Temel TSQL Eğitim Seti
0.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
9 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Temel TSQL Eğitim Seti to your Wishlist.

Add to Wishlist

Temel TSQL Eğitim Seti

Temel yönleriyle TSQL öğrenin
New
0.5 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
9 students enrolled
Created by Yavuz Selim Kart
Last updated 9/2017
Turkish
Current price: $10 Original price: $200 Discount: 95% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 5 hours on-demand video
 • 85 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • TSQL programlama hakkında temel ve ileri seviye bilgisi olacak
 • Temel ve ileri seviye SQL sorgusu nasıl yapılır öğrenecek
 • SQL Server 2014 hakkında bilgi ve fikir sahibi olacak
View Curriculum
Requirements
 • SQL Server ve ek programları bilgisayarlarına kurmaları gerekli
Description

T-SQL yani Transact-SQL eğitimi veritabanı ve tablolarla ilgili işlemler yapmak için kullanılan komutları içerir. 

Sizler bu eğitim setinde en temel haliyle SQL komutlarının nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Temel anlatım ve pratik üzerine çalışmalar içeren bir eğitim setidir.

Bu eğitim seti

 1. SQL Server 2014 üzerinde çalışmalar yapılarak hazırlanmış bir TSQL eğitimidir. (Genel olarak Adventureworks ve Nortwind kullanılarak bu eğitim anlatılmıştır)
 2. SQL Server 2014'de TSQL ile ilgilenenler için sunulan bir eğitimdir.
 3. SQL Server 2014 ve APEXSQL kullanılarak kodlamalar yapılmıştır.

İyi öğrenmek istiyorsanız örnek işlemleri çok fazla tekrarlayarak yapmalısınız. (Yazmaya üşenmeden!!!) Google'da arama yaparak benzer örneklere bakmalı, incelemeli ve denemelisiniz.

Eğer veritabanı ile ilgili işlemler yapıyorsanız ya da yazılımcı olmak gibi bir düşünceniz varsa veritabanı bilmek zorunda olduğunuzu unutmayın

Who is the target audience?
 • Temel ve ileri seviye olarak TSQL öğrenmeyi düşünen herkes katılabilir.
 • Veritabanı üzerinde çalışmayı düşünen herkes katılabilir.
Compare to Other Courses
Curriculum For This Course
158 Lectures
05:13:02
+
SQL Server Giriş
29 Lectures 01:20:04

SQL Server 2014 ve kurulumu hakkında bilgi verildi.

Preview 05:29

Northwind veritabanı kurulumu hakkında bilgi verildi.

Preview 03:08

SQL Server 2014 ekranı hakkında bilgi verildi.

Preview 02:16

SQL Server 2014 üzerine APEX SQL eklentisi kurulumu hakkında bilgi verildi.

SQL Server'da APEX SQL Kurulumu
02:49

Master-Model-Msdb-Tempdb hakkında bilgi verildi.

Master-Model-Msdb-Tempdb Nedir?
03:11

Database oluşturma işlemi hakkında bilgi verildi.

Database Oluşturma İşlemi
01:16

Tablo oluşturma işlemi hakkında bilgi verildi.

Tablo Oluşturma İşlemi
02:24

Tabloya veri nasıl ekleneceği hakkında bilgi verildi.

Tabloya Veri Ekleme İşlemi
03:30

Tablodan güncelleme işlemi hakkında bilgi verildi.

Tabloda Veri Güncelleme İşlemi
03:28

Tablodan veri silme işlemi hakkında bilgi verildi.

Tablodan Veri Silme İşlemi
02:44

Transaction Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Transaction Kullanımı
04:15

SELECT işlemi ve ALIAS Nedir ve kullanımı hakkında bilgi verildi.

SELECT İşlemi ve ALIAS Nedir ile Kullanımı
02:31

WHERE Koşulu Kullanımı hakkında bilgi verildi.

WHERE Koşulu Kullanımı
02:14

LIKE kullanımı hakkında bilgi verildi.

LIKE Kullanımı
03:32

BETWEEN kullanımı hakkında bilgi verildi.

BETWEEN Kullanımı
01:31

IN kullanımı hakkında bilgi verildi.

IN Kullanımı
02:00

ORDER BY kullanımı hakkında bilgi verildi.

ORDER BY Kullanımı
02:31

DISTINCT kullanımı hakkında bilgi verildi.

DISTINCT Kullanımı
02:34

GROUP BY kullanımı hakkında bilgi verildi.

GROUP BY Kullanımı
02:22

HAVING kullanımı hakkında bilgi verildi.

HAVING Kullanımı
01:41

Top Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Top Kullanımı
02:28

Percent Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Percent Kullanımı
01:16

EXCEPT ve INTERSECT kullanımı hakkında bilgi verildi.

EXCEPT ve INTERSECT Kullanımı
02:11

IS NULL ve IS NOT NULL kullanımı hakkında bilgi verildi.

IS NULL ve IS NOT NULL Kullanımı
02:19

UNION ve UNION ALL kullanımı hakkında bilgi verildi.

UNION ve UNION ALL Kullanımı
03:01

INNER JOIN nedir ve kullanımı hakkında bilgi verildi.

INNER JOIN Nedir ve Kullanımı
05:06

LEFT JOIN ve RIGHT JOIN kullanımı hakkında bilgi verildi.

LEFT JOIN ve RIGHT JOIN Kullanımı
01:50

FULL JOIN ve CROSS JOIN kullanımı hakkında bilgi verildi.

FULL JOIN ve CROSS JOIN Kullanımı
04:00

With Nolock Kullanımı hakkında bilgi verildi.

With Nolock Kullanımı
02:27
+
SQL Server Fonksiyonları
57 Lectures 51:15

COUNT Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

COUNT Fonksiyonu Kullanımı
00:52

SUM Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

SUM Fonksiyonu Kullanımı
01:46

AVG Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

AVG Fonksiyonu Kullanımı
01:48

MIN ve MAX Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

MIN ve MAX Fonksiyonu Kullanımı
00:47

ABS Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ABS Fonksiyonu Kullanımı
00:27

ACOS Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ACOS Fonksiyonu Kullanımı
00:36

ASIN Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ASIN Fonksiyonu Kullanımı
00:28

ATAN Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ATAN Fonksiyonu Kullanımı
00:27

ATN2 Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ATN2 Fonksiyonu Kullanımı
00:43

CEILING Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

CEILING Fonksiyonu Kullanımı
00:49

FLOOR Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

FLOOR Fonksiyonu Kullanımı
00:31

ROUND Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ROUND Fonksiyonu Kullanımı
01:11

COS Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

COS Fonksiyonu Kullanımı
00:28

COT Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

COT Fonksiyonu Kullanımı
00:26

TAN Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

TAN Fonksiyonu Kullanımı
00:25

SIN Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

SIN Fonksiyonu Kullanımı
00:23

PI Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

PI Fonksiyonu Kullanımı
01:16

ASCII Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ASCII Fonksiyonu Kullanımı
00:59

LOG Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

LOG Fonksiyonu Kullanımı
01:23

SQUARE Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

SQUARE Fonksiyonu Kullanımı
00:21

SQRT Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

SQRT Fonksiyonu Kullanımı
00:46

POWER Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

POWER Fonksiyonu Kullanımı
01:11

Rand Fonksiyonu Kullanımı
00:52

NEWID Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

NEWID Fonksiyonu Kullanımı
00:51

CHAR Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

CHAR Fonksiyonu Kullanımı
00:28

CHARINDEX Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

CHARINDEX Fonksiyonu Kullanımı
01:07

LEFT Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

LEFT Fonksiyonu Kullanımı
00:21

RIGHT Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

RIGHT Fonksiyonu Kullanımı
00:24

LEN Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

LEN Fonksiyonu Kullanımı
00:29

RTRIM ve LTRIM Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

RTRIM ve LTRIM Fonksiyonu Kullanımı
00:46

REVERSE Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

REVERSE Fonksiyonu Kullanımı
01:02

UPPER ve LOWER Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

UPPER ve LOWER Fonksiyonu Kullanımı
00:44

SUBSTRING Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

SUBSTRING Fonksiyonu Kullanımı
01:04

REPLACE Fonksiyonu Kullanımı
01:17

CONCAT Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

CONCAT Fonksiyonu Kullanımı
00:36

TOP Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

TOP Fonksiyonu Kullanımı
00:55

ISNULL Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ISNULL Fonksiyonu Kullanımı
00:58

COALESCE Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

COALESCE Fonksiyonu Kullanımı
00:44

NULLIF Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

NULLIF Fonksiyonu Kullanımı
00:42

PERCENT Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

PERCENT Fonksiyonu Kullanımı
01:02

GETDDATE Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

GETDDATE Fonksiyonu Kullanımı
00:47

DATEADD Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

DATEADD Fonksiyonu Kullanımı
00:56

DATEDIFF Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

DATEDIFF Fonksiyonu Kullanımı
02:04

DAY-MONTH-YEAR Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

DAY-MONTH-YEAR Fonksiyonu Kullanımı
00:57

DATENAME Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

DATENAME Fonksiyonu Kullanımı
01:45

GETUTCDATE Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

GETUTCDATE Fonksiyonu Kullanımı
02:08

STUFF Fonksiyonunun kullanımı hakkında bilgi verildi.

STUFF Fonksiyonunun Kullanımı
01:00

EOMONTH Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

EOMONTH Fonksiyonu Kullanımı
01:41

ISDATE Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

ISDATE Fonksiyonu Kullanımı
01:00

SYSDATETIME Fonksiyonu kullanımı hakkında bilgi verildi.

SYSDATETIME Fonksiyonu Kullanımı
00:34

SYSDATETIMEOFFSET Fonksiyonu Kullanımı hakkında bilgi verildi.

SYSDATETIMEOFFSET Fonksiyonu Kullanımı
00:54

SYSUTCDATETIME Fonksiyonunun Kullanımı hakkında bilgi verildi.

SYSUTCDATETIME Fonksiyonu Kullanımı
00:42

SWITCHOFFSET Fonksiyonunun Kullanımı hakkında bilgi verildi.

SWITCHOFFSET Fonksiyonu Kullanımı
01:07

TODATETIMEOFFSET Fonksiyonunun Kullanımı hakkında bilgi verildi.

TODATETIMEOFFSET Fonksiyonu Kullanımı
01:11

CURRENT_TIMESTAMP Fonksiyonunun Kullanımı hakkında bilgi verildi.

CURRENT_TIMESTAMP Fonksiyonunun Kullanımı
00:21

REPLICATE Fonksiyonunun Kullanımı hakkında bilgi verildi.

REPLICATE Fonksiyonunun Kullanımı
00:54

ISNUMERIC Fonksiyonunun Kullanımı hakkında bilgi verildi.

ISNUMERIC Fonksiyonun Kullanımı
00:49
+
İleri SQL Fonksiyonları
20 Lectures 33:20

ROW_NUMBER Fonksiyonun Over Order By ile kullanımı hakkında bilgi verildi.

ROW_NUMBER Fonksiyonun Over Order By ile Kullanımı
01:40

RANK Fonksiyonun Over Order By ile kullanımı hakkında bilgi verildi.

RANK Fonksiyonun Over Order By ile Kullanımı
02:00

DENSE_RANK Fonksiyonun Over Order By ile kullanımı hakkında bilgi verildi.

DENSE_RANK Fonksiyonun Over Order By ile Kullanımı
03:43

NTILE Fonksiyonun Over Order By ile kullanımı hakkında bilgi verildi.

NTILE Fonksiyonun Over Order By ile Kullanımı
01:29

LEAD Fonksiyonun Over Order By ile kullanımı hakkında bilgi verildi.

LEAD Fonksiyonun Over Order By ile Kullanımı
01:40

LAG Fonksiyonun Over Order By ile kullanımı hakkında bilgi verildi.

LAG Fonksiyonun Over Order By ile Kullanımı
01:56

FIRST_VALUE Fonksiyonunun Over Order By ile Kullanımı hakkında bilgi verildi.

FIRST_VALUE Fonksiyonunun Over Order By ile Kullanımı
00:46

LAST_VALUE Fonksiyonunun Over Order By ile Kullanımı hakkında bilgi verildi.

LAST_VALUE Fonksiyonunun Over Order By ile Kullanımı
00:34

 SUM Fonksiyonunun Over Order By ile Kullanımı hakkında bilgi verildi.

SUM Fonksiyonunun Over Order By ile Kullanımı
00:54

ROW_NUMBER Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı hakkında bilgi verildi.

ROW_NUMBER Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
02:40

DENSE_RANK Fonksiyonun Partition By ile  Kullanımı hakkında bilgi verildi.

DENSE_RANK Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
01:23

RANK Fonksiyonun Partition By ile  Kullanımı hakkında bilgi verildi.

RANK Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
01:24

NTILE Fonksiyonun Partition By ile  Kullanımı hakkında bilgi verildi.

NTILE Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
01:09

LEAD Fonksiyonun Partition By ile  Kullanımı hakkında bilgi verildi.

LEAD Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
01:19

LAG Fonksiyonun Partition By ile  Kullanımı hakkında bilgi verildi.

LAG Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
01:13

FIRST_VALUE Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı hakkında bilgi verildi.

FIRST_VALUE Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
01:10

LAST_VALUE Fonksiyonun Partition By ile  Kullanımı hakkında bilgi verildi.

LAST_VALUE Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
00:58

SUM Fonksiyonun Partition By ile  Kullanımı hakkında bilgi verildi.

SUM Fonksiyonun Partition By ile Kullanımı
03:23

Cube Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Cube Kullanımı
01:55

Rollup Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Rollup Kullanımı
02:04
+
TSQL Programlama
11 Lectures 17:40

Değişken Tanımlama hakkında bilgi verildi.

Değişken Tanımlama
01:41

Değişkene Değer Atama hakkında bilgi verildi.

Değişkene Değer Atama
02:00

IF ELSE Kullanımı hakkında bilgi verildi.

IF ELSE Kullanımı
02:40

ELSE IF Kullanımı hakkında bilgi verildi.

ELSE IF Kullanımı
02:36

CASE WHEN Kullanımı hakkında bilgi verildi.

CASE WHEN Kullanımı
01:16

IF EXIST Kullanımı hakkında bilgi verildi.

IF EXIST Kullanımı
01:06

WHILE Kullanımı hakkında bilgi verildi.

WHILE Kullanımı
01:23

BREAK Kullanımı hakkında bilgi verildi.

BREAK Kullanımı
01:14

CONTINUE Kullanımı hakkında bilgi verildi.

CONTINUE Kullanımı
00:46

DO - WHILE Kullanımı hakkında bilgi verildi.

DO - WHILE Kullanımı
01:32

TRY CATCH Kullanımı hakkında bilgi verildi.

TRY CATCH Kullanımı
01:26
+
View
5 Lectures 06:26

View Nedir hakkında bilgi verildi.

View Nedir
01:53

View Kullanımı hakkında bilgi verildi.

View Kullanımı - View Oluşturma
01:11

View Kullanımı - With Check Option hakkında bilgi verildi.

View Kullanımı - With Check Option
00:49

View Kullanımı - With Encryption hakkında bilgi verildi.

View Kullanımı - With Schemabinding
01:33

View Kullanımı - With Encryption hakkında bilgi verildi.

View Kullanımı - With Encryption
01:00
+
Fonksiyonlar
3 Lectures 06:47

Fonksiyon Nedir hakkında bilgi verildi.

Fonksiyon Nedir
01:19

Geriye Sabit Değer Döndüren Fonksiyonlar hakkında bilgi verildi.

Geriye Sabit Değer Döndüren Fonksiyonlar
03:54

Geriye Tablo Döndüren Fonksiyonlar hakkında bilgi verildi.

Geriye Tablo Döndüren Fonksiyonlar
01:34
+
Stored Procedure
3 Lectures 07:35

Stored Procedure Nedir hakkında bilgi verildi.

Stored Procedure Nedir
02:28

Stored Procedure Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Stored Prosedür Kullanımı
03:24

Stored Procedure Output Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Stored Prosedür Output Kullanımı
01:43
+
Trigger
5 Lectures 12:29

Trigger Nedir hakkında bilgi verildi

Trigger Nedir
01:37

Insert Trigger Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Insert Trigger Kullanımı
01:02

Delete Trigger Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Delete Trigger Kullanımı
00:47

Update Trigger Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Update Trigger Kullanımı
01:54

Instead Of Trigger (Insert - Delete - Update) Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Instead Of Trigger (Insert - Delete - Update) Kullanımı
07:09
+
İleri SQL
12 Lectures 26:59

OFFSET ROWS FETCH NEXT ROWS ONLY Kullanımı hakkında bilgi verildi.

OFFSET ROWS FETCH NEXT ROWS ONLY Kullanımı
02:20

GROUPING SETS Kullanımı hakkında bilgi verildi.

GROUPING SETS Kullanımı
01:24

Pivot Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Pivot Kullanımı
03:02

Cross Apply Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Cross Apply Kullanımı
03:08

Outer Apply Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Outer Apply Kullanımı
01:35

CTE Kullanımı hakkında bilgi verildi.

CTE Kullanımı
01:01

Geçici Tablolar ile Çalışmak hakkında bilgi verildi.

Geçici Tablolar ile Çalışmak
01:52

Global Geçici Tablolar ile Çalışmak hakkında bilgi verildi.

Global Geçici Tablolar ile Çalışmak
02:15

Dinamik Sorgu Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Dinamik Sorgu Kullanımı
02:38

CURSOR Kullanımı hakkında bilgi verildi.

CURSOR Kullanımı
02:24

For XML Path Kullanımı hakkında bilgi verildi.

For XML Path Kullanımı
01:04

Linked Server Nedir ve Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Linked Server Nedir ve Kullanımı
04:16
+
SQL Server İncelikleri
7 Lectures 12:15

SQL Server Shortcut Atama hakkında bilgi verildi.

SQL Server Shortcut Atama
01:53

SQL Server Arama İşlemi hakkında bilgi verildi.

SQL Server Arama İşlemi
01:58

SQL Server Tam Ekran Kısayolu hakkında bilgi verildi.

SQL Server Tam Ekran Kısayolu
02:42

SQL Server'da Satırlara Ulaşma hakkında bilgi verildi.

SQL Server'da Satırlara Ulaşma
02:32

Unicode Olarak Veri Girmek hakkında bilgi verildi.

Unicode Olarak Veri Girmek
01:26

Cast ve Convert Farkı hakkında bilgi verildi.

Cast ve Convert Farkı
00:41

SQL Server'ın Dinlediği Portları Bulmak
01:03
1 More Section
About the Instructor
Yavuz Selim Kart
3.4 Average rating
42 Reviews
903 Students
6 Courses
Mühendis

Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. 3-4 sene boyunca kendi sektörüm ile ilgili çalışmalar yaptım. Sonrasında yazılım alanında kendimi geliştirmeye devam ettim. İnovatif Kimya Dergisi adında bir oluşum kurdum. Şu anda özel bir yazılım firmasında firmalara destek oluyorum. Yazılım ve Veritabanı konularında geliştirmeler yapmakta ve kendimi sürekli geliştirmekteyim. Bilgisayar dünyasındaki gelişimleri takip etmeyi seviyorum. Özel olarak ilgilendiğim birçok alan mevcut. İlgilendiğim alanlar yazılım, veritabanı, network (CCNA) ve grafik tasarımdır.