SQL Server - zapytania. Querying. Exam 70-461
4.7 (26 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
232 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add SQL Server - zapytania. Querying. Exam 70-461 to your Wishlist.

Add to Wishlist

SQL Server - zapytania. Querying. Exam 70-461

Kurs starego poczciwego SQL. Musisz to znać aby pracować z SQL lub myśleć o egzaminach 70-461, 70-462 i 70-463
Best Seller
4.7 (26 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
232 students enrolled
Created by Rafał Kraik
Last updated 5/2016
Polish
Current price: $12 Original price: $110 Discount: 89% off
4 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 5 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion

Training 5 or more people?

Get your team access to Udemy's top 2,000 courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What Will I Learn?
 • Pisać zapytania w języku SQL
 • Filtrować rekordy korzystając z klauzuli WHERE
 • Wybierać i dynamicznie wyliczać kolumny w klauzuli SELECT
 • Sortować rekordy przy pomocy ORDER BY
 • Pracować z wartością NULL
 • Znać poszczególne typy, ich wady, zalety i ograniczenia
 • Konwertować dane między różnymi typami
 • Korzystać z funkcji daty i czasu, napisowych, matematycznych i logicznych
 • Korzystać z funkcji agregujących
 • Filtrować dane zagregowane z wykorzystaniem HAVING
 • Przygotowywać dane do dalszej analizy z wykorzystaniem ROLLUP, CUBE i GROUPING SETS
 • Łączyć dane z wielu tabel przy pomocy JOIN
 • Wybierać właściwy rodzaj JOIN zależnie od okoliczności (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)
 • Budować podzapytania skalarne i tabelaryczne
 • Budować zapytania skorelowane i nieskorelowane
 • Korzystać z wyrażenia EXISTS, SOME, ANY, ALL
 • Łączyć wyniki zapytań korzystająć z UNION INTERSECT i EXCEPT
View Curriculum
Requirements
 • Zalecane ukończenie kursu Udemy: "SQL Server wprowadzenie. Instalacja narzędzia. Exam 70-461" lub równoważne umiejętności
 • Zainstalowany SQL Server z przykładową bazą danych AdventureWorks (szczegóły w kursie "SQL Server wprowadzenie. Instalacja narzędzia. Exam 70-461"
 • Podstawowa wiedza o SQL Server i narzędziach używanych w pracy z tą bazą danych
Description

Ten kurs jest świetnym wyborem dla osób, które chcą lub... muszą rozpocząć przygodę z SQL. Zobaczysz tutaj jak budować zapytania SQL zaczynając od najprostszych poleceń SELECT, wyrażenia WHERE, budowania aliasów itp. Poznasz zasady korzystania z funkcji agregujących oraz przygotowywania danych do dokładniejszych analiz.

Krok po kroku poznasz typy danych wykorzystywane w SQL oraz funkcje z jakich możesz korzystać. Nie ograniczamy się wyłączenie do pokazania, jak te funkcje działają. Pokazujemy też najczęstsze błędy, ich przyczyny i sposoby uniknięcia problemów.

Kiedy znasz już podstawy możesz poznać zasady łączenia danych znajdujących się w różnych tabelach z wykorzystaniem polecenia JOIN oraz podzapytań. 

Kurs jest dość intensywny, ale od czego jest przycisk "pause" i możliwość obejrzenia lekcji jeszcze raz!  Jeżeli w trakcie kursu coś okaże się niejasne, możesz skorzystać z pomocy trenera. 

Ten kurs jest drugim z serii kursów przygotowuących doo egaminów ścieżki MCSA SQL Server ale nie tylko, tj.

 1. 70-461 Querying Microsoft SQL Server 
 2. 70-462 Administering Microsoft SQL Server Databases
 3. 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 

Najważniejsze tematy kursu:

 • Polecenie SELECT
 • Wyrażenie WHERE
 • Aliasy kolumn
 • Sortowanie rekordów przez ORDER BY
 • Typy danych: liczby, teksty, data i czas, typ logiczny
 • Funkcje wbudowane: napisowe, daty i czasu, matematyczne, konwertujące i logiczne
 • Wyrażenie CASE
 • Agregacja danych: GROUP BY i HAVING
 • Praca z NULL
 • Wybieranie TOP 10
 • Przygotowanie danych do analizy; ROLLUP, CUBE, GROUPING SET, GROUPING_ID
 • Złączanie tabel - JOIN
 • Stosowanie różnych rodzajów złączeń: INNER, LEFT, RIGHT, CROSS, FULL
 • Podzapytania skalarne
 • Podzapytania zwracające ResultSet
 • Podzapytania skorelowane
 • Korzystanie z EXISTS, ALL, SOME, ANY
 • Zastępowanie podzapytań przez JOIN
 • Operacje na wynikach zwracanych przez zapytania: UNION, INTERSECT, EXCEPT.

ISBN 978-83-945846-2-7

Who is the target audience?
 • Osoby przygotowujące dane do raportów
 • Przygotowujący się do egzaminów ze ścieżki MS SQL Server, zwłaszcza do egzaminu 70-461
 • Początkujący administratorzy baz danych
 • Administratorzy Windows lub administratorzy aplikacji sporadycznie potrzebujący korzystać z SQL Server
 • Użytkownicy innych baz danych, np Sybase, gdyż większość omawianych funkcjonalności jest zgodna ze standardem ANSI
 • Analitycy, programiści, zaawansowani użytkownicy aplikacji
Compare to Other IT Certification Courses
Curriculum For This Course
34 Lectures
04:57:51
+
O kursie
1 Lecture 03:10

... czyli czego się nauczysz na tym kursie, dla kogo jest przeznaczony i kilka praktycznych wskazówek o tym jak się uczyć. Zapraszam!

Preview 03:10
+
SELECT
6 Lectures 01:04:47

Tutaj nauczysz się:

 • jak używać SELECT
 • jak wybierać kolumny do wyświetlenia
 • jak pisać zapytania do innej bazy danych niż bieżąca
 • jak korzystać z intellisese
 • jak budować proste filtry z WHERE
 • kilku "best practicies"
Wprowadzenie do SELECT - VIDEO
14:41

Tutaj nauczysz się

 • budowania wyrażen filtrujących:
 • logicznych AND OR NOT IN
 • porównania > ,>=,<, <=, =, <>
 • kiedy używac nawiasów
Klauzula WHERE część 1 - VIDEO
12:19

Tutaj nauczysz się

 • stosowanie operatora LIKE
 • znaczenie symbolu % i _
 • wybieranie wartości z zakresu - konstrukcja [a-z]
 • pomijanie wartości - symbol ^
Klauzula WHERE część 2 - VIDEO
09:15

W tej lekcji:

 • Konkatenacja napisów
 • Praca z NULL
 • Obliczenia matematyczne w klauzuli SELECT oraz w klauzuli WHERE
 • Obliczenia na datach
Preview 09:25

Tutaj nauczysz się:

 • jak zmieniać nazwy kolumn, w tym kolumn wyliczanych
 • jak aliasować tabele
 • jak korzystać z aliasów podczas budowania złączeń (operator JOIN)
 • jak korzystając z aliasów unikać błędu "ambiguous column name"
 • jak pisać zapytania aby intellisense podpowiadał nazwy pól
Korzystanie z aliasów - VIDEO
12:45

W tej lekcji

 • Porządkowanie rekordów
 • Porządkowanie rekordów w kolejności malejącej
 • Porządkowanie wg wielu kolumn
 • Korzystanie z aliasów w ORDER BY
Porządkowanie rekordów klauzla ORDER BY - VIDEO
06:22
+
Typy danych
3 Lectures 18:26

W tej lekcji:

 • Co to jest typ danych i gdzie korzystamy z typów
 • Deklarowanie zmiennych i przypisywanie im wartości
 • Typy całkowite: tinyint, smallint, int i bigint
 • Kiedy wybrać poszczególne rodzaje typów danych
Preview 07:37

W tej lekcji:

 • Typy CHAR i NCHAR
 • Typy VARCHAR i NVARCHAR
 • Porównanie zastosowań tych typów
Typy danych - teksty - VIDEO
05:16

W tej lekcji:

 • Porównanie typów daty i czasu
 • Porównanie typów liczb zmiennoprzecinkowych
 • Omówienie typu logicznego
Typy danych - data, liczba zmiennoprzecinkowa, prawda/fałsz - VIDEO
05:33
+
Funkcje TSQL
5 Lectures 43:12

W tej lekcji:

 • Funkcja CHARINDEX i LEN
 • Funkcja SUBSTRING
 • Funkcja UPPER i LOWER
 • Funkcja FORMAT
 • Funkcja REPLACE
 • Funkcja REPLICATE
Funkcje znakowe - VIDEO
11:46

W tej lekcji:

 • Pobieranie aktualnego czasu
 • Przeliczenie czasu ze względu na strefy czasowe
 • Wyznaczanie fragmentu daty: YEAR, MONTH, DAY, DATEPART i DATENAME
 • Tworzenie daty z wykorzystaniem DATE
 • Obliczenia na datach: DATEADD i DATEDIFF
Funkcje daty i czasu - VIDEO
09:47

W tej lekcji:

 • Funkcja ABS
 • Funkcje CEILING i FLOOR
 • Funkjce POWER, SQUARE, SQRT
 • Funkcja RAND
 • Funkcja ROUND
Funkcje matematyczne - VIDEO
07:40

W tej lekcji:

 • Wagi typów
 • Funkcje CAST i CONVERT
 • Korzystanie z PARSE i TRY_PARSE
 • Stosowanie ustawień regionalnych do parsowania tekstu
 • Funkcje TRY_CAST i TRY_CONVERT
 • Rozwiązywanie problemów z konwertowaniem typów
Preview 08:48

W tej lekcji:

 • Funkcja IIF
 • Funkcja CHOOSE
 • Funkcje ISNUMERIC i ISDATE
Funkcje logiczne - VIDEO
05:11
+
Rozbudowywanie polecenia SELECT
6 Lectures 55:25

W tej lekcji:

 • Zastosowanie wyrażenia CASE
 • Składnia wyrażenia CASE
Preview 04:15

W tej lekcji

 • Co to jest funkcja agregująca?
 • Funkcja COUNT, MIN, MAX, AVG, SUM
 • Grupowanie rekordów podczas obliczania wartości agregowanych
 • Filtrowanie grup z wykorzystaniem,HAVING
 • Stosowanie aliasów w zapytaniach z GROUP BY / HAVING i ORDER BY
Funkcje agregujące, GROUP BY, HAVING - VIDEO
10:55

W tej lekcji:

 • Co to jest null, a właściwie czym null nie jest
 • Opcja ANSI_NULLS
 • Wyrażenie IS NULL
 • Funkcja ISNULL i COALESCE - kiedy, którą z funkcji zastosować
 • Przekształcanie wyrażeń tak by używały ISNULL, COALESCE lub CASE
 • Funkcja NULLIF
 • Składanie funkcji ze sobą
Null i funkcje pracujące z null - VIDEO
17:55

W tej lekcji:

 • Jak unikać wyświetlenie zduplikowanych rekodów - SELECT DISTINCT
 • Jak wyświetlić X pierwszych rekordów - SELECT TOP
 • Uwzględnianie "równych" rekordów - TOP WITH TIES
 • Wybieranie rekordów na "chybił trafił" - TABLESAMPLE
SELECT DISTINCT i SELECT TOP - VIDEO
06:23

W tej lekcji

 • Budowanie zestawienia z podsumowaniami z wykorzystaniem ROLLUP
 • Budowanie danych do analiz wielowymiarowych CUBE
 • Samodzielne definiowanie poziomów podsumowania GROUPING SET
 • Porównanie ROLLUP, CUBE i GROUPING SET
 • Typowe zastosowania tych operatorów
GROUP BY, ROLLUP, CUBE i GROUPING SET - VIDEO
09:23

W rej lekcji

 • Jak rozpoznawać, czy rekord odpowiada wartościom agregowanym
 • Korzystanie z funkcji GROUPING_ID z jednym argumentem
 • Korzystanie z funkcji GROUPING_ID z listą argumentów
Funkcja GROUPING_ID - VIDEO
06:34
+
Złączenia tabel
5 Lectures 45:24

W tej lekcji

 • diagram relacji w bazie danych
 • złaczenie - składnia ANSI-89
 • złączenie - składnia ANSI-92
 • stosowanie aliasów
 • błąd "Ambigous column name"
 • filtrowanie z wykorzystaniem INNER JOIN
Preview 09:51

W tej lekcji:

 • Różnice między INNER JOIN a OUTER JOIN
 • LEFT i RIGHT JOIN
 • Zastosowanie OUTER JOIN
 • Częste błędy w zapytaniach z JOIN
OUTER JOIN - VIDEO
11:12

W tej lekcji:

 • Jak łączyć ze sobą dane z wielu tabel na raz
 • Przykład: "Osoby i adresy"
 • Przykład: "Produkty, podkategorie i kategorie"
 • Przykład: "Pracownicy i sprzedaż w kategoriach"
Złączenia wielu tabel - VIDEO
13:10

W tej lekcji:

 • Działanie CROSS JOIN
 • Przykład "Przydział pracowników do terytoriów"
 • Przykład "Planowanie tras ciężarówek"
CROSS JOIN - VIDEO
07:05

W tej lekcji:

 • Działanie FULL JOIN
 • Składnia FULL JOIN
 • Porównanie FULL JOIN z INNER/LEFT/RIGHT JOIN
FULL JOIN - VIDEO
04:06
+
Podzapytania
6 Lectures 51:10

W tej lekcji

 • Jak zbudowane są podzapytania skalarne
 • Podzapytanie w SELECT
 • Podzapytanie w kolumnie wyliczanej
 • Podzapytanie w klauzuli WHERE
Podzapytania skalarne - VIDEO
10:20

W tej lekcji:

 • Problemy z filtrowaniem w oparciu o podzapytania
 • Zastosowanie operatora IN w filtrowaniu opartym o wyniki podzapytania
 • Budowanie zapytania równoważnego do podzapytań z wykorzystaniem JOIN
Podzapytania zwracające wiele wartości - VIDEO
08:05

W tej lekcji

 • Odwoływanie się do podzapytań w klauzuli JOIN
 • Odwoływanie się do podzapytań w klauzuli FROM
 • Przykład: Pracownicy z adresami domowymi / Kandydaci z adresami domowymi
 • Przykład: Pracownicy mieszkający w tym samym mieście
Podzapytania wykorzystywane jako wirtualne tabele - VIDEO
11:01

W tej lekcji

 • Co to jest zapytanie skorelowane i nieskorelowane
 • Korzystanie z podzapytań skorelowanych w klauzuli SELECT i WHERE
 • Zastosowania podzapytań skorelowanych: porównanie cen produktów w podkategoriach, odnajdowanie ostatniej daty sprzedaży, wyszukiwanie pracowników z bonusem przekraczającym średnią 
Podzapytania skorelowane - VIDEO
09:49

W tej lekcji:

 • Podzapytania zwracające informację o istnieniu rekordu lub jego braku - EXISTS
 • Zapytania wymagające sprawdzenia nierówności - ALL, SOME, ANY
 • Równowaźność SOME i ANY
 • Zapytania równoważne do EXISTS, ALL, SOME, ANY niewykorzystujące tych operatorów
Podzapytania EXISTS, ALL, SOME, ANY - VIDEO
06:27

W tej lekcji

 • Jak zastąpić podzapytanie przez JOIN
 • Wady i zalety podzapytań i zapytań korzystających z JOIN
Podzapytania - zastępowanie podzapytań przez JOIN - VIDEO
05:28
+
Operacje na zwracanych zbiorach danych
2 Lectures 16:17

W tej lekcji:

 • Jak połączyć informacje zwracane zz dwóch zapytań w jeden zbiór (result set)
 • Jakie warunki muszą spełniać zapytania ab wykonywać takie połączenie
 • Jakie błędy można napotkać podczas łączenia wyników
 • Jak sortować dane
 • Jak łączyć wyniki 3 i większej ilości zapytań.
Operator UNION - VIDEO
08:09

W tej lekcji:

 • Różnice pomiędzy UNION a UNION ALL
 • Wydajność poleceń UNION a UNION ALL
 • Jak zasymulować działanie UNION ALL przy pomocy UNION
 • Polecenie INTERSECT
 • Polecenie EXCEPT
 • Priorytety działań na zbiorach
Operator UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT - VIDEO
08:08
About the Instructor
Rafał Kraik
4.4 Average rating
144 Reviews
1,927 Students
6 Courses
Microsoft Certified Trainer

EN

Rafał Kraik - Microsoft Certified Trainer. Programmer, database administrator, trainer and consultant. The  main areas of interest are database administration and design, automation with PowerShell and Bash, analysis and presentation of data.

Experienced e-learning and distance learning tutor.

Worked with, or teached for such companies as ING, Intel, Cadbury, Bank PeKaO, Volvo, UPC, ZUS, Polish Post and many more...

PL

Rafał Kraik - Microsoft Certified Trainer. Programista, administrator baz danych, trener i konsultant. Główne specjalności to administracja i programowanie baz danych, automatyzacja z wykorzystaniem PowerShell, Bash oraz analiza i prezentacja danych.

Doświadczony trener szkoleń e-learning.

Pracował/pracuje/prowadził szkolenia dla takich firm i instytucji jak ING, Intel, Cadbury, Bank PeKaO, Volvo, UPC, ZUS, Poczta Polska i wiele innych...