เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift จากเริ่มต้นสู่มือโปร
4.4 (26 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
53 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift จากเริ่มต้นสู่มือโปร to your Wishlist.

Add to Wishlist

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift จากเริ่มต้นสู่มือโปร

อัดแน่นด้วยเนื้อหาครบทุกด้าน เพื่อนำคุณไปสู่นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Swift อย่างมืออาชีพ
4.4 (26 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
53 students enrolled
Created by Jakrit Tamnakpho
Last updated 3/2017
Thai
Current price: $118 Original price: $165 Discount: 28% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 10.5 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift ได้
 • เข้าใจวิธีการและแนวคิดที่สำคัญของภาษา Swift
 • นำไปต่อยอดเพื่อใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วย iOS หรือ Mac OS ได้
View Curriculum
Requirements
 • ใช้ Mac OS หรือ Linux เป็น
 • หากมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาบ้าง จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
Description

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างเช่นการประกาศตัวแปร ไปจนถึงการใช้งานระดับสูงเช่น closure , generic หรือ การจัดการหน่วยความจำ 

พื้นฐานคือก้าวที่สำคัญที่สุด ดังนั้นหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift จึงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นไปยัง Fundamental ซึ่งเป็นหัวใจของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงที่มาที่ไป หลักการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ แนวความคิดที่สำคัญ และสามารถนำเอาความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปต่อยอดด้วยตัวเองได้อย่างถูกทาง

แม้ว่าหลักสูตรจะไม่ได้ครอบคลุมการเขียนโปรแกรม iOS, Mac OSX  แต่จะช่วยปูพื้นฐานให้คุณสามารถนำภาษา Swift ไปใช้ยอดเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น iOS หรือ Mac OSX ได้อย่างมืออาชีพ

Please note that this course is available ONLY IN THAI

Who is the target audience?
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการในการเขียนโปรแกรมด้วย iOS หรือ Objective-C มาก่อน
Curriculum For This Course
103 Lectures
10:32:49
+
Development Components
5 Lectures 15:28


Setup Tool
01:27

Playground
03:53

Hello Swift
05:31
+
Variable
9 Lectures 41:49
Declare Variable
01:34

Naming Variable
03:07

Type
05:35

Numeric Literal
05:00

Numeric Conversion
07:03

Console Output
02:03

Tuple
08:35

Optional
04:42

Typealias
04:10
+
Operator
4 Lectures 13:08
Basic Operator
01:55

Arithmetic Expression
05:33

Compond Assignment
03:16

Operator Priority
02:24
+
Making Decision
4 Lectures 29:28
Making Decision
05:16

Logic Operator
08:14

If let
03:18

Keyboard Input
12:40
+
String
4 Lectures 16:32
Swift String
03:22

Working with String
05:00

Counting String
02:55

Comparing String
05:15
+
Collection
8 Lectures 54:42
Collection Type
01:03

Array
08:18

Access & Modify Array
12:15

Range Operator
05:29

Dictionary
06:17

Access & Modify Dictionary
09:12

Any & Type Casting
08:38

Collection & Value Type
03:30
+
Loop
5 Lectures 39:20
Loop
01:32

While Loop
10:16

Repeat Loop
05:52

For Loop
13:48

Where & Stride
07:52
+
Switch
4 Lectures 29:18
Switch
06:52

Range Matching
03:46

Tuple Matching
08:15

Control Transfer Statement
10:25
+
Function
6 Lectures 38:37
Function
07:37

Parameter
08:53

Multiple Parameter
05:31

Return Multiple Value
06:50

Guard
04:54

Default Parameter
04:52
+
What's next ?
1 Lecture 03:37
What's next ?
03:37
13 More Sections
About the Instructor
Jakrit Tamnakpho
4.4 Average rating
26 Reviews
53 Students
1 Course
Mobile software engineer

Software engineer with more than 10 years of software development experience.

Strong knowledge and deep technical skill in mobile platform especially iOS ( Swift ,
Objective-C , Cocoa Touch ). 

Also have experience with Game, Computer graphic , video streaming application development.

I usually spend my free time to writing blog about software development and also participate in Thailand software development community.