Buying for a Team? Gift This Course
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add SQL Server - zapytania. Querying. Exam 70-461 to your Wishlist.

Add to Wishlist

SQL Server - zapytania. Querying. Exam 70-461

Kurs starego poczciwego SQL. Musisz to znać aby pracować z SQL lub myśleć o egzaminach 70-461, 70-462 i 70-463
4.6 (8 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
36 students enrolled
Created by Rafał Kraik
Last updated 5/2016
Polish
$10 $25 60% off
1 day left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 5 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Have a coupon?
What Will I Learn?
Pisać zapytania w języku SQL
Filtrować rekordy korzystając z klauzuli WHERE
Wybierać i dynamicznie wyliczać kolumny w klauzuli SELECT
Sortować rekordy przy pomocy ORDER BY
Pracować z wartością NULL
Znać poszczególne typy, ich wady, zalety i ograniczenia
Konwertować dane między różnymi typami
Korzystać z funkcji daty i czasu, napisowych, matematycznych i logicznych
Korzystać z funkcji agregujących
Filtrować dane zagregowane z wykorzystaniem HAVING
Przygotowywać dane do dalszej analizy z wykorzystaniem ROLLUP, CUBE i GROUPING SETS
Łączyć dane z wielu tabel przy pomocy JOIN
Wybierać właściwy rodzaj JOIN zależnie od okoliczności (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)
Budować podzapytania skalarne i tabelaryczne
Budować zapytania skorelowane i nieskorelowane
Korzystać z wyrażenia EXISTS, SOME, ANY, ALL
Łączyć wyniki zapytań korzystająć z UNION INTERSECT i EXCEPT
View Curriculum
Requirements
 • Zalecane ukończenie kursu Udemy: "SQL Server wprowadzenie. Instalacja narzędzia. Exam 70-461" lub równoważne umiejętności
 • Zainstalowany SQL Server z przykładową bazą danych AdventureWorks (szczegóły w kursie "SQL Server wprowadzenie. Instalacja narzędzia. Exam 70-461"
 • Podstawowa wiedza o SQL Server i narzędziach używanych w pracy z tą bazą danych
Description

Ten kurs jest świetnym wyborem dla osób, które chcą lub... muszą rozpocząć przygodę z SQL. Zobaczysz tutaj jak budować zapytania SQL zaczynając od najprostszych poleceń SELECT, wyrażenia WHERE, budowania aliasów itp. Poznasz zasady korzystania z funkcji agregujących oraz przygotowywania danych do dokładniejszych analiz.

Krok po kroku poznasz typy danych wykorzystywane w SQL oraz funkcje z jakich możesz korzystać. Nie ograniczamy się wyłączenie do pokazania, jak te funkcje działają. Pokazujemy też najczęstsze błędy, ich przyczyny i sposoby uniknięcia problemów.

Kiedy znasz już podstawy możesz poznać zasady łączenia danych znajdujących się w różnych tabelach z wykorzystaniem polecenia JOIN oraz podzapytań. 

Kurs jest dość intensywny, ale od czego jest przycisk "pause" i możliwość obejrzenia lekcji jeszcze raz!  Jeżeli w trakcie kursu coś okaże się niejasne, możesz skorzystać z pomocy trenera. 

Ten kurs jest drugim z serii kursów przygotowuących doo egaminów ścieżki MCSA SQL Server ale nie tylko, tj.

 1. 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012
 2. 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
 3. 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Najważniejsze tematy kursu:

 • Polecenie SELECT
 • Wyrażenie WHERE
 • Aliasy kolumn
 • Sortowanie rekordów przez ORDER BY
 • Typy danych: liczby, teksty, data i czas, typ logiczny
 • Funkcje wbudowane: napisowe, daty i czasu, matematyczne, konwertujące i logiczne
 • Wyrażenie CASE
 • Agregacja danych: GROUP BY i HAVING
 • Praca z NULL
 • Wybieranie TOP 10
 • Przygotowanie danych do analizy; ROLLUP, CUBE, GROUPING SET, GROUPING_ID
 • Złączanie tabel - JOIN
 • Stosowanie różnych rodzajów złączeń: INNER, LEFT, RIGHT, CROSS, FULL
 • Podzapytania skalarne
 • Podzapytania zwracające ResultSet
 • Podzapytania skorelowane
 • Korzystanie z EXISTS, ALL, SOME, ANY
 • Zastępowanie podzapytań przez JOIN
 • Operacje na wynikach zwracanych przez zapytania: UNION, INTERSECT, EXCEPT.

ISBN 978-83-945846-2-7

Who is the target audience?
 • Osoby przygotowujące dane do raportów
 • Przygotowujący się do egzaminów ze ścieżki MS SQL Server, zwłaszcza do egzaminu 70-461
 • Początkujący administratorzy baz danych
 • Administratorzy Windows lub administratorzy aplikacji sporadycznie potrzebujący korzystać z SQL Server
 • Użytkownicy innych baz danych, np Sybase, gdyż większość omawianych funkcjonalności jest zgodna ze standardem ANSI
 • Analitycy, programiści, zaawansowani użytkownicy aplikacji
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
Expand All 34 Lectures Collapse All 34 Lectures 04:57:51
+
O kursie
1 Lecture 03:10

... czyli czego się nauczysz na tym kursie, dla kogo jest przeznaczony i kilka praktycznych wskazówek o tym jak się uczyć. Zapraszam!

Preview 03:10
+
SELECT
6 Lectures 01:04:47

Tutaj nauczysz się:

 • jak używać SELECT
 • jak wybierać kolumny do wyświetlenia
 • jak pisać zapytania do innej bazy danych niż bieżąca
 • jak korzystać z intellisese
 • jak budować proste filtry z WHERE
 • kilku "best practicies"
Wprowadzenie do SELECT - VIDEO
14:41

Tutaj nauczysz się

 • budowania wyrażen filtrujących:
 • logicznych AND OR NOT IN
 • porównania > ,>=,<, <=, =, <>
 • kiedy używac nawiasów
Klauzula WHERE część 1 - VIDEO
12:19

Tutaj nauczysz się

 • stosowanie operatora LIKE
 • znaczenie symbolu % i _
 • wybieranie wartości z zakresu - konstrukcja [a-z]
 • pomijanie wartości - symbol ^
Klauzula WHERE część 2 - VIDEO
09:15

W tej lekcji:

 • Konkatenacja napisów
 • Praca z NULL
 • Obliczenia matematyczne w klauzuli SELECT oraz w klauzuli WHERE
 • Obliczenia na datach
Preview 09:25

Tutaj nauczysz się:

 • jak zmieniać nazwy kolumn, w tym kolumn wyliczanych
 • jak aliasować tabele
 • jak korzystać z aliasów podczas budowania złączeń (operator JOIN)
 • jak korzystając z aliasów unikać błędu "ambiguous column name"
 • jak pisać zapytania aby intellisense podpowiadał nazwy pól
Korzystanie z aliasów - VIDEO
12:45

W tej lekcji

 • Porządkowanie rekordów
 • Porządkowanie rekordów w kolejności malejącej
 • Porządkowanie wg wielu kolumn
 • Korzystanie z aliasów w ORDER BY
Porządkowanie rekordów klauzla ORDER BY - VIDEO
06:22
+
Typy danych
3 Lectures 18:26

W tej lekcji:

 • Co to jest typ danych i gdzie korzystamy z typów
 • Deklarowanie zmiennych i przypisywanie im wartości
 • Typy całkowite: tinyint, smallint, int i bigint
 • Kiedy wybrać poszczególne rodzaje typów danych
Preview 07:37

W tej lekcji:

 • Typy CHAR i NCHAR
 • Typy VARCHAR i NVARCHAR
 • Porównanie zastosowań tych typów
Typy danych - teksty - VIDEO
05:16

W tej lekcji:

 • Porównanie typów daty i czasu
 • Porównanie typów liczb zmiennoprzecinkowych
 • Omówienie typu logicznego
Typy danych - data, liczba zmiennoprzecinkowa, prawda/fałsz - VIDEO
05:33
+
Funkcje TSQL
5 Lectures 43:12

W tej lekcji:

 • Funkcja CHARINDEX i LEN
 • Funkcja SUBSTRING
 • Funkcja UPPER i LOWER
 • Funkcja FORMAT
 • Funkcja REPLACE
 • Funkcja REPLICATE
Funkcje znakowe - VIDEO
11:46

W tej lekcji:

 • Pobieranie aktualnego czasu
 • Przeliczenie czasu ze względu na strefy czasowe
 • Wyznaczanie fragmentu daty: YEAR, MONTH, DAY, DATEPART i DATENAME
 • Tworzenie daty z wykorzystaniem DATE
 • Obliczenia na datach: DATEADD i DATEDIFF
Funkcje daty i czasu - VIDEO
09:47

W tej lekcji:

 • Funkcja ABS
 • Funkcje CEILING i FLOOR
 • Funkjce POWER, SQUARE, SQRT
 • Funkcja RAND
 • Funkcja ROUND
Funkcje matematyczne - VIDEO
07:40

W tej lekcji:

 • Wagi typów
 • Funkcje CAST i CONVERT
 • Korzystanie z PARSE i TRY_PARSE
 • Stosowanie ustawień regionalnych do parsowania tekstu
 • Funkcje TRY_CAST i TRY_CONVERT
 • Rozwiązywanie problemów z konwertowaniem typów
Preview 08:48

W tej lekcji:

 • Funkcja IIF
 • Funkcja CHOOSE
 • Funkcje ISNUMERIC i ISDATE
Funkcje logiczne - VIDEO
05:11
+
Rozbudowywanie polecenia SELECT
6 Lectures 55:25

W tej lekcji:

 • Zastosowanie wyrażenia CASE
 • Składnia wyrażenia CASE
Preview 04:15

W tej lekcji

 • Co to jest funkcja agregująca?
 • Funkcja COUNT, MIN, MAX, AVG, SUM
 • Grupowanie rekordów podczas obliczania wartości agregowanych
 • Filtrowanie grup z wykorzystaniem,HAVING
 • Stosowanie aliasów w zapytaniach z GROUP BY / HAVING i ORDER BY
Funkcje agregujące, GROUP BY, HAVING - VIDEO
10:55

W tej lekcji:

 • Co to jest null, a właściwie czym null nie jest
 • Opcja ANSI_NULLS
 • Wyrażenie IS NULL
 • Funkcja ISNULL i COALESCE - kiedy, którą z funkcji zastosować
 • Przekształcanie wyrażeń tak by używały ISNULL, COALESCE lub CASE
 • Funkcja NULLIF
 • Składanie funkcji ze sobą
Null i funkcje pracujące z null - VIDEO
17:55

W tej lekcji:

 • Jak unikać wyświetlenie zduplikowanych rekodów - SELECT DISTINCT
 • Jak wyświetlić X pierwszych rekordów - SELECT TOP
 • Uwzględnianie "równych" rekordów - TOP WITH TIES
 • Wybieranie rekordów na "chybił trafił" - TABLESAMPLE
SELECT DISTINCT i SELECT TOP - VIDEO
06:23

W tej lekcji

 • Budowanie zestawienia z podsumowaniami z wykorzystaniem ROLLUP
 • Budowanie danych do analiz wielowymiarowych CUBE
 • Samodzielne definiowanie poziomów podsumowania GROUPING SET
 • Porównanie ROLLUP, CUBE i GROUPING SET
 • Typowe zastosowania tych operatorów
GROUP BY, ROLLUP, CUBE i GROUPING SET - VIDEO
09:23

W rej lekcji

 • Jak rozpoznawać, czy rekord odpowiada wartościom agregowanym
 • Korzystanie z funkcji GROUPING_ID z jednym argumentem
 • Korzystanie z funkcji GROUPING_ID z listą argumentów
Funkcja GROUPING_ID - VIDEO
06:34
+
Złączenia tabel
5 Lectures 45:24

W tej lekcji

 • diagram relacji w bazie danych
 • złaczenie - składnia ANSI-89
 • złączenie - składnia ANSI-92
 • stosowanie aliasów
 • błąd "Ambigous column name"
 • filtrowanie z wykorzystaniem INNER JOIN
Preview 09:51

W tej lekcji:

 • Różnice między INNER JOIN a OUTER JOIN
 • LEFT i RIGHT JOIN
 • Zastosowanie OUTER JOIN
 • Częste błędy w zapytaniach z JOIN
OUTER JOIN - VIDEO
11:12

W tej lekcji:

 • Jak łączyć ze sobą dane z wielu tabel na raz
 • Przykład: "Osoby i adresy"
 • Przykład: "Produkty, podkategorie i kategorie"
 • Przykład: "Pracownicy i sprzedaż w kategoriach"
Złączenia wielu tabel - VIDEO
13:10

W tej lekcji:

 • Działanie CROSS JOIN
 • Przykład "Przydział pracowników do terytoriów"
 • Przykład "Planowanie tras ciężarówek"
CROSS JOIN - VIDEO
07:05

W tej lekcji:

 • Działanie FULL JOIN
 • Składnia FULL JOIN
 • Porównanie FULL JOIN z INNER/LEFT/RIGHT JOIN
FULL JOIN - VIDEO
04:06
+
Podzapytania
6 Lectures 51:10

W tej lekcji

 • Jak zbudowane są podzapytania skalarne
 • Podzapytanie w SELECT
 • Podzapytanie w kolumnie wyliczanej
 • Podzapytanie w klauzuli WHERE
Podzapytania skalarne - VIDEO
10:20

W tej lekcji:

 • Problemy z filtrowaniem w oparciu o podzapytania
 • Zastosowanie operatora IN w filtrowaniu opartym o wyniki podzapytania
 • Budowanie zapytania równoważnego do podzapytań z wykorzystaniem JOIN
Podzapytania zwracające wiele wartości - VIDEO
08:05

W tej lekcji

 • Odwoływanie się do podzapytań w klauzuli JOIN
 • Odwoływanie się do podzapytań w klauzuli FROM
 • Przykład: Pracownicy z adresami domowymi / Kandydaci z adresami domowymi
 • Przykład: Pracownicy mieszkający w tym samym mieście
Podzapytania wykorzystywane jako wirtualne tabele - VIDEO
11:01

W tej lekcji

 • Co to jest zapytanie skorelowane i nieskorelowane
 • Korzystanie z podzapytań skorelowanych w klauzuli SELECT i WHERE
 • Zastosowania podzapytań skorelowanych: porównanie cen produktów w podkategoriach, odnajdowanie ostatniej daty sprzedaży, wyszukiwanie pracowników z bonusem przekraczającym średnią 
Podzapytania skorelowane - VIDEO
09:49

W tej lekcji:

 • Podzapytania zwracające informację o istnieniu rekordu lub jego braku - EXISTS
 • Zapytania wymagające sprawdzenia nierówności - ALL, SOME, ANY
 • Równowaźność SOME i ANY
 • Zapytania równoważne do EXISTS, ALL, SOME, ANY niewykorzystujące tych operatorów
Podzapytania EXISTS, ALL, SOME, ANY - VIDEO
06:27

W tej lekcji

 • Jak zastąpić podzapytanie przez JOIN
 • Wady i zalety podzapytań i zapytań korzystających z JOIN
Podzapytania - zastępowanie podzapytań przez JOIN - VIDEO
05:28
+
Operacje na zwracanych zbiorach danych
2 Lectures 16:17

W tej lekcji:

 • Jak połączyć informacje zwracane zz dwóch zapytań w jeden zbiór (result set)
 • Jakie warunki muszą spełniać zapytania ab wykonywać takie połączenie
 • Jakie błędy można napotkać podczas łączenia wyników
 • Jak sortować dane
 • Jak łączyć wyniki 3 i większej ilości zapytań.
Operator UNION - VIDEO
08:09

W tej lekcji:

 • Różnice pomiędzy UNION a UNION ALL
 • Wydajność poleceń UNION a UNION ALL
 • Jak zasymulować działanie UNION ALL przy pomocy UNION
 • Polecenie INTERSECT
 • Polecenie EXCEPT
 • Priorytety działań na zbiorach
Operator UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT - VIDEO
08:08
About the Instructor
4.8 Average rating
46 Reviews
220 Students
3 Courses
Microsoft Certified Trainer

Rafał Kraik - Microsoft Certified Trainer. Programista, administrator baz danych, trener i konsultant. Główne specjalności to administracja i programowanie baz danych, automatyzacja z wykorzystaniem PowerShell oraz analiza i prezentacja danych.

Doświadczony trener szkoleń e-learning.

Pracował/pracuje/prowadził szkolenia dla takich firm i instytucji jak ING, IBM, Cadbury, Bank PeKaO, Volvo, UPC, ZUS i wiele innych...

Report Abuse