Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) zostały ostatnio zaktualizowane Maj 20, 2021.

Lepsze życie dzięki nauce — to dewiza firmy Udemy. Umożliwiamy każdemu, bez względu na to, gdzie się znajduje, tworzenie i udostępnianie treści o charakterze edukacyjnym (instruktorzy) oraz korzystanie z nich w celu zdobywania wiedzy (uczestnicy kursu). Uważamy, że nasz model rynkowy jest najlepszym sposobem oferowania użytkownikom wartościowych treści edukacyjnych. Konieczne jest określenie zasad w celu utrzymania bezpieczeństwa platformy i usług dla użytkownika, dla nas oraz społeczności uczestników kursów i instruktorów. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich działań w witrynie Udemy, aplikacjach mobilnych Udemy, aplikacjach TV, API i innych powiązanych usługach („Usługi”).

Użytkownik zamieszczający kurs na platformie Udemy musi wyrazić zgodę na Warunki instruktora. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników kursów i instruktorów dostępne są w Polityce prywatności. Jeśli użytkownik korzysta z Udemy w ramach programu nauki i rozwoju Udemy Business pracodawcy, może zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności Udemy Business.

Użytkownik mieszkający w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, poprzez wyrażenie zgody na niniejsze Warunki, wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów z Udemy w drodze arbitrażu (z bardzo nielicznymi wyjątkami, nie w sądzie) i zrzeka się pewnych praw do udziału w pozwach zbiorowych, zgodnie z opisem w sekcji Rozwiązywanie sporów.

Spis treści

1. Konta

Konto potrzebne jest do większości działań na naszej platformie, w tym do zakupu i uzyskania dostępu do treści lub do zgłoszenia treści do publikacji. Podczas konfiguracji i prowadzenia konta użytkownik musi stale zapewniać dokładne i kompletne informacje, w tym prawidłowy adres e-mail. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto i wszystko, co się na nim dzieje, w tym za wszelkie szkody (wobec Udemy lub innych osób) spowodowane przez osobę korzystającą z konta użytkownika bez pozwolenia. Oznacza to, że użytkownik musi chronić swoje hasło. Użytkownik nie może przekazywać swojego konta innej osobie ani korzystać z konta innej osoby. W przypadku skontaktowania się z nami w celu uzyskania dostępu do konta udzielimy go jedynie po uzyskaniu od użytkownika informacji pozwalających nam zweryfikować, że jest on faktycznie właścicielem konta. W razie śmierci użytkownika jego konto zostanie zamknięte.

Użytkownikowi nie wolno udostępniać danych do logowania na konto innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się z jego kontem, a Udemy nie będzie włączać się w spory pomiędzy uczestnikami kursów lub instruktorami, którzy mają wspólne dane logowania. Gdy użytkownik dowie się, że ktoś inny może korzystać z jego konta bez jego zgody (lub jeśli podejrzewa inne naruszenie bezpieczeństwa), musi powiadomić nas o tym niezwłocznie, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej. Możemy zwrócić się o podanie niektórych danych, aby potwierdzić, że użytkownik jest właścicielem konta.

Aby utworzyć konto na Udemy i korzystać z Usług, uczestnicy kursu i instruktorzy muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, ale są w wieku umożliwiającym korzystanie z usług online w swoim kraju (np. w USA jest to 13 lat, a w Irlandii 16), nie mogą założyć konta, ale mogą poprosić rodzica lub opiekuna, aby otworzyli konto i pomogli uzyskać dostęp do treści, które są dla nich odpowiednie. Osoby poniżej wieku wymaganego do korzystania z usług online w danym kraju nie mogą założyć konta Udemy. Jeżeli odkryjemy, że konto zostało założone z naruszeniem tych zasad, zamkniemy je. Zgodnie z Warunkami instruktora możemy zwrócić się o weryfikację tożsamości, zanim zezwolimy na przesłanie treści do publikacji na platformie Udemy.

Konto można zamknąć w dowolnym momencie, wykonując czynności opisane tutaj. Aby dowiedzieć się, co się stanie po zamknięciu konta, zapoznaj się z Polityką prywatności.

2. Rejestracja i dożywotni dostęp do treści

Zgodnie z Warunkami instruktora/a> po opublikowaniu treści w Udemy instruktor udziela Udemy licencji na przekazanie licencji na treści uczestnikom. Oznacza to, że mamy prawo do udzielania sublicencji na treści zapisanym uczestnikom. Uczestnik, który zapisze się na kurs lub korzystanie z treści, niezależnie od tego, czy są one bezpłatne czy płatne, otrzyma od Udemy licencję na przeglądanie treści za pośrednictwem platformy i Usług Udemy, a Udemy jest licencjodawcą treści. Treści są licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza licencja nie daje żadnych praw do dalszej odsprzedaży treści w żaden sposób (w tym poprzez udostępnianie informacji o koncie nabywcy lub bezprawne pobieranie treści i udostępnianie ich na stronie z torrentami).

W sensie prawnym, pełniejszym, Udemy udziela użytkownikowi (jako uczestnikowi kursu) ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie treści, za które uiścił wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, edukacyjnych za pośrednictwem Usług, zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi treściami lub funkcjami naszych Usług. Inne sposoby korzystania są wyraźnie zabronione. Użytkownik nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać treści, chyba że udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody w umowie podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Udemy. Odnosi się to również do treści, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dowolnego z naszych API.

Na ogół udzielamy licencji na dożywotn dostęp uczestnikom, którzy zapiszą się na kurs lub dostęp do treści. Zastrzegamy sobie jednak prawo do cofnięcia każdej licencji na dostęp i korzystanie z dowolnych treści w dowolnym momencie w przypadku, gdy podejmiemy decyzję lub będziemy zobowiązani do zablokowania dostępu do treści z powodów prawnych lub związanych z zasadami, na przykład jeśli kurs, na który użytkownik się zapisał lub inne treści są przedmiotem roszczenia z tytułu praw autorskich lub jeśli stwierdzimy, że naruszają Wytyczne dotyczące zaufania i bezpieczeństwa. Omawiana licencja na dożywotni dostęp nie ma zastosowania do zapisów w ramach naszych planów abonamentowych ani do dodatkowych funkcji i usług związanych z kursem lub innymi treściami, z których korzystasz. Przykładowo instruktorzy mogą w dowolnym momencie podjąć decyzję o zaprzestaniu udzielania pomocy w zakresie nauczania lub udzielania odpowiedzi na pytania związane z treściami. Podkreślamy: dostęp dożywotni dotyczy treści kursu, nie pomocy instruktora.

Instruktorzy nie mogą bezpośrednio przyznać licencji na treści uczestnikom; wszelkie takie bezpośrednio udzielone licencje są nieważne i naruszają niniejsze Warunki.

3. Płatności, środki, i zwroty

3.1 Cennik

Ceny treści na platformie Udemy ustala się na podstawie warunków Warunków instruktora oraz Polityki w zakresie promocji. W niektórych przypadkach cena treści oferowanych na stronie internetowej Udemy może nie być dokładnie taka sama jak cena oferowana w aplikacjach mobilnych lub TV, ze względu na systemy cenowe operatorów platform mobilnych i ich politykę wdrażania sprzedaży i promocji.

Od czasu do czasu prowadzimy promocje i sprzedaż naszych treści, w ramach których niektóre z nich są dostępne po obniżonych cenach przez określony czas. Obowiązującą ceną treści będzie cena obowiązująca w momencie zakończenia zakupu treści (podczas dokonywania opłaty). Cena oferowana za konkretne treści może być inna po zalogowaniu się na konto, niż cena dostępna dla użytkowników, którzy nie są zarejestrowani lub zalogowani, ponieważ niektóre z naszych promocji są dostępne tylko dla nowych użytkowników.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na konto, wyświetlana jest waluta na podstawie lokalizacji, w której zostało utworzone konto. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na konto, waluta, w jakiej jest podana cena, zależy od kraju, w którym się znajduje. Nie umożliwiamy użytkownikom wyświetlania cen w innych walutach.

W przypadku uczestników kursów w kraju, w którym do sprzedaży konsumenckiej naliczany jest podatek od użytkowania i sprzedaży, podatek od towarów i usług lub podatek VAT, jesteśmy odpowiedzialni za pobranie i przekazanie tego podatku do właściwych organów podatkowych. W zależności od kraju zamieszkania użytkownika wyświetlana cena może obejmować takie podatki lub mogą być one dodawane podczas płatności.

3.2. Płatności

Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłat za zakupione treści oraz upoważnia nas do obciążenia karty debetowej lub kredytowej bądź pobrania tych opłat za pośrednictwem innych metod płatności (takich jak Boleto, SEPA, polecenie zapłaty lub portfel mobilny). Udemy współpracuje z dostawcami usług płatniczych, aby zaoferować użytkownikowi najwygodniejsze metody płatności w danym kraju i zapewnić bezpieczeństwo informacji o płatnościach. Możemy aktualizować metody płatności na podstawie informacji przekazanych przez naszych dostawców usług płatniczych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Podczas dokonywania zakupu użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie z niewłaściwej lub niedozwolonej metody płatności. Jeśli wybrana metoda płatności nie będzie skuteczna, ale mimo wszystko użytkownik otrzyma dostęp do treści, na które się zapisze, zgadza się wnieść odpowiednie opłaty w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania od nas powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do treści, za które nie otrzymaliśmy odpowiednich opłat.

3.3 Zwroty i środki za zwroty

Jeśli zakupione treści nie odpowiadają oczekiwaniom, można w ciągu 30 dni od jego zakupu poprosić Udemy o zwrot środków na konto. Powyższa możliwość dokonania zwrotu nie ma zastosowania do zakupu Planów abonamentowych omówionych w ustępie 8.4 poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zwrotu w formie środków za zwroty lub w formie zwrotu opłaty na konto, z którego została dokonana, według naszego uznania, w zależności od możliwości dostawców usług płatniczych, platformy, na której zostały kupione treści (strona internetowa, aplikacja mobilna lub TV) lub innych czynników. Po upływie 30-dniowego okresu gwarancji nie przysługuje zwrot środków ani kosztów. Jeśli jednak uprzednio kupione treści zostaną zablokowane z powodów wynikających z przepisów prawa lub polityki, użytkownik będzie uprawniony do skorzystania z prawa do zwrotu po upływie 30-dniowego okresu. Udemy zastrzega sobie prawo do zwracania kosztów uczestnikom także po upływie tych 30 dni w przypadku podejrzenia lub zaistnienia potwierdzonego oszustwa związanego z kontem.

Aby zwrócić się o zwrot, należy wykonać czynności opisane tutaj. Zgodnie z Warunkami instruktora instruktorzy zgadzają się na zwrot na rzecz uczestników kursu.

Jeżeli postanowimy przekazać środki za zwrot na konto Użytkownika, zostaną one automatycznie wykorzystane przy zakupie kolejnych treści w naszej witrynie, ale nie mogą zostać wykorzystane podczas zakupów w aplikacji mobilnej lub na telewizory. Środki za zwrot mogą wygasnąć, jeśli nie zostaną wykorzystane w określonym terminie i w żadnym przypadku nie mają one wartości pieniężnej o ile odpowiednie prawo nie stanowi inaczej.

Jeśli uznamy, że użytkownik nadużywa naszej polityki związanej ze zwrotem środków, na przykład żądając zwrotu po wykorzystaniu znacznej części treści albo gdy poprzednio zwrócił już treści, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zrealizowania zwrotu, ograniczenia prawa do zwrotów w przyszłości, zablokowania konta użytkownika i ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości. Jeśli zablokujemy konto lub uniemożliwimy dostęp do treści z powodu naruszenia tych Warunków lub Wytycznych dotyczących zaufania i bezpieczeństwa, użytkownikowi nie będzie przysługiwał jakikolwiek zwrot. Dalsze informacje na temat naszej polityki zwrotów są dostępne tutaj.

3.4 Kody podarunkowe i promocyjne

Udemy oraz partnerzy mogą oferować uczestnikom kursów kody podarunkowe i promocyjne. Niektóre kody można wykorzystać, aby otrzymać środki podarunkowe lub promocyjne, które trafiają na konto Udemy Użytkownika, a następnie mogą zostać wykorzystane do zakupu kwalifikujących się treści z platformy Udemy zgodnie z warunkami dołączonymi do kodów. Inne kody mogą być wykorzystane bezpośrednio w celu uzyskania dostępu do określonych treści. Środków podarunków i promocyjnych nie można wykorzystywać do zakupów w naszych aplikacjach mobilnych i na telewizory.

Te kody i środki oraz połączona z nimi wartość promocyjna mogą utracić ważność, jeżeli nie zostaną wykorzystane w wyznaczonym okresie na koncie Udemy Użytkownika. Kodów podarunkowych i promocyjnych nie można zwracać w zamian za pieniądze, chyba że warunki dołączone do kodów lub obowiązujące prawo stanowią inaczej. Kody podarunkowe i promocyjne oferowane przez Partnera podlegają polityce zwrotów tego Partnera. Jeżeli Użytkownik zgromadził wiele środków, Udemy może zdecydować, które z nich zostaną zastosowane podczas zakupu. Na naszej Stronie pomocy i w warunkach dołączonych do kodów znajdują się dodatkowe informacje.

4. Zasady dotyczące treści i zachowania

Użytkownik nie może korzystać z Usług ani tworzyć konta do celów niezgodnych z prawem. Zachowanie Użytkownika na platformie Udemy musi być zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość obowiązujących go przepisów.

Uczestnicy kursu w ramach Usługi mają możliwość zadawania pytań instruktorowi kursu lub innych treści, na które są zapisani, oraz do opublikowania recenzji na temat treści. W przypadku niektórych treści instruktor może umożliwić Użytkownikowi przesyłanie treści w ramach „pracy domowej” lub testów. Można publikować lub przesyłać wyłącznie własne treści.

Instruktor może wysyłać treści do publikacji na platformie, a także komunikować się z uczestnikami, którzy zapisali się na kursy lub inne treści. W obu przypadkach należy przestrzegać przepisów i szanować prawa innych: nie można publikować kursów, pytań, odpowiedzi, recenzji ani innych treści, które naruszają lokalne lub krajowe przepisy prawa lub regulacje danego kraju. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie kursy, treści i działania, które publikuje lub podejmuje za pośrednictwem platformy i Usług, oraz za ich konsekwencje. Przed przesłaniem treści do publikacji na platformie Udemy należy mieć pewność co do znajomości wszystkich ograniczeń dotyczących praw autorskich określonych w Warunkach instruktora.

Jeśli zostaniemy poinformowani, że kurs lub treść użytkownika narusza prawo lub prawa innych osób (na przykład, jeśli okaże się, że narusza prawa własności intelektualnej lub prawa do wizerunku innych osób lub dotyczy nielegalnej działalności), jeśli dowiemy się, że treść lub zachowanie użytkownika narusza Wytyczne dotyczące zaufania i bezpieczeństwa lub uznamy, że treść lub zachowanie użytkownika jest niezgodne z prawem, nieodpowiednie lub niewłaściwe (na przykład, jeśli użytkownik podszywa się pod kogoś innego), możemy usunąć treści użytkownika z platformy. Udemy przestrzega praw autorskich. Więcej informacji można znaleźć w Polityce w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Udemy ma swobodę w egzekwowaniu niniejszych Warunków oraz Wytycznych dotyczących zaufania i bezpieczeństwa. Możemy ograniczyć lub cofnąć pozwolenie na korzystanie z naszej platformy i Usług lub zablokować konto w dowolnym momencie z podaniem lub bez podania powodu, z powiadomieniem lub bez, jeśli użytkownik naruszy te Warunki, nie uiści należnych opłat w wymaganym terminie, za nieuczciwe wnioski o zwrot, na żądanie organów ścigania lub organów rządowych, w przypadku braku aktywności przez dłuższy okres, w przypadku nieoczekiwanych problemów technicznych lub innych, jeśli podejrzewamy, że użytkownik prowadzi nieuczciwe lub nielegalne działania, lub z dowolnego innego powodu, według własnego uznania. Po takim cofnięciu pozwolenia możemy usunąć konto i treści, a także uniemożliwić dostęp do platformy i korzystanie z naszych Usług w przyszłości. Treści użytkownika mogą być nadal dostępne na platformach, nawet jeśli jego konto zostało anulowane lub zawieszone. Użytkownik akceptuje fakt, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za zamknięcie konta, usunięcie treści lub zablokowanie dostępu do naszych platform i usług.

Jeśli użytkownik opublikuje treści, które naruszają prawa autorskie użytkownika lub prawa do znaków towarowych, należy nas o tym poinformować. Nasze Warunki instruktora wymagają od instruktorów, aby przestrzegali prawa i szanowali prawa własności intelektualnej innych osób. Więcej informacji o składaniu skargi o naruszenie praw autorskich lub znaków towarowych znajduje się w Polityce w zakresie ochrony własności intelektualnej.

5. Prawo Udemy do publikowanych treści

Treści opublikowane przez użytkownika jako uczestnika kursu lub instruktora (w tym kursy) pozostają jego własnością. Poprzez publikację kursów i innych treści, użytkownik udziela pozwolenia Udemy na ich ponowne wykorzystanie i udostępnianie, ale nie traci żadnych praw własności do swoich treści. Jeśli użytkownik jest instruktorem, powinien się upewnić, że rozumie warunki udzielania licencji na treści opisane w Warunkach instruktora.

Umieszczając w serwisie treści, komentarze, pytania, recenzje oraz przesyłając pomysły i sugestie dotyczące nowych funkcji i usprawnień, Użytkownik przyznaje Udemy prawo do wykorzystywania tych treści i udostępniania ich dowolnym osobom, dystrybuowania ich i promowania na dowolnej platformie i w dowolnych mediach, a także do dokonywania w nich dowolnych zmian i poprawek.

W języku prawnym, poprzez przesyłanie lub zamieszczanie treści na platformach lub za ich pośrednictwem użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (z prawem do sublicencji) na używanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptację, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie treści (w tym imienia i nazwiska oraz wizerunku) we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji (istniejących obecnie lub w przyszłości). Obejmuje to udostępnianie treści innym firmom, organizacjom lub osobom fizycznym, które współpracują z Udemy w celu tworzenia konsorcjów, emisji, rozpowszechniania lub publikowania treści w innych mediach oraz wykorzystywania treści Użytkownika do celów marketingowych. Użytkownik rezygnuje także z prawa do prywatności i praw do rozpowszecniania wizewrunku oraz praw o podobnym zastosowaniu, w zakresie na jakim zezwala obowiązujące prawo. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa niezbędne do upoważnienia nas do korzystania z treści przez niego przesyłanych. Użytkownik wyraża także zgodę na takie wykorzystanie treści bez wypłaty wynagrodzenia.

6. Korzystanie z Udemy na własne ryzyko

Model naszego rynku sprawia, że nie recenzujemy ani nie edytujemy treści z powodu kwestii prawnych i nie możemy weryfikować legalności treści. Nie sprawujemy żadnej kontroli redakcyjnej nad treściami dostępnymi na platformie, w związku z tym nie gwarantujemy w żaden sposób wiarygodności, ważności, dokładności ani prawdziwości treści. Po uzyskaniu dostępu do treści użytkownik polega na informacjach przedstawionych przez instruktora na własne ryzyko.

Korzystając z Usług, użytkownik może być narażony na treści, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe. Udemy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieudostępnianie takich treści ani za udzielenie dostępu lub zapisanie się na kurs bądź inne treści, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Dotyczy to również wszelkich treści dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i ćwiczeń fizycznych. Użytkownik zdaje sobie sprawę z nieodłącznego ryzyka i zagrożeń związanych z wysiłkiem fizycznym podczas korzystania z takich treści, a uzyskując do nich dostęp decyduje się dobrowolnie podjąć takie ryzyko, w tym ryzyko choroby, obrażeń ciała, niepełnosprawności lub śmierci. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje podjęte przed uzyskaniem dostępu do treści, w czasie i po zakończeniu korzystania z nich.

Podczas bezpośredniego kontaktu z uczestnikiem kursu lub instruktorem należy zachować ostrożność przy podawaniu informacji osobowych. Chociaż ograniczamy rodzaje informacji, o jakie instruktorzy mogą prosić uczestników kursów, to nie kontrolujemy sposobu postępowania uczestników kursów i instruktorów z informacjami, które uzyskują od innych użytkowników na platformie. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik nie powinien udostępniać swojego adresu e-mail ani innych danych osobowych.

Nie zatrudniamy instruktorów ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek interakcje pomiędzy instruktorami a uczestnikami kursów. Nie ponosimy odpowiedzialności za spory, roszczenia, straty, obrażenia lub szkody dowolnego rodzaju, które mogą wyniknąć z postępowania instruktorów lub uczestników kursów lub być z nimi związane.

Podczas korzystania z naszych Usług użytkownikowi będą wyświetlane łącza do innych stron internetowych, których nie jesteśmy właścicielami ani ich nie kontrolujemy. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub inne aspekty stron internetowych podmiotów zewnętrznych, w tym za gromadzenie przez nie informacji o użytkowniku. Należy zapoznać się z ich regulaminem i polityką prywatności.

7. Prawa Udemy

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w platformach i Usługach Udemy, w tym w naszej witrynie internetowej, obecnych lub przyszłych aplikacjach, interfejsach API, bazach danych oraz treściach, które nasi pracownicy lub partnerzy przesyłają lub dostarczają za pośrednictwem Usług (z wyłączeniem treści dostarczonych przez instruktorów i uczestników kursów) są i pozostaną wyłączną własnością Udemy i jej licencjodawców. Nasze platformy i usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania nazwy Udemy ani żadnego ze znaków towarowych, logo, nazw domen i innych wyróżniających cech marki Udemy. Wszelkie uwagi, komentarze lub sugestie, które użytkownik może przekazać w odniesieniu do Udemy lub Usług, są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli je wykorzystać w sposób, który uznamy za stosowny i bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika.

Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z platformy Udemy lub Usług użytkownik nie może wykonywać żadnych poniższych czynności:

  • uzyskać dostępu, manipulować, korzystać z niepublicznych obszarów platformy (w tym magazynów treści), systemów komputerowych Udemy lub systemów przekazu technicznego dostawców usług Udemy;
  • wyłączyć, zakłócać lub próbować obchodzić którejkolwiek z funkcji platform związanych z bezpieczeństwem, sondować, skanować lub testować zabezpieczeń dowolnego z naszych systemów;
  • kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować odkrywać kodu źródłowego lub treści na platformie lub w Usługach Udemy;
  • uzyskać dostępu, przeszukiwać lub próbować uzyskać dostęp lub przeszukiwać naszą platformę w żaden inny sposób (zautomatyzowany lub inny) niż za pomocą aktualnie dostępnych funkcji wyszukiwania dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych lub API (i tylko zgodnie z tymi warunkami API); scrapować, używać robotów lub innych automatycznych środków w celu uzyskiwania dostępu do Usług;
  • w jakikolwiek sposób korzystać z Usług w celu wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło (np. wysyłanie wiadomości e-mail fałszywie pojawiających się jako Udemy), ingerować w dostęp jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci lub zakłócać go (lub podejmować takie próby), w tym w szczególności, wysyłać wirusów, przeciążać, stosować floodingu, rozsyłać spamu lub zalewać pocztą platformy lub usług, lub w inny sposób zakłócać lub obciążać Usługi.

8. Warunki abonamentu

Niniejszy ustęp obejmuje postanowienia dodatkowe, które mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszych kolekcji w ramach abonamentu w charakterze uczestnika kursu („Plany abonamentowe”). Korzystając z Planu abonamentowego, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień dodatkowych zawartych w niniejszym ustępie. Korzystanie z Udemy Business nie podlega niniejszym Warunkom, ponieważ postanowienia regulujące korzystanie z tej usługi są określone w umowie zawartej pomiędzy Udemy i abonentem.

8.1 Plany abonamentowe

W trakcie obowiązywania Planu abonamentowego użytkownik otrzymuje od nas ograniczoną, niewyłączną i niepodlegającą przeniesieniu licencję na dostęp i wyświetlanie treści objętych Planem abonamentowym w ramach Usług. Z wyjątkiem przypadków udzielenia licencji na dożywotni dostęp, postanowienia zawarte w ustępie „Rejestracja i dożywotni dostęp do treści” powyżej mają zastosowanie do zapisów w ramach Planów abonamentowych.

Zakupiony przez użytkownika abonament lub jego odnowienie określa zakres, funkcje i cenę dostępu do Planu abonamentowego. Użytkownik nie może przenosić, dokonywać cesji ani udostępniać swojego abonamentu innym osobom lub podmiotom.

Zastrzegamy prawo do odwołania wszelkich licencji na korzystanie z treści w ramach naszych Planów abonamentowych w dowolnym momencie i według własnego uznania, w tym w przypadku, gdy utracimy prawo do oferowania treści w ramach Planu abonamentowego. Pozostałe informacje o naszym prawie do odwołania są dostępne w ustępie „Rejestracja i dożywotni dostęp do treści”.

8.2 Zarządzanie kontem

Użytkownik może anulować abonament wykonując czynności opisane na naszej Stronie pomocy technicznej. W razie anulowania subskrypcji na Plan abonamentowy dostęp użytkownika do Planu abonamentowego zakończy się automatycznie ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Anulowanie nie uprawnia użytkownika do uzyskania zwrotu lub wypłaty jakichkolwiek opłat dokonanych w ramach subskrypcji, o ile nie zostało to odmiennie przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. W celu uniknięcia wątpliwości należy zaznaczyć, że anulowanie subskrypcji nie jest równoznaczne z rezygnacją z konta Udemy.

8.3 Bezpłatny okres próbny i odnowienie

Subskrypcja użytkownika może rozpocząć się od bezpłatnego okresu próbnego. Czas trwania takiego darmowego okresu próbnego subskrypcji będzie określony przy zapisie. Udemy udziela prawa do skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego według własnego uznania i może ograniczyć prawo do skorzystania lub czasu jego trwania. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia bezpłatnego okresu próbnego i zawieszenia subskrypcji w przypadku stwierdzenia, że użytkownik nie ma do niego uprawnień.

Z momentem zakończenia bezpłatnego okresu próbnego będziemy naliczać opłatę abonamentową za kolejny okres rozliczeniowy od momentu zakończenia bezpłatnego okresu próbnego. Subskrypcja będzie automatycznie odnawiana zgonie z ustawieniami subskrypcji (np. w cyklu miesięcznym lub rocznym) w przypadku braku anulowania subskrypcji przez użytkownika przed upływem bezpłatnego okresu próbnego. Więcej informacji na temat odpowiednich opłat i dat dotyczących bezpłatnego okresu próbnego jest na naszej Stronie pomocy technicznej.

8.4 Płatności i rozliczenia

Opłata abonamentowa będzie wskazana w momencie dokonania zakupu. Na naszej Stronie pomocy technicznej użytkownik może sprawdzić gdzie dowiedzieć się więcej o opłatach i datach dotyczących subskrypcji. Możemy być zobowiązani do naliczenia podatków od opłaty abonamentowej zgodnie z opisem w ustępie „Płatności, środki i zwroty” powyżej. Płatności nie podlegają zwrotowi ani wypłacie w związku z częściowym wykorzystaniem okresu, o ile nie zostało to odmiennie przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. W zależności od lokalizacji użytkownik może kwalifikować się do otrzymania zwrotu. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce zwrotów dla planów abonamentowych.

Użytkownik musi wskazać metodę płatności w celu zapisania się na Plan abonamentowy. Zapis na Plan abonamentowy i przekazanie nam danych rozliczeniowych w momencie dokonywania płatności oznacza udzielenie Udemy i naszym dostawcom usług płatniczych prawa do przetwarzania płatności za opłaty naliczone z momentem dokonania płatności korzystając z zapisanej dla użytkownika metody płatności. Z końcem każdego okresu rozliczeniowego będziemy automatycznie odnawiać subskrypcję na ten sam okres i przetwarzać płatność za naliczone opłaty stosownie do ich obowiązującej wysokości.

W przypadku aktualizacji metody płatności użytkownika na podstawie informacji przekazanych nam przez naszych dostawców usług płatności (zgodnie z opisem w ustępie „Płatności, środki i zwroty” powyżej), użytkownik uprawnia Udemy do naliczania opłat obowiązujących w danym momencie z wykorzystaniem zaktualizowanej metody płatności.

W przypadku, gdy nie będziemy w stanie przetworzyć płatności za pomocą metody płatności zapisanej dla użytkownika lub użytkownik złoży wniosek o obciążenie zwrotne w związku z zakwestionowaniem opłat pobranych za pomocą wybranej metody płatności i obciążenie zwrotne zostanie zrealizowane, możemy zawiesić lub zakończyć subskrypcję użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych Planów abonamentowych lub dostosowania cennika naszych Usług według naszego uznania. Wszelkie zmiany cen lub zmiany subskrypcji wejdą w życie po powiadomieniu o nich użytkownika, o ile nie zostało to odmiennie przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

8.5 Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie subskrypcji

Nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z dostępnością jakichkolwiek treści w ramach dowolnego Planu abonamentowego lub w zakresie jakiejkolwiek minimalnej ilości treści w ramach dowolnego Planu abonamentowego. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania lub zaprzestania oferowania dodatkowych funkcji w ramach dowolnego Planu abonamentowego lub wprowadzania innych zmian bądź zakończenia Planu abonamentowego według naszego w dowolnym momencie w przyszłości. Niniejsze wyłączenia odpowiedzialności stanowią dodatek do wyłączeń odpowiedzialności ujętych w ustępie „Wyłączenie odpowiedzialności” poniżej.

9. Różne warunki prawne

9.1 Wiążąca umowa

Użytkownik potwierdza, że poprzez rejestrację, uzyskanie dostępu lub korzystanie z naszych Usług zgadza się na zawarcie prawnie wiążącej umowy z Udemy. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych Warunków, nie powinien rejestrować się, uzyskiwać dostępu ani w inny sposób korzystać z naszych Usług.

Jeśli użytkownik jest instruktorem akceptującym niniejsze Warunki i korzystającym z naszych Usług w imieniu firmy, organizacji, rządu lub innej osoby prawnej, oświadcza i gwarantuje, że jest do tego upoważniony.

Wszelkie wersje Warunków w języku innym niż angielski są udostępniane jedynie dla wygody, zaś użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wszelkich rozbieżności nadrzędne znaczenie będzie miała wersja w języku angielskim.

Niniejsze Warunki (w tym wszelkie umowy i zasady powiązane z nimi) stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a nami (w tym, jeśli użytkownik jest instruktorem, Warunki instruktora i Politykę w zakresie promocji).

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązujących przepisów prawa, wówczas postanowienie to zostanie zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostałe zapisy niniejszych Warunków pozostaną w mocy.

Nawet jeśli spóźnimy się z wykorzystaniem naszych praw lub nie skorzystamy z nich w jednym przypadku, nie oznacza to, że zrzekamy się praw wynikających z niniejszych Warunków i możemy podjąć decyzję o ich egzekwowaniu w przyszłości. Jeśli zdecydujemy się zrzec się naszych praw w konkretnym przypadku, nie znaczy to, że zrezygnujemy z praw ogólnie lub w przyszłości.

Następujące sekcje pozostają w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków: Sekcja 2 (Rejestracja na treści i dożywotni dostęp), 5 (Prawo Udemy do publikowanych treści), 6 (Korzystanie z Udemy na własne ryzyko), 7 (Prawa Udemy), 8.5 Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie subskrypcji), 9 (Różne warunki prawne) i 10 (Rozstrzyganie sporów).

9.2 Wyłączenie odpowiedzialności

Może się zdarzyć, że nasza platforma zostanie wyłączona z powodu planowanej konserwacji lub z powodu awarii na stronie. Może się zdarzyć, że jeden z naszych instruktorów złoży w treściach fałszywe oświadczenia. Może się również zdarzyć, że wystąpią problemy z bezpieczeństwem. To są tylko przykłady. Użytkownik akceptuje fakt, że nie będzie miał możliwości odwołania się do nas w żadnym z tego typu przypadków, w których sprawy nie będą przebiegały prawidłowo. W języku prawnym, Usługi i ich treści są dostarczane w stanie, w jakim się obecnie znajdują i w jakim są dostępne. My (i nasi afilianci, dostawcy, partnerzy i agenci) nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości, bezpieczeństwa, braku błędów lub dokładności Usług lub ich zawartości i wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje lub warunki (wyraźne lub dorozumiane), w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw autorskich. My (oraz nasi afilianci, dostawcy, partnerzy i agenci) nie udzielamy żadnej gwarancji, że użytkownik uzyska określone rezultaty w wyniku korzystania z Usług. Użytkownik korzysta z Usług (w tym wszelkich treści) wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania.

Możemy podjąć decyzję o zaprzestaniu udostępniania niektórych funkcji Usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. W żadnym wypadku spółka Udemy ani jej afilianci, dostawcy, partnerzy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takimi przerwami lub brakiem dostępności takich funkcji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie Usług spowodowane wydarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą, takimi jak wojna, wrogie działania lub sabotaż, klęski żywiołowe, przerwy w dostawie energii elektrycznej, Internetu lub telekomunikacji, lub ograniczenia rządowe.

9.3 Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie z naszych Usług wiąże się z ryzykiem, na przykład jeśli użytkownik uzyska dostęp do treści dotyczących zdrowia i odnowy biologicznej, jak np. joga, i odniesie obrażenia. Użytkownik w pełni akceptuje to ryzyko i zgadza się, że nie będzie miał możliwości dochodzenia odszkodowań, nawet jeśli poniesie stratę lub szkodę w wyniku korzystania z naszej platformy i Usług. W bardziej złożonym języku prawnym oznacz to, że w zakresie dozwolonym przez prawo, my (oraz spółki wchodzące w skład grupy, dostawcy, partnerzy i agenci) nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, karne lub wtórne (w tym utratę danych, przychodów, zysków lub możliwości biznesowych, ani za obrażenia ciała lub śmierć), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób, nawet jeśli zostaliśmy wcześniej poinformowani o możliwości wystąpienia szkód. Nasza odpowiedzialność (oraz odpowiedzialność każdej ze spółek z grupy kapitałowej, dostawców, partnerów i agentów) wobec Użytkownika lub osób trzecich w dowolnych okolicznościach jest ograniczona do wyższej z następujących kwot: stu dolarów (100 dolarów) lub do kwoty, którą Użytkownik nam zapłacił w ciągu dwunastu (12) miesięcy przed zdarzeniem powodującym roszczenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody szczególne lub wynikowe, więc niektóre z powyższych zapisów mogą nie dotyczyć Użytkownika.

9.4 Zwolnienie z odpowiedzialności

Jeśli zachowanie użytkownika doprowadzi do problemów prawnych dla Udemy, możemy podjąć przeciwko niemu kroki prawne. Użytkownik zgadza się zwolnić Udemy, spółki należące do naszej grupy i członków ich zarządów, dyrektorów, dostawców, partnerów i agentów z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania, straty, szkody lub wydatki osób trzecich (w tym uzasadnione opłaty za obsługę prawną) wynikające z (a) treści zamieszczanych lub przesyłanych przez użytkownika, (b) korzystania przez użytkownika z Usług (c) naruszenia przez niego niniejszych Warunków lub (d) naruszenia praw osób trzecich. Zobowiązanie użytkownika do odszkodowania pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków i zaprzestaniu korzystania z Usług.

9.5 Prawo właściwe i właściwość sądu

Tam, gdzie w niniejszych Warunkach pojawia się termin „Udemy”, oznacza on podmiot Udemy, z którym Użytkownik zawiera umowę. W przypadku uczestników kursów podmiot zamawiający i obowiązujące prawo co do zasady ustalane są na podstawie miejsca zamieszkania uczestnika.

Jeżeli Użytkownik jest uczestnikiem kursu zamieszkałym w Indiach, zawiera on umowę z Udemy India LLP, a niniejsze Warunki podlegają prawom obowiązującym w Indiach bez względu na ich wybór lub normy prawa kolizyjnego. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość lokalną sądów w Delhi w Indiach.

Jeżeli miejscem zamieszkania Użytkownika będącego uczestnikiem kursu nie są Indie lub korzysta on z Usług jako instruktor, zawiera on umowę z Udemy, Inc., a niniejsze Warunki podlegają prawom stanu Kalifornia w USA bez względu na ich wybór lub normy prawa kolizyjnego. W sytuacji, gdy poniższa sekcja „Rozstrzyganie sporów” nie ma zastosowania do Użytkownika, Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwość lokalną sądów stanowych w San Francisco w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

9.6 Czynności prawne i powiadomienia

Powództwo, niezależnie od formy, wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, nie może zostać wniesione przez żadną ze stron później niż w ciągu jednego (1) roku od powstania podstawy powództwa z wyłączeniem sytuacji, w których ograniczenie to nie może zostać nałożone w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje, które należy przekazać na mocy niniejszej Umowy, muszą mieć formę pisemną, należy je przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną (my kontaktujemy się na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, a użytkownik na adres notices@udemy.com).

9.7 Stosunki pomiędzy nami

Użytkownik i spółka Udemy ustalają, że nie istnieją między nimi stosunki na zasadzie spółki joint venture, spółki osobowej, zatrudnienia, podwykonawcy ani przedstawicielstwa.

9.8 Brak możliwości dokonania cesji

Użytkownik nie może cedować ani przekazać niniejszych Warunków (lub praw i licencji udzielonych na ich mocy). Na przykład, jeżeli użytkownik zarejestrował konto jako pracownik firmy, konto nie może zostać przeniesione na innego pracownika. Możemy scedować niniejsze Warunki (lub prawa i licencje z nich przyznane) na inną firmę lub osobę bez ograniczeń. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje żadnych praw, korzyści ani środków prawnych osobom ani podmiotom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę, że jego konto jest niezbywalne, a wszystkie prawa do konta i inne prawa wynikające z niniejszych Warunków wygasają po jego śmierci.

9.9 Sankcje i przepisy eksportowe

Niniejszym użytkownik zapewnia, że zarówno jako osoba indywidualna lub przedstawiciel podmiotu, w imieniu którego użytkownik korzysta z Usług nie znajduje się na terenie ani nie jest mieszkańcem któregokolwiek z państw objętych stosownymi sankcjami handlowymi USA lub embargo (np. Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Syrii lub Krymu na Ukrainie). Dodatkowo użytkownik zapewnia, że nie jest osobą ani podmiotem wskazanym z imienia i nazwiska bądź nazwy na którejkolwiek z list osób lub podmiotów objętych zakazem przez rząd USA.

W przypadku objęcia którymkolwiek ze wspomnianych ograniczeń w dowolnym momencie obowiązywania którejkolwiek umowy z Udemy użytkownik powiadomi Udemy w ciągu 24 godzin, zaś firma Udemy będzie uprawniona do zakończenia realizacji wszelkich zobowiązań wobec użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i nie będzie obciążana żadnym innym zobowiązaniem względem użytkownika (bez uszczerbku dla zaległych zobowiązań użytkownika wobec Udemy).

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu, korzystać, eksportować, dokonywać ponownego wywozu, przekazywać, przenosić ani ujawniać jakiejkolwiek części Usług bądź jakichkolwiek powiązanych informacji technicznych lub materiałów, w sposób bezpośredni lub pośredni, z naruszeniem jakichkolwiek przepisów i regulacji USA lub innego właściwego państwa w zakresie kontroli wywozu i sankcji handlowych.

10. Rozwiązywanie sporów

Niniejsza sekcja poświęcona rozwiązywaniu sporów ma zastosowanie wyłącznie do osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Większość sporów można rozwiązać, więc przed wniesieniem formalnego pozwu prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej.

10.1 Drobne roszczenia

Każda ze stron może wnieść roszczenie do sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń w San Francisco, Kalifornii lub innym hrabstwie zamieszkania użytkownika, lub w innym miejscu wspólnie uzgodnionym przez obie strony, jeśli sprawa kwalifikuje się do postawienia przed sądem.

10.2 Arbitraż

Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać sporu polubownie, użytkownik i Udemy zgadzają się rozwiązać wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami (lub innymi warunkami prawnymi) w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, niezależnie od rodzaju roszczenia lub teorii prawnej. Jeżeli jedna ze stron wniesie roszczenie do sądu, które powinno zostać rozstrzygnięte w drodze arbitrażu, a druga strona odmówi arbitrażu, druga strona może zwrócić się do sądu o zmuszenie obu stron do poddania się arbitrażowi (nakaz arbitrażu). Każda ze stron może również zwrócić się do sądu o wstrzymanie postępowania sądowego na czas trwania postępowania arbitrażowego.

10.3 Proces arbitrażowy

Wszelkie spory, które dotyczą roszczenia o wartości poniżej 10 000 USD, muszą być rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu bez konieczności osobistego stawiennictwa stron. Strona wybierająca arbitraż będzie wszczynać postępowanie poprzez wypełnienie żądania arbitrażu składanego do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (ang. American Arbitration Association, AAA). Postępowanie arbitrażowe będzie podlegać zasadom arbitrażu komercyjnego (ang. Commercial Arbitration Rules) AAA, protokołowi stosownej procedury klienta (ang. Consumer Due Process Protocol) oraz dodatkowym procedurom rozstrzygania sporów dotyczących spraw konsumenckich (ang. Supplementary Procedures for Resolution of Consumer-Related Disputes). Ponadto użytkownik oraz Udemy zgadzają się, że wobec postępowań będą miały zastosowanie następujące zasady: (a) arbitraż będzie przeprowadzany (wedle uznania strony wnoszącej o zabezpieczenie roszczeń) telefonicznie, przez Internet lub wyłącznie w oparciu o zgłoszenia pisemne; (b) arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej; oraz (c) każde orzeczenie wydane przez arbitra może zostać przedstawione do oceny dowolnemu sądowi właściwej jurysdykcji. Wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a Udemy na kwotę roszczenia mniejszą niż 10 000 USD muszą być rozstrzygane zgodnie z zasadami AAA dotyczącymi stawiennictwa w ramach postępowania arbitrażowego.

10.4 Brak możliwości wnoszenia pozwów grupowych

Każda ze stron może wystąpić indywidualnie z roszczeniem przeciwko drugiej ze stron. Oznacza to, że: (a) ani użytkownik ani Udemy nie mogą wnieść roszczenia w charakterze powoda lub uczestnika pozwu zbiorowego w pozwie grupowym, skardze zbiorowej lub powództwa wytaczanego przez uprawnione podmioty; (b) arbiter nie może łączyć więcej niż jednego roszczenia w ramach jednej sprawy oraz nie może rozstrzygać w przypadku wszelkich skonsolidowanych, grupowych lub wytaczanych przez uprawnione podmioty postępowań arbitrażowych; oraz (c) decyzja arbitra lub wydanie wyroku w sprawie jednej osoby ma wpływ wyłącznie na osobę, która wniosła roszczenie, nie zaś na innych użytkowników, oraz nie może być wykorzystywana w celu decydowania w sprawach sporów innych użytkowników. Jeśli sąd zadecyduje, że niniejsza sekcja „Brak możliwości wnoszenia pozwów grupowych” nie jest możliwa do wyegzekwowania lub jest nieważna, wtedy sekcja „Rozwiązywanie sporów” będzie nieskuteczna, zaś reszta niniejszych Warunków zachowa swoją moc.

10.5 Zmiany

Niezależnie od poniższej sekcji „Aktualizacja niniejszych Warunków”, jeśli Udemy zmieni sekcję „Rozstrzyganie Sporów” po dniu, w którym ostatnio użytkownik wyraził zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik może odrzucić wszelkie takie zmiany, dostarczając Udemy pisemne zawiadomienie o takim odrzuceniu pocztą lub osobiście na adres: Udemy Attn: Legal, 600 Harrison Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94107, USA bądź za pośrednictwem poczty e-mail z adresu powiązanego z kontem użytkownika na adres: notices@udemy.com w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie takiej zmiany, zgodnie z powyższą informacją „data ostatniej aktualizacji”. Aby zawiadomienie było skuteczne, musi zawierać pełne imię i nazwisko oraz jasno wskazywać, że użytkownik zamierza odrzucić zmiany w sekcji „Rozstrzyganie sporów”. Odrzucając zmiany, użytkownik zgadza się, że wszelkie spory pomiędzy nim a Udemy będą rozstrzygane na drodze arbitrażu zgodnie z postanowieniami sekcji „Rozwiązywanie sporów” obowiązującymi na dzień pierwotnej akceptacji niniejszych Warunków.

11. Aktualizacja Warunków

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki w celu wyjaśnienia naszych praktyk lub w celu odzwierciedlenia nowych lub innych praktyk (takich jak dodawanie nowych funkcji), a Udemy zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany na koncie lub poprzez zamieszczenie powiadomienia za pośrednictwem naszych Usług. Zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

Dalsze korzystanie z naszych Usług po wejściu zmian w życie oznacza, że użytkownik akceptuje te zmiany. Zmienione Warunki zastępują wszystkie poprzednie.

12. W jaki sposób się z nami skontaktować

Najlepiej skontaktować się z zespołem pomocy technicznej. Czekamy na pytania, uwagi i opinie o naszych Usługach.

Dziękujemy, że nauczacie i uczycie się z nami!