownika, takiej jak Dane dotyczące wykorzystania czy Dane dotyczące systemu (zgodnie z opisem w punkcie 1), oraz wiedzy na temat użytkownika posiadanej przez dostawców reklam pochodzącej z ich danych śledzenia. Reklamy mogą być dobierane na podstawie niedawnych działań użytkownika lub działań z dłuższego okresu czasu w innych witrynach i usługach. Aby ułatwić dostarczanie użytkownikowi dopasowanych do niego reklam, możemy udostępniać tym usługodawcom adres e-mail użytkownika w zahaszowanej, zanonimizowanej wersji (nieczytelnej dla człowieka) oraz treści udostępniane publicznie przez użytkownika w ramach Usług.
 • Związane z mediami społecznościowymi: te Narzędzia do gromadzenia danych umożliwiają działanie funkcji związanych z mediami społecznościowymi, takich jak udostępnianie treści znajomym i sieciom. Te pliki cookie mogą śledzić użytkownika lub urządzenie podczas odwiedzin w innych witrynach i tworzyć profil zainteresowań użytkownika na potrzeby kierowania reklam.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała o próbach umieszczania plików cookie na komputerze użytkownika, ograniczała rodzaje dozwolonych plików cookie lub całkowicie je odrzucała. W takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych lub wszystkich funkcji Usług, a jego doświadczenie może być inne lub mniej funkcjonalne. Więcej informacji o zarządzaniu Narzędziami do gromadzenia danych znajduje się w punkcie 6.1 (Wybór użytkownika dotyczący wykorzystania danych).

3. Jak wykorzystujemy dane

Wykorzystujemy dane gromadzone poprzez korzystanie przez użytkownika z Usług w następujących celach:

 • świadczenie Usług i zarządzanie nimi, w tym ułatwianie korzystania z treści, wystawianie certyfikatów ukończenia, wyświetlanie treści dostosowanych do użytkownika oraz ułatwianie komunikacji z innymi użytkownikami;
 • przetwarzanie płatności dla instruktorów i innych podmiotów zewnętrznych;
 • przetwarzanie wniosków i zamówień na treści o charakterze edukacyjnym, produkty, określone usługi, informacje lub funkcje;
 • komunikowanie się z użytkownikiem w sprawie konta użytkownika poprzez:
  • odpowiedzi na pytania i zgłaszane problemy;
  • wysyłanie wiadomości i informacji administracyjnych, w tym wiadomości od instruktorów, uczestników kursów i asystentów naukowych, powiadomień o zmianach w naszych Usługach oraz aktualizacji dotyczących naszych umów;
  • wysyłanie informacji, np. poprzez wiadomości e-mail lub smsy, o postępach w kursach, programach nagród, nowych usługach, nowych funkcjach, promocjach, biuletynach i innych dostępnych treściach opracowanych przez instruktorów (z dostarczania których w każdej chwili można zrezygnować);
  • wysyłanie powiadomień push do urządzenia bezprzewodowego w celu dostarczenia aktualizacji i innych istotnych wiadomości (którymi można zarządzać za pomocą strony „opcje” lub „ustawienia” aplikacji mobilnej);
 • zarządzanie informacjami o koncie i preferencjach konta użytkownika;
 • ułatwianie technicznego funkcjonowania Usług, w tym rozwiązywanie problemów, zabezpieczanie Usług oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom;
 • żądanie informacji zwrotnych od użytkowników;
 • promowanie produktów, usług, ankiet i promocji;
 • promowanie planów abonamentowych dla potencjalnych klientów;
 • pozyskiwanie informacji o użytkowniku poprzez łączenie danych użytkownika z dodatkowymi danymi za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych lub analizę danych za pośrednictwem dostawców usług analitycznych;
 • identyfikowanie użytkowników z unikalnym identyfikatorem na różnych urządzeniach;
 • dopasowywanie reklam na różnych urządzeniach;
 • ulepszanie naszych Usług i opracowywanie nowych produktów, usług i funkcji;
 • analizowanie trendów i ruchu, śledzenie zakupów i danych dotyczących użytkowania;
 • reklamowanie Usług na stronach internetowych i w aplikacjach innych firm;
 • używanie w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo; lub
 • używanie według własnego uznania lub w określony inny sposób konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności naszych użytkowników, pracowników, stron trzecich, społeczeństwa lub naszych Usług.

4. Komu udostępniamy dane

Możemy udostępniać dane użytkownika stronom trzecim w następujących okolicznościach lub zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności:

 • Instruktorom: możemy udostępniać dane zgromadzone na temat użytkownika (z wyjątkiem jego adresu e-mail) instruktorom lub asystentom naukowym w ramach treści o charakterze edukacyjnym, z których użytkownik korzystał lub którymi był zainteresowany, aby mogli oni lepiej przygotować je na potrzeby użytkownika i innych uczestników. Dane te mogą obejmować informacje, takie jak miasto, kraj, język przeglądarki, system operacyjny, ustawienia urządzenia, dane witryny, która doprowadziła użytkownika do platformy Udemy, oraz działania użytkownika na platformie Udemy. Jeśli uzyskamy dodatkowe dane osobowe (takie jak wiek czy płeć), możemy je także udostępnić. Nie będziemy udostępniać adresu e-mail użytkownika instruktorom ani asystentom naukowym.
 • Innym uczestnikom i instruktorom: w zależności od ustawień udostępniane treści oraz dane profilu użytkownika mogą być publicznie dostępne, w tym również dla innych uczestników i instruktorów. W przypadku pytań zadawanych instruktorowi lub asystentowi naukowemu informacje o użytkowniku (w tym imię i nazwisko) mogą być publicznie dostępne.
 • Dostawcom usług, kontrahentom i agentom: Udostępniamy dane Użytkownika firmom zewnętrznym, które świadczą w naszym imieniu usługi, takie jak przetwarzanie płatności, zapobieganie oszustwom i nadużyciom, analiza danych, usługi marketingowe i reklamowe (w tym reklamy skierowane do określonych odbiorców), usługi hostingowe i związane z pocztą e-mail, a także obejmujące obsługę klienta i pomoc techniczną. Świadczący te usługi mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika i są zobowiązani do korzystania z nich wyłącznie w sposób wskazany przez nas w celu świadczenia żądanej przez nas usługi.
 • Udostępnianie afiliantom Udemy: Możemy udostępniać dane Użytkownika w naszej grupie spółek, które są powiązane poprzez wspólny podmiot je posiadający lub kontrolujący, w celu uzyskania możliwości świadczenia Usług lub pomocy w ich świadczeniu.
 • Partnerom biznesowym: zawarliśmy umowy z innymi stronami internetowymi i platformami w celu dystrybucji naszych Usług i kierowania ruchu do Udemy. Na przykład współpracujemy z Benesse w Japonii. W zależności od lokalizacji użytkownika możemy udostępnić jego dane tym partnerom.
 • Do celów świadczenia usług w zakresie analizy i wzbogacania danych: W ramach korzystania z narzędzi analitycznych innych firm, takich jak Google Analytics oraz usług wzbogacania danych, takich jak ZoomInfo, udostępniamy niektóre dane kontaktowe, Dane konta, Dane dotyczące systemu, Dane dotyczące użytkowania (zgodnie z opisem w punkcie 1) lub w razie potrzeby dane zdezidentyfikowane. Dane zdezidentyfikowane oznaczają dane, w przypadku których usunęliśmy informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, i zastąpiliśmy je identyfikatorem tokena. Dzięki temu dostawcy mogą świadczyć usługi analityczne lub dopasowywać dane użytkownika do publicznie dostępnych informacji z baz danych (w tym informacji kontaktowych i społecznych z innych źródeł). Robimy to, aby komunikować się z użytkownikiem w bardziej efektywny i dostosowany sposób.
 • Na potrzeby funkcji mediów społecznościowych: funkcje mediów społecznościowych w Usługach (takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook) mogą umożliwiać zewnętrznemu dostawcy usług mediów społecznościowych zbieranie danych, takich jak adres IP użytkownika i informacje o odwiedzanej stronie Usług, a także ustawienie pliku cookie w celu włączenia tej funkcji. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy zewnętrznej.
 • Do celów zarządzania promocjami i ankietami: Możemy udostępniać dane użytkownika w zakresie niezbędnym do zarządzania, wprowadzania lub sponsorowania promocji i ankiet, w których użytkownik chce uczestniczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w celu dostarczenia listy zwycięzców lub dokonania wymaganych zgłoszeń) lub zgodnie z zasadami promocji lub ankiety.
 • Do celów reklamowych: Jeśli zdecydujemy się oferować reklamę w przyszłości, możemy korzystać z pewnych Danych dotyczących systemu i Danych dotyczących użytkowania oraz udostępniać je innym reklamodawcom i sieciom, aby zaprezentować ogólne informacje demograficzne i preferencje wśród naszych użytkowników. Możemy również zezwolić reklamodawcom na gromadzenie Danych dotyczących systemu za pośrednictwem Narzędzi do gromadzenia danych (zgodnie z opisem w punkcie 2.1) oraz na wykorzystywanie tych danych do oferowania ukierunkowanych reklam w celu spersonalizowania doświadczenia użytkownika (poprzez reklamę behawioralną) oraz przeprowadzania analiz internetowych. Reklamodawcy mogą także udostępniać nam zgromadzone przez nich dane dotyczące użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować z udziału w reklamie behawioralnej sieci reklamowych, należy zapoznać się z poniższym punktem 6.1 (Wybór użytkownika dotyczący wykorzystania danych) poniżej. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji nadal będą wyświetlane reklamy ogólne.
 • Do celów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa: Możemy ujawnić dane osobowe stronom trzecim, jeśli (według własnego uznania) w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest:
  • dozwolone lub wymagane przez prawo;
  • wnioskowane jako część zapytania, zlecenia lub postępowania sądowego, państwowego lub prawnego;
  • zasadnie niezbędne jako część ważnego nakazu sądowego, postanowienia sądu lub innego ważnego prawnie żądania;
  • zasadnie niezbędne do egzekwowania naszych Warunków użytkowania, niniejszej Polityki prywatności lub innych umów prawnych;
  • wymagane w celu wykrycia, zapobiegania lub w inny sposób reagowania na oszustwa, nadużycia, niewłaściwe wykorzystanie, potencjalne naruszenia przepisów prawa (lub zasad/rozporządzeń) i/lub kwestii bezpieczeństwa lub technicznych; lub
  • zasadnie niezbędne, wg naszego uznania, w celu ochrony przed bezpośrednią szkodą dla praw, mienia lub bezpieczeństwa Udemy, naszych użytkowników, pracowników, członków społeczeństwa lub naszych Usług.
  • Możemy również ujawniać dane dotyczące użytkownika naszym audytorom i radcom prawnym w celu oceny naszych obowiązków i praw związanych z ujawnianiem informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Podczas przejęcia kontroli: jeśli Udemy będzie podmiotem transakcji biznesowej, takiej jak np. fuzja, przejęcie, zbycie korporacyjne, rozwiązanie (w tym bankructwo) lub sprzedaż całości lub części aktywów, możemy udostępnić, ujawnić lub przekazać wszystkie informacje o użytkowniku organizacji będącej naszym następcą w wyniku takiej transformacji lub w trakcie rozważań nad przeprowadzeniem takiej transformacji (w tym w ramach badania due diligence).
 • Po agregacji/dezidentyfikacji: możemy ujawniać lub wykorzystywać w dowolnym celu dane zagregowane lub poddane dezidentyfikacji.
 • Za zgodą użytkownika: za zgodą Użytkownika możemy udostępniać dane stronom trzecim, czego nie obejmuje niniejsza Polityka prywatności.

5. Bezpieczeństwo

Udemy stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych Użytkownika, które gromadzimy i przechowujemy. Środki te różnią się w zależności od rodzaju i wrażliwości danych. Niemniej jednak żaden system nie może być w 100% zabezpieczony, dlatego nie możemy zagwarantować, że komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Udemy, Usługi lub jakiekolwiek informacje dostarczone nam w związku z danymi, które gromadzimy za pośrednictwem Usług, będą wolne od nieuprawnionego dostępu osób trzecich. Hasło Użytkownika jest ważną częścią naszego systemu bezpieczeństwa i obowiązkiem Użytkownika jest jego ochrona. Nie należy udostępniać swojego hasła osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa hasła lub konta, należy natychmiast zmienić hasło i zgłosić wszelkie wątpliwości naszemu działowi pomocy.

6. Prawa użytkownika

6.1. Wybór użytkownika dotyczący wykorzystania danych

Użytkownik może zdecydować, że nie poda nam pewnych danych, ale w takiej sytuacji może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Usług.

 • Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych, korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji w otrzymywanym komunikacie promocyjnym lub zmieniając preferencje dotyczące wiadomości e-mail w koncie. Należy pamiętać, że niezależnie od ustawień preferencji dotyczących wiadomości e-mail, będziemy wysyłać do użytkownika wiadomości dotyczące transakcji i powiązań w odniesieniu do Usług, w tym potwierdzenia administracyjne, potwierdzenia zamówień, ważne aktualizacje dotyczące Usług oraz powiadomienia o naszych zasadach.
 • Użytkownik znajdujący się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego może wyłączyć niektóre Narzędzia do gromadzenia danych, klikając link "Ustawienia plików cookie" znajdujący się na dole każdej strony.
 • Przeglądarka lub urządzenie użytkownika mogą dawać możliwość kontrolowania plików cookie i innych rodzajów lokalnego przechowywania danów. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie znajduje się na stronie https://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies. Urządzenie bezprzewodowe użytkownika może także dawać możliwość kontrolowania tego, czy zbierane i udostępniane są informacje o lokalizacji oraz inne dane.
 • Aby uzyskać od uczestniczących firm informacje i kontrolować pliki cookie wykorzystywane w reklamie dostosowanej do odbiorców, należy odwiedzić strony rezygnacji konsumentów z udziału w reklamach w witrynie organizacji Network Advertising Initiative i Digital Advertising Alliance lub, jeśli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odwiedzić stronę Your Online Choices. Aby zrezygnować z wyświetlania reklam przez Google lub dostosować reklamy z sieci reklamowej Google, należy odwiedzić stronę Ustawienia reklam Google. Aby zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam z platformy Taboola, należy skorzystać z łącza rezygnacji w dostępnej na stronie tej platformy Polityce dotyczącej plików cookie.
 • Aby zrezygnować z zezwalania narzędziom Google Analytics, Mixpanel, ZoomInfo lub Clearbit na wykorzystywanie danych do analizy lub wzbogacania danych, należy skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, pliku cookie rezygnacji z Mixpanel, informacji dotyczących polityki ZoomInfo oraz mechanizmu żądania dostępu do danych Clearbit.
 • Systemy Apple iOS, Android OS i Microsoft Windows udostępniają własne instrukcje dotyczące kontroli wyświetlania dostosowanych do użytkownika reklam wewnątrz aplikacji. W przypadku innych urządzeń i systemów operacyjnych należy zapoznać się z ustawieniami prywatności danej platformy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, ich wykorzystywania przez nas lub przysługujących użytkownikowi praw, prosimy o kontakt pod adresem privacy@udemy.com.

6.2 Uzyskiwanie dostępu, aktualizacja i usuwanie danych osobowych

Użytkownik może aktualizować swoje dane osobowe, które Udemy gromadzi i przechowuje, i uzyskać do nich dostęp w następujący sposób:

 • aby zaktualizować dane, które zostały podane bezpośrednio, należy w dowolnym momencie zalogować się na swoje konto i zaktualizować je.
 • Aby zamknąć konto:
  • Jeśli użytkownik jest uczestnikiem, powinien odwiedzić profil strony ustawień i wykonać czynności opisane tutaj.
  • Jeśli użytkownik jest instruktorem, powinien wykonać czynności opisane tutaj.
  • W przypadku problemów z zamknięciem konta należy skontaktować się z naszym działem pomocy.
  • Uwaga: nawet po zamknięciu konta użytkownika niektóre lub wszystkie dane mogą być nadal widoczne dla innych, w tym bez ograniczeń wszelkie dane, które zostały (a) skopiowane, zapisane lub rozpowszechnione przez innych użytkowników (w tym w komentarzu o treści); (b) udostępnione lub rozpowszechnione przez danego użytkownika lub innych (w tym w udostępnionej treści); lub (c) wysłane na platformę strony trzeciej. Nawet po zamknięciu konta użytkownika dane użytkownika są przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione (i zgodne z obowiązującym prawem), w tym w celu pomocy w wypełnianiu zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Możemy przechowywać i ujawniać takie dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności po zamknięciu konta użytkownika.
 • Aby uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe, należy skorzystać z formularza internetowego, który można znaleźć tutaj. Można też wysyłać tego typu prośby na adres e-mail privacy@udemy.com lub napisać do nas na adres Udemy, Attn: Privacy/Legal Team, 600 Harrison Street, 3rd floor, San Francisco CA 94107, USA. Odpowiemy w ciągu 30 dni. Dla ochrony Użytkownika możemy wymagać, aby żądanie zostało wysłane z adresu e-mail powiązanego z kontem Użytkownika i być może będziemy musieli zweryfikować tożsamość Użytkownika przed realizacją żądania. Należy pamiętać, że pewne dane przechowujemy wówczas, gdy mamy do tego podstawy prawne, w tym w celu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji i realizacji transakcji.

6.3 Polityka wobec dzieci

Dostrzegamy potrzebę ochrony prywatności dzieci oraz zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w internetowych działaniach i zainteresowaniach dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia będące zarazem w wieku umożliwiającym korzystanie z usług internetowych w miejscu zamieszkania (jest to na przykład 13 lat w USA czy 16 lat w Irlandii) nie mogą założyć u nas konta, ale mogą poprosić o zrobienie tego swoich rodziców lub opiekunów, którzy pomogą im także w korzystaniu z odpowiednich treści. Dzieci, które nie osiągnęły wieku umożliwiającego korzystanie z usług internetowych, nie mogą używać naszych Usług. Jeżeli otrzymamy informację, że zebraliśmy dane osobowe dzieci poniżej tego wieku, podejmiemy odpowiednie działania zmierzające do usunięcia tych danych.

Rodzice, którzy uważają, że doszło do zgromadzenia przez Udemy danych osobowych dziecka młodszego niż podane ograniczenie wieku, mogą przesłać wniosek o ich usunięcie na adres privacy@udemy.com.

7. Przepisy właściwe dla danej jurysdykcji

7.1 Użytkownicy w Kalifornii

Użytkownik mieszkający w Kalifornii ma pewne prawa na mocy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”"), takie jak:

 • „Prawo do informacji” — Użytkownik ma prawo do informacji na temat kategorii i konkretnych zebranych przez nas danych osobowych, które go dotyczą, a także do uzyskania dostępu do ich kopii.
 • „Prawo do usunięcia danych” — Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia zebranych przez nas danych osobowych, które go dotyczą.
 • „Prawo do równego traktowania” — Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z dowolnego ze swoich praw na mocy CCPA, Udemy będzie traktować go tak samo jak wszystkich pozostałych użytkowników. Innymi słowy, użytkownik nie będzie karany za skorzystanie z praw przysługujących mu na podstawie CCPA.
 • „Prawo do rezygnacji” - Użytkownik ma prawo zrezygnowania z możliwości sprzedaży swoich danych osobowych.

Ustawa CCPA zawiera określoną definicję „sprzedaży” i chociaż Udemy w tradycyjnym znaczeniu nie sprzedaje danych osobowych swoich użytkowników, to używamy plików cookie udostępniających firmom zewnętrznym dane niepozwalające na identyfikację osoby. Aby zrezygnować z możliwości takiej „sprzedaży”, użytkownik powinien kliknąć link „Nie sprzedawaj moich danych osobowych” na dole tej strony.

Aby skorzystać z dowolnego ze swoich praw na mocy CCPA, użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@udemy.com lub list na adres Udemy, Attn: Privacy/Legal Team, 600 Harrison Street, 3rd floor, San Francisco CA 94107. CCPA zezwala użytkownikowi na wyznaczenie pełnomocnika do składania tego typu żądań w jego imieniu. W celu zadbania o bezpieczeństwo użytkownika możemy wymagać, aby takie żądanie zostało wysłane przez adres e-mail powiązany z jego kontem, a spełnienie żądania poprzedzone przeprowadzaną przez nas weryfikacją tożsamości użytkownika lub jego pełnomocnika.

Więcej informacji na temat zbieranych przez nas danych osobowych i sposobu ich zbierania znajduje się w powyższych sekcjach zatytułowanych „Jakie dane uzyskujemy" i „W jaki sposób uzyskujemy dane dotyczące użytkowników”.

Dalsze informacje na temat celów biznesowych i handlowych, do których zbierane są dane osobowe, oraz kategorii usługodawców, którzy mają dostęp do danych osobowych użytkownika, znajdują się w powyższych sekcjach „Jak wykorzystujemy dane” i „Komu udostępniamy dane”.

Użytkownik mieszkający w Kalifornii ma także prawo zażądać pewnych informacji na temat tego, które dane osobowe udostępniamy osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Aby zgłosić żądanie w tym zakresie, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@udemy.com z dopiskiem „California Shine the Light" i zawarcie w jej treści adresu korespondencyjnego, stanu zamieszkania i adresu e-mail.

Jako że nie ma powszechnie przyjętego standardu akceptowania wysyłanego przez przeglądarkę sygnału Do Not Track (Nie śledź mnie), obecnie nie rozpoznajemy tych sygnałów ani nie reagujemy na nie.

7.2 Użytkownicy mieszkający w Nevadzie

Udemy nie sprzedaje danych osobowych żadnych swoich użytkowników. Niemniej jednak użytkownicy mieszkający w stanie Nevada mogą złożyć żądanie, abyśmy nie sprzedawali danych osobowych wymienionych w tych warunkach. Żądanie to należy wysłać pocztą e-mail privacy@udemy.com lub tradycyjną: Udemy, Attn: Privacy/Legal Team, 600 Harrison Street, 3rd floor, San Francisco CA 94107, USA.

7.3 Użytkownicy mieszkający w Australii

Użytkownicy będący mieszkańcami Australii, którzy chcą złożyć skargę, mogą to zrobić w urzędzie australijskiego komisarza ds. informacji („OAIC”). Kontakt z OAIC możliwy jest poprzez: stronę internetową www.oaic.gov.au; przekazanie e-maila na adres enquiries@oaic.gov.au; kontakt telefoniczny z numerem 1300 363 992; lub wysłanie listu do OAIC na adres GPO Box 5218, Sydney NSW 2001.

7.4 Użytkownicy mieszkający poza Stanami Zjednoczonymi

Aby świadczyć Usługi na rzecz użytkownika, musimy przekazać dane użytkownika do Stanów Zjednoczonych i tam je przetwarzać. Odwiedzając lub korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik korzysta z Usług spoza Stanów Zjednoczonych, wyraża zgodę na przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Dane osobowe gromadzone w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) są przesyłane i przechowywane poza tymi obszarami. Co więcej, użytkownik mieszkający w EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii może również złożyć skargę do właściwego dla siebie organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

Dane osobowe są też przetwarzane poza Wielką Brytanią, Szwajcarią i EOG przez spółki grupy Udemy lub naszych usługodawców m.in. w celu przetwarzania transakcji, ułatwiania procesu płatności i świadczenia usług wsparcia opisanych w sekcji 4. Stosujemy standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ułatwienia przekazywania danych osobowych z EOG do innych państw i zawarliśmy z naszymi usługodawcami i spółkami należącymi do grupy Udemy umowy o przetwarzanie danych, które ograniczają i regulują przetwarzanie danych użytkowników. Poprzez przesłanie danych i korzystanie z naszych Usług, użytkownik zgadza się na takie przekazanie, a także na przechowywanie i przetwarzanie danych przez spółkę Udemy i podmioty przetwarzające.

8. Aktualizacje i informacje kontaktowe

8.1 Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Jeżeli wprowadzimy w niej jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień zamieszczonych w Usługach lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamieścimy również podsumowanie najważniejszych zmian. O ile nie określono inaczej, zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli użytkownik będzie nadal korzystać z Usług po dacie wejścia w życie jakiejkolwiek zmiany, dostęp i/lub korzystanie będzie uważane za akceptację (oraz zgodę na przestrzeganie) zmienionej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zastępuje wszystkie poprzednie Polityki prywatności.

8.2 Interpretacja

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej polityce, przyjmują znaczenie określone w Warunkach użytkowania ustalonych przez Udemy. Każda wersja niniejszej Polityki prywatności w języku innym niż angielski udostępniona jest dla wygody użytkownika. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności z wersją nieanglojęzyczną użytkownik zgadza się, że angielska wersja językowa będzie miała znaczenie rozstrzygające.

8.3 Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub kwestii spornych dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności (w tym z wyznaczonym przez nas menedżerem ds. ochrony danych osobowych) na adres privacy@udemy.com. Można także wysyłać do nas korespondencję na adres Udemy, Attn: Legal, 600 Harrison Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94107, USA.