ACCA F3 Financial Accounting - Tam Kurs

Bu kurs bütün tələbələr üçün F3 Mühasibat Uçotunu tam öyrənməyə və ACCA F3 imtahanına hazırlaşmağa vasitədir
4.9 (81 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
278 students enrolled
$15
$95
84% off
Take This Course
 • Lectures 80
 • Length 9.5 hours
 • Skill Level Beginner Level
 • Languages Azeri
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 12/2014 Azeri

Course Description

Əgər təhsil bazarına baxsaq, ACCA kurslarının hansı qiymətə olduğunu aşkar görərik. Buna həm yerli bazardakı kurslar, həm də onlayn xarici kurslar aiddir. Mənim fikrimcə, hamı ACCA F3 kursuna asan keçid əldə etməlidir, çünki bu mühasibin yetişməsində ilk addımdır. Lakin, belə imkan demək olar ki, yoxdur. Bunu nəzərə alaraq, belə qərara gəldim ki, özüm bu kursu yaradım və tələbələrin istifadəsinə verim.

ACCA F3 Tam Kursu tələbələrin istəyini nəzərə alaraq Azərbaycan dilində hazırlanıb. ACCA imtahanları İngilis dilində keçirildiyi üçün kurs boyunca terminlərdən hər iki dildə istifadə olunub. Bu tələbələrə həm mövzunu başa düşməyə, həm də imtahana hazırlaşmağa kömək məqsədi güdür. Nəzərinizə onu da çatdırım ki, kurs üçün qeydiyyatdan keçən zaman bu kursa ömürlük üzvlük əldə edirsiniz.

Aydındır ki, ACCA daim inkişaf edir və hər il imtahanın mündəricatında yeniliklər təqdim edir. Bunu nəzərə alıb, mən də vaxtaşırı kursa yeni videolar və materiallar əlavə edəcəm. Belə yenilikər daimi olaraq sizin istifadənizdə olacaq.

Kurs ərzində hansı mövzunu kifayət qədər aydın formada izah etmədiyimi fikirləşsəniz, bunu mənim nəzərimə çatdırmağı sizdən xahiş edirəm. Belə ki, keyfiyyəti daim artırmaqla həm sizə daha yaxşı kurs təqdim etmiş oluram, həm də tələbələrin imtahandan keçid nəticələrini müsbət istiqamətdə inkişaf etdirmiş oluram.

Yeni: Uzun müddət ödənişsiz təklif elədiyim bu kursu indi ödənişli statusa keçirmək qərarına gəldim. Bu addımı, həqiqi ACCA tələbələrini cəlb etmək, kursun keyfiyyətini artırmaq və davamlı olaraq kursu yeniləmək məqsədilə atdım. Qeyd edim ki, müxtəlif sosial şəbəkələrdə endirim linklərini vaxtaşırı bölüşəcəm. Uğurlar!

What am I going to get from this course?

 • Necə mühasibat uçotu aparmaq lazım
 • ACCA F3 Financial Accounting imtahanına tam hazır olmaq

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: MÜHASİBAT UÇOTUNUN MƏQSƏDİ
Xahiş: kursa RƏY bildirərkən nəzərə alın
Preview
02:55
Social Media
Preview
02:30
Mühasibat uçotunun məqsədi
Preview
01:15
Biznesin növləri
07:07
Mühasibat uçotunun prinsipləri və əhatə dairəsi
04:24
Mühasibat uçotunun istifadəçiləri və onlara nə lazım
07:19
Maliyyə hesabatlarının əsas hissələri
08:20
Mühasibat uçotunun idarəedici sistemi
10:58
Section 2: MÜHASİBAT UÇOTUNUN XARAKTERİSİKASI
"Going Concern" nədir və niyə vacibdir?
Preview
07:55
"Accruals Principle" nədir?
05:38
Mühasibat uçotunun FUNDAMENTAL keyfiyyət xarakterləri
07:52
Mühasibat uçotunun ƏLAVƏ keyfiyyət xarakterləri
06:20
Mühasibat uçotunun digər konseptləri
06:06
Section 3: "DOUBLE ENTRY" VƏ UÇOT SİSTEMLƏRİ
İnformasıya mənbələrinin rolu
12:34
İlkin yazılış kitabları nəyə lazım?
02:20
Gündəlik Alış-Satış kitabları
05:11
Pul dəftəri
Preview
02:24
Nəğd pul
05:17
Ledger hesabları nəyə lazım?
00:03
Nominal ledger və ya General Ledger nədir?
05:12
Mühasibat uçotunun əsas düsturu - Accounting Equation
Preview
06:36
"Share Capital"ın biznesə qoyuluşu
03:18
"Purchase" tranzaksiyası
04:41
"Profit" anlayışı
08:13
"Drawings" və ya "shareholder"in biznesdən pul götürməsi
02:29
"Loans" - bankdan kredit götürülməsi
03:34
"Trade receivables" və "Trade Payables"
11:43
"Double entry" yazılışları
03:00
"Debit" & "Credit" - Bunu başa düşün, qalanı çox asandır
10:56
"Debit" & "Credit" nümunələr
09:05
"Trial balance" nədir?
08:39
"Trial balance" nümunəsi - Sual?
07:34
Ledger hesabların bağlanması
12:40
"Trial balance"-ın qurulması?
06:44
"Trial Balance"-da səhvlər
Preview
07:00
Trial Balance
1 question
Section 4: TRANZAKSİYALARIN YAZILIŞI
Satış vergisi nədir?
Preview
10:06
"Input Sales Tax" & "Output Sales Tax"
Preview
06:25
Satış vergisinin uçotu
Preview
04:32
İnventar: Cost of Goods Sold
07:03
İnventar: Carriage Inwards & Carriage Outwards
05:00
İnventarın sayılması
03:18
İnventarın dəyərləndirilməsi
03:59
İnventar: FIFO - First In First Out
07:30
İnventar: Average Cost Method (AVCO)
Preview
10:42
IAS 2 İNVENTAR
16:47
Qısa və uzunmüddətli aktivlər
Preview
03:19
Kapital və cari xərclər
06:09
"IAS 16 Property, plant and equipment"
19:13
Amortizasiyanın uçotu
11:08
"Straight-line depreciation method"
11:29
"Reducing Balance Depreciation Method"
09:09
"Revaluation of non-current assets" - giriş
Preview
10:53
"Revaluation Accounting" 1ci hissə
09:02
"Revaluation Accounting" - 2ci hissə - "Excess Deptreciation"
08:56
Uzunmüddətli aktivlərin satışı
04:51
Uzunmüddətli aktivlərin maliyyə hesabatlarında açıqlanması
06:34
Qeyri-maddi aktivlər
02:45
"Research and development costs"
10:31
Qeyri-maddi aktivlərin maliyyə hesabatlarında açıqlanması
02:52
"Accrued Expenses - Accruals"
05:56
"Prepaid Expenses - Prepayments"
04:41
"Prepaid Income or Deferred Income"
03:40
"Irrecoverable debts"
05:47
Debitor borclarının proviziyası
10:19
Proviziyalar
07:31
"Contingent liabilities and contingent assets"
12:45
IAS 37 Maliyyə Hesabatlarında açıqlamalar
02:34
Section 5: "TRIAL BALANCE"ın hazırlanması
Kontrol hesabları nədir?
04:17
Endirimlərin uçotu
16:04
Bank çıxarışı və Pul kitabı
04:40
Bank rekonsaliasiyası
05:54
Səhvlərin növləri
10:02
Səhvlərin düzəldilməsi I hissə
08:34
Səhvlərin düzəldilməsi II hissə
05:48
Section 6: MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI
Natamam hesablar
04:29
"The accounting and business equations"
13:34
Kreditlə satışlar və debitor borcları
Preview
04:59
Alışlar və kreditor borcları
02:10
Maya dəyərinin çıxarılışı
Preview
01:52
Nizamnamə kapitalı
Preview
09:44

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Azərbaycanca aşağıda

ACCA has been ruling around for over a century now, and it is getting more and more common to see job requirements pointing to ACCA qualification. Basically, it is a standard of today. However, getting through all required 14 exams of the qualification is one big decision to make and needs persistent motivation to finalise.

My name is Anar and I have over 5 years of professional experience in one of the world´s leading professional services firm as an ACCA qualified public accountant. I finalise my ACCA qualification in October 2013, after two and a half of years of consistent learning.

Below are some of my nominations to highlight:

- ACCA Top affiliate - 42nd worldwide place (out of over 50,000 professionals)
- ACCA P4 - Advanced Financial Management, 11th worldwide place (out of over 50,000 professionals)
- ACCA P7 - Advanced Audit and Assurance, 19th worldwide place (out of over 50,000 professionals)
- ACCA P1 - Governance, Risk and Ethics, 10th worldwide place (out of over 50,000 professionals)

With over 4 years of successful ACCA teaching I now offer my experience to the students worldwide.

My expertise area includes:

- Advanced Excel Skills
- Financial Accounting +5 years of practical experience
- Management Accounting +5 years of practical experience
- Performance Management
- (Advanced) Financial Reporting +5 years of practical experience
- Corporate Reporting
- (Advanced) Audit and Assurance +5 years of practical experience
- (Advanced) Financial Management +5 years of practical experience
- Corporate Governance and Risk +5 years of practical experience
- Business Analysis

You can ask me any question via Udemy discussion forum in my courses

Best regards,

----------------------------------------------------------------------------------------------

ACCA artıq hər gün daha da geniş yayılır və indi daha çox iş elanlarında ACCA tələbini görmək mümkündür. Bu artıq standart halını alıb. Lakin, bütün bu 14 imtahana hazırlaşmaq olduqca ciddi fikirləşilməsi lazım olan bir qərardır.

Mənim adım Anardır və ACCA kvalifikasiyamı 2013-cü ilin Oktyabrında almışam. Bununla belə 4 ildən artıqdır ki, ACCA treyninqləri deməklə təcrübə qazanmışam.

Mənə hər hansı sualınız olarsa buyurub verə bilərsiniz.

Hörmətlə,

Anar

Ready to start learning?
Take This Course