PostGIS Eğitimi Türkçe - Postgis in Turkish
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
4 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add PostGIS Eğitimi Türkçe - Postgis in Turkish to your Wishlist.

Add to Wishlist

PostGIS Eğitimi Türkçe - Postgis in Turkish

Konumsal Uygulama Geliştiriciler, Gis Uzmanları, Harita Mühendisleri, Şehir Plancıları için Postgis yetenekleri
5.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
4 students enrolled
Created by Ibrahim Saricicek
Last updated 6/2017
Turkish
Price: $20
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 3.5 hours on-demand video
 • 1 Article
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Postgis ile uygulama geliştirme, mekansal analiz yapma, reverse geocoding, qgis ile haritalama ve tematik harita oluşturma
View Curriculum
Requirements
 • Sql bilmek, temel gis kavramları bilmek, postgres - postgis - qgis yüklenebilir bir işletim sistemi
Description

Temelde bolca Sql yazarak, sonuçların QGis üzerinden izlendiği bir çalışma.

Detayda şu başlıklar altında anlatım yapıldı;

 • Postgresql, postgis, pgAdmin, QGis kurulumu,
 • Extension yükleme,
 • Postgis ile gelen tablo, view ve fonksiyonları inceleme
 • Farklı formatlardan data aktarımı,
 • Performans incelikleri, indexleme, explain analayse,
 • Backup, restore,
 • Geometri yönetim fonskiyonları,
 • Geometri oluşturma fonksiyonları,
 • Geometri erişim fonksiyonları,
 • Geometri çıktı fonksiyonları,
 • Geometri editleme fonksiyonları,
 • Geometrik opreatörler,
 • Geometrik ilişki ve ölçüm fonskiyonları,
 • Geometri işleme fonskiyonları,
 • Lineer referanslama sistemi
 • Tüm eğitimde pgAdmin ve Qgis masaüstü cbs yazılımı destekli anlatım.


Who is the target audience?
 • Konumsal uygulama geliştiriciler, gis uzmanları, şehir ve bölge plancıları ve harita mühendisleri
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
27 Lectures
03:43:39
+
Kısa Bir Giriş
2 Lectures 08:50

Postgresql - Postgis Nedir?
03:38
+
Başlıyoruz
4 Lectures 23:32
Kurulum
04:19


Postgis ile gelen tablo, view, type, fonksiyonlar
08:57

+
Yönetim Fonksiyonları - Management Functions
1 Lecture 11:55
Postgis versiyon, geometri kolonu ekleme fonksiyonu, tablo ekleme
11:55
+
Geometri Oluşturma Fonksiyonları
2 Lectures 20:07
Point oluşturma yöntemleri
13:27

Diğer geometri oluşturma yöntemleri ve Qgis ile gösterim
06:40
+
Geometri Çıktı Verme Fonksiyonları
1 Lecture 04:05
text, kml, geojson, vs..
04:05
+
Geometri Erişim Fonksiyonları
3 Lectures 28:24
x, y, startpoint, endpoint...
08:48

isvalid, geometri geçerli mi?
04:27

nokta sayısı, istenen geometri parçası, bbox erişim, vs...
15:09
+
Geometri Değiştirme Fonksiyonları
2 Lectures 18:23
Projeksiyon ve boyut değiştirme
08:04

Kaydırma ve projeksiyon dönüşümü sonrası bazı hesaplar
10:19
+
Index ekleme
1 Lecture 03:59
Gist index mantığı, eklenmesi ve kullanımı
03:59
+
Backup ve Restore
1 Lecture 05:04
PgAdmin III ile Türkiye iller restore ve backup alma
05:04
+
Operators
1 Lecture 14:55
&&, &>, >> operatörleri
14:55
4 More Sections
About the Instructor
Ibrahim Saricicek
5.0 Average rating
1 Review
4 Students
1 Course
GIS & Java Developer at Mobiliz IT & Communication

Can be reached from https://www.linkedin.com/in/ibrahimsaricicek

@ Mobiliz IT & Communication

From August, 2009 - Now

-Web development with Java / Spring Framework using Eclipse, Hybernate, Maven, Jdbc, Svn, Git.
-Web
& web map development with Javascript, LeafLet, AngularJs,
Bootstrap, OpenLayers, ExtJs, GeoExt, Google Maps Api, Google Fusion
Tables, Jquery, Google Earth Api and "Kml in Google Maps".
-Geocoding and reverse-geocoding on Postgis with pl/Pgsql (~ 1.7 billion monthly).
-Başarsoft
(Google Maps Data Provider) data converting to Postgresql/Postgis (with
ogr2ogr) and cartographic design with Mapserver, GeoServer, Mapbox
Studio, Tilecache, GeowebCache.
-Database administration (spatial indexing, performance optimization) & PL/pgSQL programming on PostgreSQL.
-Spatial data management with MapInfo, MapBasic, 'PostGIS geometry processing functions', Quantum Gis, ArcGis, Netcad.