Spring Core

Kurumsal Java projelerinin vazgecilmezi Spring Framework'ün çekirdek kısmını bu egitimle kesfedeceksiniz!
4.2 (3 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
5 students enrolled
$30
Take This Course
 • Lectures 75
 • Length 15 hours
 • Skill Level Beginner Level
 • Languages Turkish
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 9/2015 Turkish

Course Description

 • Kurumsal Java yazılım sektörünün en meşhur ve en değerli çatılarından olan Spring Framework ile kendinize güzel maaşlı bir gelecek sağlayabilirsiniz.
 • Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı Spring Framework video eğitimi sayesinde kariyerinizde altından bir sayfa açmış olacaksınız.
 • Java iş ilanlarının hemen hemen tamamında sizden Spring'i bilmenizi isterler. Bu eğitim sayesinden artık Spring'i öğrenmiş olacaksınız.
 • Eğitimlerde her şey adım adım işlenmektedir.
 • Bütün örnekleri kendimiz bizzat kodlayarak yapmaktayız.

What are the requirements?

 • Eğitimlerde her şey adım adım işlenmektedir.
 • Java SE bilinmeli.
 • Temel seviyede XML bilinmeli.
 • Eclipse temel seviyede bilinmeli.

What am I going to get from this course?

 • Uygulamalı olarak projeleri adım adım sıfırdan geliştireceğiz.
 • Spring Framework geliştirme ortamı ve mimarisini detaylarıyla inceleyeceğiz.
 • Spring ile kurumsal Java projelerinin alt yapısını keşfedeceğiz.
 • Spring Core modülünü öğreneceğiz.

Who is the target audience?

 • Spring çatısını keşfetmek isteyenler.
 • Spring konusunda bilgisini sağlamlaştırmak isteyenler.
 • Spring üzerine çalışmalar yapıp kendine değer katmak isteyenler.

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: Spring Framework Architecture (Spring Çatısının Mimarisi)
Spring Framework Sunumu 1
Preview
13:24
Spring Framework Sunumu 2
Preview
13:31
Spring Framework Sunumu 3
14:56
Spring Framework Sunumu 4
09:48
Spring Framework Sunumu 5
12:42
Spring Framework Sunumu 6
11:48
Spring Framework Sunumu 7
12:52
Section 2: Spring Core Gelitirme Ortamının Hazırlanması
STS (Spring Tool Suite)
12:14
Composition-Kompozisyon
17:13
Selam Spring Kardes - FileSystemResource BeanFactory 1
18:04
Selam Spring Kardes - FileSystemResource BeanFactory 2
07:52
Section 3: Spring IoC Containers (Denetimin Spring Kabına Bırakılması)
Resorce Xml BeanFactory
12:58
ClassPathResource-BeanFactory-XmlBeanFactory
04:26
ApplicationContext-BeanFactory
07:11
ApplicationContext
07:22
PropertyInitialization
06:28
Bir Parametreli Constructor Dependency Injection
06:31
Cok Parametreli Constructor Dependency Injection
15:06
STS-SpringBeanConfiguration
12:37
Section 4: Spring Bean Definition (Nesnelerin Tanımlanması)
@Configuration @Bean
13:20
@Configuration @Bean @Import
14:28
Section 5: Spring Bean Scopes (Nesnelerin Kapsamları)
Singleton Scope
14:36
Prototype Scope
02:48
Section 6: Spring Bean Life Cycle (Nesnelerin Yasam Süreci)
Spring Bean Life Cycle
16:04
SpringBeanPostProcessors
06:53
Section 7: Spring Bean Inheritance (Nesnelerin Miras Alınması)
Spring Bean Definition Inheritance
12:59
Section 8: Spring Dependency Injection (Bagımlılıkların Enjektesi)
Maven Constructor Dependency Injection 1
19:18
Maven Constructor Dependency Injection 2
17:08
Parametreli Constructor Dependency Injection 1
10:30
Parametreli Constructor Dependency Injection 2
10:20
SetterDependencyInjection
10:10
P Namespace
17:14
C Namespace 1
14:39
C Namespace 2
08:44
InnerBeans
17:48
Injecting Collection 1
13:01
Injecting Collection 2
09:59
Koleksiyon Tiplerine Referans Enjekte Etmek 1
14:43
Koleksiyon Tiplerine Referans Enjekte Etmek 2
14:31
Null Empty Degerlerinin Beanlerde Kullanimi
19:58
Birden Fazla Spring Yapilandirma Dosyasiyla Calismak 1
12:50
Birden Fazla Spring Yapilandirma Dosyasiyla Calismak 2
15:54
Util_List
12:47
Util_Set
09:56
Util_Map
08:31
Util_Properties
12:07
AutoWiringBeans-No
15:52
AutoWiringBeans-ByName
08:13
AutoWiringBeans-ByType
04:03
AutoWiringBeans-Constructor
07:17
AutoWiringBeans-Default
04:21
Section 9: Spring Annotations (Dipnotlar)
@Required
13:50
@Autowired
15:56
@Qualifier
11:40
@PostConstruct-@PreDestroy
10:21
@Resource
09:47
@Configuration-@Bean
17:27
@Component-@ComponentScan
15:00
Section 10: SpEL (Spring Expression Language – Spring Deyim Dili)
XML Yapilandirma Dosyasinda SpringEL
15:54
Annotationlarla SpringEL
09:46
XML Dosyasinda SpringEL Ile Metot Cagirma
11:57
Annotationlarla_SpringELdeMetotCagirma
12:41
XML_Dosyasinda_SpringEL_IleOperatorler
14:17
Annotationlarla SpringEL'de Opertatorler
06:27
XML_Dosyasinda_SpringEL_IleTernaryOperator
15:20
Annotationlarla SpringEL'de Ternary Operator
10:34
XML Dosyasinda SpringEL Ile Lists Maps
17:54
Annotationlarla SpringE'Lde Lists Maps
07:44
XML Dosyasinda SpringEL Ile Regular Expressions
15:34
Annotationlarla SpringEL'de Regular Expressions
10:39
Expression Parser SpringEL 1
15:28
Expression Parser SpringEL 2
10:03
Section 11: Spring Custom Events Handling (Özelletirilmis Olaylari isleme)
Event Handling Olay Isleme
10:30
Event Handling Olay Isleme 2
09:55
Custom Events Ozellestirilmis Olaylar
17:27

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Mimar Aslan, Turkey Java User Group Leader, Computer Engineer

Leader at  Turkey Java User Group,
Leader at Turkey Scala User Group,
Leader at Turkey JBoss User Group,
Chairman at Devoxx4KidsTR,
Senior Java/BigData R&D,
Software (Author, Speaker, Trainer), 
Computer Engineer 

Özel indirimlerden yararlanmak için bana mimaraslan@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ready to start learning?
Take This Course