మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా Rich Cusomer
3.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
85 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా Rich Cusomer to your Wishlist.

Add to Wishlist

మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా Rich Cusomer

మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా
3.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
85 students enrolled
Last updated 4/2017
Telugu
Price: Free
Includes:
 • 3.5 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా
 • మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా సీక్రెట్స్
 • మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్స్ అధికంగా ఎలా కొంటారు
 • మీ బిజినెస్ లో మీ రిచ్ కస్టమర్లను మీరు ఎక్స్పర్ట్ అని ఎలా తెలుపుతారు
 • మీ బిజినెస్ లో రిచ్ కస్టమర్లను అట్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మార్కెటింగ్ అప్రోచ్
 • రిచ్ కస్టమర్స్ కు ఐడెంటిఫై ఎలా చేయాలి
 • రిచ్ కస్టమర్స్ సేల్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి
 • రిచ్ కస్టమర్స్ తో భరోసా ఎలా పెంచాలి
 • రిచ్ కస్టమర్స్ డీల్ ఎందుకు ఎకువా సక్సెస్ కాదు
 • రిచ్ కస్టమర్స్ తో Pre-Closing ప్రశ్నలు ఏమి అడగాలి
 • రిచ్ కస్టమర్స్ సేల్స్ objections ఎలా ఉంటాయి
 • రిచ్ కస్టమర్స్ తో సేల్ ఎలా క్లోజ్ చేయాలి
 • రిచ్ కస్టమర్స్ కొఱకు మీ ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి
 • రిచ్ కస్టమర్ సేల్ జరిగిన తరువాత ఏమి చేయాలి
 • వెబ్సైటు ట్రాఫిక్ తో రిచ్ కస్టమర్స్ పొందడం ఎలా
 • ఫోరం యాడ్స్ తో ఇన్స్టంట్ సేల్స్ ఎలా పొందాలి
View Curriculum
Requirements
 • You Should Know Telugu Language to Get Most of this Course
 • You Should have Laptop or Smart Phone to View these Course
 • You Should have internet connection
Description

How to Get “Rich Customers“ For Your Business Success..?

(High Paying Clients Profits Secrets)

In this Training You are Going to Learn the Secrets On

 • How to Get High Paying Clients for Your Business Success..? “Proven Secrets”
 • How and Why You have  to get High Paying Clients/Customers For Your Business..?
 • How to Sell to  High Paying Clients/Customers..?
 • How to Define Your Expertise to Your High Paying Clients/Customers..?
 • How to be Your Marketing Approach for High Paying Clients/Customers..?
 • What is the Sales Process for Rich Clients..?
 • How to Build Trust with your Rich Clients/Customers..?
 • How to win the deal with your Rich Customers..?
 • How to Do Pre-Closing..?
 • How to Close the Sale..?
 • How to Deal with Sales Objections of Rich Clients..?
 • How to Price Your Product & Service..?
 • How To Deliver The Results After The Payment Is Made..?
 • How to Monitor And Review The Progression..?
 • How to Boost Your Traffic with Article Marketing in Twenty Minutes a Day..?
 • How to Create a Viral Report that Spreads Like Wildfire..?
 • How To Identify And Qualify The Right Rich Clients and Customers ..?
 • How to Sell to High Paying Rich Clients and Customers Easily..?
 • How do you find these good sites to advertise on?
 • How do you negotiate your ad deals?
 • …….And More

Now the Question for You Is….?

Would you like to Make More Income in your business by getting more High Rich Clients/Customers?

I’m sharing here some in-depth strategies and secrets to get you more money from High Rich Clients so that you can make more money fast and can grow your business Big.

By Now if you are Willing to Get More Money on Demand, Save your time and Energy

Then do this Now…$$$

Get this Course and Start Implementing these Tips and See The Results and Your Profits Grow Big.

All the Best

Rizwan Ayaan


business training in telugu pdf free download,how to grow business telugu,how to grow fashion business telugu,business tricks and tips in telugu,work from home jobs in telugu,how to grow beauty parlor business in telugu,how to grow real estate business in telugu,మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా 

Who is the target audience?
 • Anyone who want to grow their business big
 • If you are a Business Persona and if You are Not Getting Big Sales
 • If you have a Business but if you are not making Big Profits
 • If you are not able to convince rich customers
 • If you want rich customers flow to your business
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
22 Lectures
03:19:33
+
మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా
16 Lectures 02:55:18
Tested Business Development High Paying Clients Secrets
08:11

మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్లను పొందడం ఎలా సీక్రెట్స్
13:34

మీ బిజినెస్ లో అధిక రిచ్ కస్టమర్స్ అధికంగా ఎలా కొంటారు
14:01

మీ బిజినెస్ లో మీ రిచ్ కస్టమర్లను మీరు ఎక్స్పర్ట్ అని ఎలా తెలుపుతారు
14:30

మీ బిజినెస్ లో రిచ్ కస్టమర్లను అట్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మార్కెటింగ్ అప్రోచ్
11:15

రిచ్ కస్టమర్స్ కు ఐడెంటిఫై ఎలా చేయాలి
13:57

రిచ్ కస్టమర్స్ సేల్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి
11:30

రిచ్ కస్టమర్స్ తో భరోసా ఎలా పెంచాలి
04:57

రిచ్ కస్టమర్స్ డీల్ ఎందుకు ఎకువా సక్సెస్ కాదు
08:33

రిచ్ కస్టమర్స్ తో Pre-Closing ప్రశ్నలు ఏమి అడగాలి
03:37

రిచ్ కస్టమర్స్ సేల్స్ objections ఎలా ఉంటాయి
12:08

రిచ్ కస్టమర్స్ తో సేల్ ఎలా క్లోజ్ చేయాలి
06:55

రిచ్ కస్టమర్స్ కొఱకు మీ ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి
20:36

రిచ్ కస్టమర్ సేల్ జరిగిన తరువాత ఏమి చేయాలి
11:15

వెబ్సైటు ట్రాఫిక్ తో రిచ్ కస్టమర్స్ పొందడం ఎలా
15:19

ఫోరం యాడ్స్ తో ఇన్స్టంట్ సేల్స్ ఎలా పొందాలి
05:00
+
"FREE" Videos How to Get High Paying Rich Clients and Customers..?
6 Lectures 24:15
High Paying Clients Profits Intro 1
04:15

High Paying Clients Profits Intro 2
03:49

High Paying Clients Profits Intro 3
04:49

High Paying Clients Profits Into 4
02:42

High Paying Clients Profits Into 5
05:28

High Paying Clients Profits Intro 6
03:12
About the Instructor
TELUGU ONLINE MARKETING TRAINER Rizwan Ayaan
4.3 Average rating
15 Reviews
441 Students
5 Courses
Telugu Marketing Trainer & Human Psychology Marketing Expert

If you’d like to Work Online, recruit more leads, get more reps and become a Top Earner in your company…then you’ve come to the right place….

Who is Rizwan Ayaan….?

These days my life looks Awesome….

You can also be living Your dreams Very Soon…..!!

If You’re Sick of Not Getting Success Online and Lack of Freedom in Your Life….

I Know how life looks like….I was there Before So I know How You Feel !!

That’s the Reason One Day I said to Myself…!!

Rizwan….If you don’t take action in life-nothing changes!!  From that day I came to a Conclusion that, No Matter What… I will Change My Lifestyle.

I could not be where I am today if I had not taken action It’s easy to get seduced into the idea of taking action someday and never making your move-but you need to actually take that first step into the unknown to make any progress.

Then From there My Network Marketing and Online Education Career Started……$$$

I Spend 15 Years in Learning Human Psychology, Behavior, Changing Patterns, Body Language of Mass People in the Society and Also in the Network Marketing Profession by Going through Many Books and through Practical Observation Looking Into  the Changing Habits of at least 2000+ People by Connecting with them One On One and by Speaking to many 500 to 1000 People filled Rooms.

I Spend few thousands of hours to Understand In Detail:

How People Like You..?

How People Buy More From You..?

How You Can Become a Celebrity Figure In Mass Peoples Mind..?

How You can influence Mass People in any Business Niche..? and More…

Within a Year I Became Manager Of a Top International Food    Supplement Company By Joining 100s of People in My Team.

People Used to Say to Me….You Can’t Sell High Range Products But By Using My Secret Human Psychology Methods I sold More than $45000 Products within a Record Short Period….This is not at all that Scary

…….You can also do this if you learn few Human Behavior Patterns and Your Alignment with them….These are the Simple things that even overlooked by Top Marketing People.

After Looking into My Success, My Vision, My Dreams I thought to Scale It Up Online by helping People by sharing my Years of Fruitful Experience. So I further went ahead to Develop My Online Success   Vision By Successfully Completing  my Master’s In Online Education & Marketing from an Top Online University In U.S.A.

Now Listen…!!!

You Can also Become a Top Earner Easily..!

There is greatness inside every single person. Everyone can become a Top Earner in this Online Or Offline Marketing and Entrepreneur World ...including you!

What If I Told You That a Single Mistake is Costing You $200,000 Each Year? in Your Business

And What If I Told You How to Fix that Single Mistake by Proven latest Ideas by Tomorrow Afternoon?

Money, Success & You, Helping You to Grow Your Name and Fame as a Top Affluent For Sure

================================================================================== Helping Elite Class Business Owners and Affluent Category People Like You to Take Up Your Business to the Next Level by Showing Up Best Branding Solutions so that You can Make Big Bucks by Influencing Masses around the Globe without Wasting your Precious Time ==================================================================================

Welcome Again (Sell the sizzle, not the steak) Complete-Corporate solutions ” Branding & Business “

We help you to launch your Startup Company Like Network Marketing,, E-Commerce,Education or any other traditional business In Asia, North America, Europe, Australia and All Other Top Countries Of The World by making a solid corporate partnership bonding with you.

Our Model of Functioning is Useful to you if you Desire to get Riches and if you are Confident but don’t have time and also if you don’t want to get involve in all the technical stuff to make Big Bucks from different parts of the World.

Key Benefits

After implementing our ideas you can challenge your competition in your particular niche by increasing 30% to 40% Results Instantly and Easily By Branding Yourself and Your Brand In a Perfect Way. Which Will Definitely Help You to Grow Your Name and Fame as a Top Affluent For Sure

As You Know..There is a Separate Mastermind Group in the Online Industry who work behind the Curtains and Come up with large ideas to INFLUENCE MASSES and Can help You to Make Million Bucks Easily through Internet and other Traditional Methods.

I look forward to connect with you On the Top Stages of the World by helping you in whatever way I can to Reach You to your desired Lifestyle with the Top Quality Cutting Edge Products

Believe in Yourself and always say to yourself that You CAN Do It Great..!! because you can surely Make it Happen and Live a Better Lifestyle no matter who you are right now and what your Circumstances.

To Your Abundance

Rizwan Ayaan

Chief Executive-Startup Solutions

Masters in Online Education and Marketing (U.S.A)

(Entrepreneur & Human Psychology Marketing Expert)

Skype:luckstar4u

Email:mlmglobalguru@gmail.com

What’s App Cell: +91 93 93 860 618