Proje Portföy Yönetimi
3.9 (4 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
30 students enrolled

Proje Portföy Yönetimi

PMI'ın Portföy Yönetimi Standartının 4. Versiyonu doğrultusunda kavramlar, süreçler, araç ve teknikler anlatılmaktadır.
3.9 (4 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
30 students enrolled
Created by Savaş Şakar
Last updated 8/2018
Turkish
Current price: $22.99 Original price: $94.99 Discount: 75% off
3 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 8 hours on-demand video
 • 139 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to Udemy's top 3,000+ courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • PMI'ın 2018 yılında 4. sü yayınlanan Portföy Yönetimi Standartını detaylıca öğrenmek
 • Portföy ve Portföy Yönetiminin ne olduğu, Portföy-Program-Proje-operasyon ilişkileri ve portföylerdeki rol ve sorumluluklar ele alınacaktır.

 • Portföy Yaşam Döngüsü, Başlangıç, Planlama, Yürütme, optimizasyon, İzleme&Kontrol başlıkları altında detaylıca açıklanacaktır.

 • Portföy Stratejik Yönetimi, Portföy Yönetişimi, Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi, Portföy Paydaş Katılımını Sağlama, Portföy Değer Yönetimi ve Portföy Risk Yönetimi konuları detaylıca açıklanacaktır.
 • Portföy Yönetimi Profesyoneli (PfMP) sınavına hazırlık yapılmış olacak, Soru ve testlerle konular pekiştirilecektir.
 • Portföy Yönetimine ilişkin araç ve teknikler öğrenilecektir.
Requirements
 • Proje ve Program Yönetimi hakkında bilgi sahibiyseniz
 • Sorumluluğunuz altında birden fazla iş (program, proje, operasyon vb.) var ise
 • Stratejik hedefleri (yeni ürün, karlılık vb.) gerçekleştirmek için birden fazla girişimi yönetmek zorundaysanız
Description

1. bölümde Portföy Yönetimine ilişkin tanımlar, prensipler, rol ve sorumluluklar yer almaktadır. 

2. bölümde Portföy Yaşam Döngüsü (Başlangıç, Planlama, Yürütme, Optimizasyon, İzleme&Kontrol) süreçleri, nelerin yapılması gerektiği ile ilgili detaylıca açıklanmaktadır.

3. bölümde "Doğru şeyi yapıyor muyuz?" sorusunun yanıtı Portföy Stratejik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır. Üst Yönetimin başlattığı girişimlerin, stratejik düşünme ile ele alınmasının önemi ve organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için izleyeceği yol Portföy Stratejik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

4. Bölümde yönetim ile yönetişim arasındaki farklar, yönetişime ilişkin prensipler, tüm paydaşları ilgilendiren konularda yönetişim çerçevesinin oluşturulması ile ilgili prensipler Portföy Yönetişimi başlığı altında açıklanmaktadır. 

5. Bölümde portföy başarısı için organizasyonun kaynak kapasite ve yeterliliklerinin portföyün ihtiyaç duyduğu kapasite ve yeterlilikler ile karşılanması, bu konuda dikkat edilmesi gerekenler Portföy Kapasite ve Yeterlilik Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

6. Bölümde portföye atanmış sınırlık kaynakların desteğinin sağlanması ve paydaşlarla iletişim konusunda dikkat edilmesi gereken prensipler Paydaş Katılımını Sağlama başlığı altında açıklanmaktadır.

7. Bölümde portföye yapılan yatırımın, organizasyonel stratejide bahsedilen ve beklenen değeri üretmesi, değerin en üst seviyeye çıkarılması, gerçekleştirilmesi, ölçülmesi ve raporlanması konuları Portföy Değer Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

8. Bölümde organizasyonun strateji ve iş modelinde portföyün başarıya ulaşmasının önündeki risklerin tanımlanması, analiz edimesi, dengelenmesi ve yanıt planlarının oluşturulması Portföy Risk Yönetimi başlığı altında açıklanmaktadır.

9. Bölümde Portföy Yönetiminde bahsi geçen araç ve teknikler anlatılmaktadır.

Anlatan: Savaş ŞAKAR

Who this course is for:
 • Organizasyonel stratejiye yönelik kararlar alan Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetişim (İcra) Kurulu Üyeleri
 • Organizasyonel stratejiyi geliştiren veya bu konuda Üst Yönetime öneriler getiren Yöneticiler
 • Portföy, Program ve Proje Yöneticileri
 • Portföy Yönetimi konusunda araştırma yapanlar
 • Portföy, Program ve Proje Yönetimi Ofisi Çalışanları
 • Portföy, Program ve Proje Yönetimi konusundaki Danışmanlar ve Uzmanlar
 • Portföy Yöneticisi Adayları
 • Operasyon ve Departman Yöneticileri
 • Portföylerde yer alan departman, tedarikçi vb. organizasyonlardaki portföy yönetimi sorumluları
 • Portföy, Program, Proje ve Operasyonel ekip üyeleri, müşteriler ve portföy ile ilgili diğer tüm paydaşlar
 • Portföy Yönetimi Eğitimcileri
 • Portföy Yönetimi konusunda eğitim alan öğrenciler
Course content
Expand all 127 lectures 08:06:31
+ Giriş
19 lectures 01:59:15
1.2 Portföyler, Programlar, Projeler ve Operasyonlar Arasındaki İlişkiler
05:26
1.3 Portföy Yönetimi Nedir?
02:48
1.4 Portföy, Program ve Proje Yönetimi Arasındaki İlişkiler
08:34
1.5 Portföy Yönetimi Prensipleri
06:26
1.6 Portföy Yönetimi, Organizasyonel Strateji, Stratejik İş Yürütme ve Org
03:30
1.6.1 Portföy Yönetimi ve Organizasyonel Strateji
10:12
1.6.2 Stratejik İş Yürütme ve Organizasyonel Proje Yönetimi
13:35
1.7 Portföy Bileşenleri ve Aralarındaki İlişkiler
02:23
1.7.1 Program Yönetimi
05:03
1.7.2 Proje Yönetimi
04:59
1.7.3 Operasyonların Yönetimi
03:08
1.8 Portföy Yöneticisinin Rolü
22:20
1.9 Portföy Yönetiminde Diğer Roller
02:55
1.9.1 Sponsorlar
03:48
1.9.2 Portföy Yönetişim Kurulu
01:06
1.9.3 Portföy, Program ve_veya Proje Yönetimi Ofisi PYO
09:59
1.9.4 Program Yöneticileri
01:33
1.9.5 Proje Yöneticileri
01:52
+ Portföy Yaşam Döngüsü
11 lectures 45:37
2.1 Genel Bakış
05:03
2.2 Prensipler
00:28
2.3 Devam Eden Yaşam Döngüsü
06:33
2.3.1 Başlangıç
04:43
2.3.2 Planlama
06:04
2.3.3 Yürütme
04:21
2.3.4 Optimizasyon
02:20
2.3.5 İzleme ve Kontrol
01:26
2.4 Portföy Yönetimi Bilgi Sistemi-PYBS
10:52
2.5 Portföy Yaşam Döngüsünde Yönetişim
02:47
+ Portföy Stratejik Yönetimi
19 lectures 01:15:49
3.1 Genel Bakış
01:17
3.2 Prensipler
05:04
3.3 Portföy Stratejik Planı
09:15
3.4 Portföy Stratejik Hedeflerinin Geliştirilmesi
01:03
3.4.1 Vizyon ve Misyon
03:20
3.4.2 Stratejik Amaçlar
01:54
3.4.3 Stratejik Hedefler
02:47
3.4.4 Stratejik Girişimler
03:51
3.5 Stratejik Risk İştahı
07:24
3.6 Portföy Başlatma Belgesi
06:02
3.7 Portföy Yol Haritası
02:08
3.8 Kilit Portföy Bileşenleri
01:45
3.8.1 Kilit Portföy Bileşenlerini Değerlendirme
04:12
3.8.2 Kilit Portföy Bileşenlerinin Seçimi
06:04
3.9 Portföy Optimizasyonu
09:06
3.10 Stratejik Hizalanmanın Yönetilmesi
01:16
3.10.1 Stratejik Etkinin Yönetilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
02:16
3.10.2 Stratejik Değişikliğin Etkileri
03:17
+ Portföy Yönetişimi
12 lectures 37:37
4.1 Genel Bakış
01:08
4.2 Portföy Yönetişimi Nedir?
01:12
4.3 Prensipler
01:27
4.4 Yönetişim Konsepti
00:43
4.4.1 Portföy Yönetişiminin Program ve Projelere Etkisi
04:35
4.5 Etkin Portföy Yönetişimi Tasarım Faktörleri
04:43
4.6 Portföy Yönetişim Rolleri
02:30
4.6.1 Portföy Sponsoru
06:35
4.6.2 Portföy Yönetişim Kurulu
08:59
4.6.3 Portföy Denetim Organizasyonu
02:03
4.6.4 Diğer Roller
01:27
+ Portföy Kapasite ve Yeterlilik Bölümü
16 lectures 50:50
5.1 Genel Bakış
05:19
5.2 Prensipler
02:42
5.3 Kapasite Yönetimi
06:36
5.4 Kapasite Planlama
02:59
5.5 Arz ve Talep Yönetimi
01:00
5.5.1 Arz ve Talep Analizi
02:00
5.5.2 Arz ve Talep Atamaları
09:11
5.6 Arz ve Talep Optimizasyonu
04:06
5.7 Organizasyonel Yeterlilikler
01:50
5.8 Yeterlilik Değerlendirmesi
02:14
5.9 Yeterlilik Geliştirme
00:34
5.9.1 Yeni Yeterlilikler Geliştirmek
06:03
5.9.2 Mevcut Yeterliliklerin Sürdürülmesi
01:00
5.10 Performans Raporlama
00:46
5.11 Kapasite ve Yeterliliğin Dengelenmesi
02:42
+ Portföy Paydaş Katılımını Sağlama
19 lectures 42:25
6.1 Genel Bakış
06:51
6.1.1 Paydaş İlgi Tablosu
06:33
6.2 Prensipler
01:15
6.3 Portföy Paydaşlarının Tanımlanması
02:37
6.3.1 Paydaş Kategorizasyonu
02:22
6.3.2 Paydaşların Tanımlanması
01:00
6.4 Portföy Paydaşları Analizi
02:53
6.5 Paydaş Katılımı Planlama
01:06
6.6 İletişim Yönetimi Yaklaşımlarını Tanımlamak
00:35
6.6.1 Yönetişim ile Hizalanma
02:14
6.6.2 İletişim Altyapısı
01:33
6.6.3 Portföy Yönetimi Planı
01:06
6.6.4 Portföy Raporları
01:10
6.6.5 Portföy Süreç Varlıkları
01:08
6.6.6 İletişim Yönetimi ve Bileşenler Arayüzü
00:24
6.6.6.1 Ortaya Çıkarma Teknikleri
00:37
6.6.6.2 İletişim Gereksinimleri Analizi
04:25
6.7 Portföy İletişimlerinin Yönetilmesi
00:41
+ Değer Yönetimi
11 lectures 42:01
7.1 Genel Bakış
00:41
7.2 Prensipler
01:37
7.3 Değer Yönetimi Nedir?
04:56
7.4 Değer Yönetimi Bileşenleri
05:45
7.5 Beklenen Değerin Görüşülmesi
04:07
7.6 Değerin En Üst Seviyeye Çıkarılması
06:37
7.7 Değeri Güvenceye Alma
05:53
7.8 Değerin Gerçekleştirilmesi
04:32
7.9 Değerin Ölçülmesi
01:36
7.10 Değerin Raporlanması
03:37
+ Risk Yönetimi
12 lectures 42:45
8.1 Genel Bakış
03:44
8.2 Prensipler
04:10
8.2.1 Portföy Risklerini Yönetmek
04:15
8.2.2 Risk Dengeleme
05:21
8.3 Portföy Risk Yönetimi
02:33
8.4 Kilit Planlama Bileşenleri
00:34
8.4.1 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
07:46
8.4.2 Risk Algısı
03:45
8.5 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi ve Portföy Risk Yönetimi Planı
01:21
8.5.1 Portföy Risk Yönetimi Çerçevesi
03:36
8.5.2 Portföy Risk Yönetimi Planı
02:16
+ Araç ve Teknikler
8 lectures 30:12
Önceliklendirme Analizi
02:48
Senaryo Analizi
02:08
Kapasite ve Yeterlilik Analizi
09:08
Stratejik Hizalama Analizi
02:26
Bağımlılık Analizi
03:02
Portföy Bileşen Stoğu
02:19
Portföy Bileşen Kategorizasyonu
01:13
Ağırlıklandırılmış Sıralama ve Skorlama Tekniği
07:08