Oracle SQL' e giriş

Oracle Sql kullanarak verileri oluşturma ve düzenleme işlemlerinin ne kadar kolay ve pratik olduklarını öğrenin.
4.3 (6 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
19 students enrolled
$20
Take This Course
 • Lectures 76
 • Length 7.5 hours
 • Skill Level All Levels
 • Languages Turkish
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 3/2016 Turkish

Course Description

Daha önce veritabanı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmasan bile bu kurs bittiğinde :

 • Veritabanı ve mimarisi hakkında temel bilgileri elde edeceksin. Kullanıcı tanımlama (Create User) ve rol oluşturma metotlarını (Rol,Grant, Revoke), veri türlerini ve kullanım alanlarını öğreneceksin.
 • Normalizasyon adımları (1NF, 2NF, 3NF) hakkında bilgi sahibi olacaksın.
 • Tablo oluşturma, silme, düzenleme (Create,Alter,Drop,Truncate),Oluşturduğun tablolara kayıt ekleme, silme ve düzenleme (Insert, Update, Delete),
 • Tablolar arası ilişkileri oluşturma, silme ve düzenleme (Primary Key, Foreign Key) işlemlerini rahatlıkla yapabileceksin.
 • Select sorguları, Join işlemleri, Alt sorgulama yapma, İç içe sorgulama yapma, Tek-satır işlemleri, Çok-satır işlemleri, Grup işlemleri, Veri gruplandırma işlemlerini rahatlıkla yapabiliyor olacaksın.
 • Oracle nesnelerinden olan View, Sequence ve Index oluşturmayı öğreneceksin.

What are the requirements?

 • Oracle XE vb. , SqlDeveloper vb. Kursta gerekli olan program kurulumları ilk videoda anlatılmıştır.

What am I going to get from this course?

 • Veri tabanı hakkında gerekeli temel bilgiler
 • Temel seviyede normalizasyon
 • Tablo oluşturma, düzenleme ve silme
 • Oracle Sql ile veri ekleme, düzenleme ve silme
 • Select sorgulama
 • Oracle fonksiyonlarının kullanımı
 • Veri Gruplama
 • Alt sorgulama ve iç içe sorgulama
 • View oluşturma, düzenleme ve silme

Who is the target audience?

 • Bu kurs, SQL'i hiç bilmeyen yada bilgilerini tazelemek ve arada yeni şeylerde öğrenmek isteyenler içindir. Veritabanı yönetimi ile ilgili bir kurs arıyorsanız, bu kurs muhtemelen size göre değildir.

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: Kurs Hakkında
Hoşgeldiniz
Preview
04:17
Oracle 11g XE ve SQL Developer Kurulumu
09:44
05:41

Tabloların oluşturulması için gerekli sql komutları. İlerleyen bölümlerde bu komutları nasıl kullanacağınız anlatılacaktır.

Section 2: Veri Tabanı Temelleri
Veri Nedir ?
09:00
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
07:14
Veri Modelleri
07:48
Varlık-İlişki Diyagramı
03:55
Section 3: Fonksiyonel Bağımlılık ve Normalizasyon
Fonksiyonel Bağımlılık
03:20
Normalizasyon
15:24
Section 4: Oracle SQL
Kullanıcı Tanımlama - CREATE USER
08:02
Yetkileri Belirleme - GRANT
05:51
Yetkileri Geri Alma - REVOKE
02:51
Kullanıcılar İçin Rol Tanımlama - ROL
05:23
Section 5: Veri Tanımlama
İsimlendirme Kuralları
06:33
Veri Türleri - CHAR / VARCHAR
02:33
Veri Türleri - NUMBER
02:18
Veri Türleri - DATE
01:20
Section 6: Oracle Tablosu ve Tablo İşlemleri
Tablo Oluşturma - CREATE TABLE
Preview
06:23
Tablo İsminin Değiştirilmesi - RENAME TABLE
02:23
Tablo Verilerinin Silinmesi - TRUNCATE TABLE
03:31
Tablonun Silinmesi - DROP TABLE
02:03
Tabloda Kolon İsmi Değiştirmek&Silmek - ALTER TABLE RENAME&DROP COLUMN
04:17
Tablo Bilgisi Görüntüleme - USER TABLES
02:38
Tablo Yapısı Görüntüleme - DESCRIBE TABLES
02:44
Section 7: Kısıtlar
Kısıt Tanımlama
01:45
Birincil Anahtar - PRIMARY KEY
06:19
Yabancı Anahtar - FOREIGN KEY
04:48
Boş Bırakılamaz Kısıtı - NOT NULL
04:41
Benzersiz Değer Kısıtı - UNIQUE
05:21
Değer Kontrol Kısıtı - CHECK
08:08
Kısıtları Görüntüleme - USERS_CONSTARINTS
02:04
Kısıtlarla Tablo Oluşturma - CREATE TABLE WITH CONSTRAINTS
07:36
Kısıt Ekleme&Düzenleme ADD&RENAME CONSTRAINT
02:07
Kısıt Silme - DROP CONSTRAINT
03:02
Section 8: Veri İşleme
Derslerde Kullanılacak Veri Tabanının Yüklenmesi
08:13
Tabloya Satır Ekleme - INSERT
08:32
Satır(ları) Güncelleme - UPDATE
03:53
Satır(ları) Silme - DELETE
04:45
Tablolardan Veri Alma - SELECT
10:49
WHERE Kullanımı
03:56
LIKE Kullanımı
07:29
ORDER BY Kullanımı
04:15
CASE.. WHEN.. Kullanımı
08:12
Section 9: Operatörler
İlişkisel Operatörler - Relational Operands (=,<>,!=,<,>,<=,>=)
Preview
07:43
Mantıksal Operatörler - Logical Operands (AND,OR,NOT)
09:38
Diğer Operatörler - Others Operands (IS NULL, BETWEEN .. AND,IN,LIKE)
11:09
Alıştırmalar-1
00:01
Section 10: Tek Satır Fonksiyonlar
Karakter Fonksiyonlar - UPPER,LOWER,INITCAP,CONCAT,SUBSTR,LENGTH.....
20:31
Dual Tablosu - DUAL TABLE
03:30
Sayı Fonksiyonları - ROUND,TRUNC,FLOOR,CEIL,ABS,MOD,SIGN..
10:06
Tarih Fonksiyonları - SYSDATE, MONTHS_BETWEEN,EXTRACT FROM..
13:50
NVL, NVL2, COALESCE Fonksiyonları
Preview
10:17
NULLIF,DECODE,CASE Fonksiyonları
08:56
Grup Fonksiyonları - SUM,AVG,MIN,MAX
04:43
GROUP BY Kullanımı
05:27
HAVING Kullanımı
07:07
Alıştırmalar-2
00:01
Section 11: Tablo Birleştirme - Join İşlemleri
INNER JOIN
10:41
CROSS JOIN
03:12
EQUE ve NONEQUE JOIN
08:02
LEFT ve RIGHT JOIN
06:02
SELF JOIN
05:01
Alıştırmalar-3
00:01
Section 12: İç içe Sorgular & Çok Satır Fonksiyonlar
İç içe Sorgular ve Tek Satırlı Alt Sorgusu
05:44
Alt Sorgu İle Yeni Tablo Oluşturma - CREATE TABLE .. AS .. SELECT ..
02:59
Alt Sorgu İle Veri Girişi
02:37
Alt Sorgu İle Veri Güncelleme
07:27
Alt Sorgu İle Veri Silme
02:45
İlişkili Sorgular
04:44
Çok Satırlı Alt Sorgular - IN,ANY,ALL
14:32
İlk N Kayıt - ROWNUM
03:33
EXISTS - NOT EXISTS Kullanımı
04:16
Section 13: Oracle Nesneleri
VIEW Oluşturma
09:46
SEQUENCE Oluşturma
08:14
INDEX Oluşturma
02:26
Alıştırmalar-4
00:01

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

Kod Dünyası, Bilgisayar Teknolojileri Uzmanı

Kod Dünyası, alanında uzman kişiler tarafından sektördeki tecrübeleri dikkate alarak özenle hazırlanan eğitimleri siz değerli kullanıcılara aktarmak ve kişisel gelişimlere katkıda bulunmak amacıyla oluşan bir oluşumdur.

Özellikle Oracle , Mssql , C , C++ , C# ,Java , Asp.Net , Html, Jquery , Css teknolojilerinde uzmanlaşmış bir yapıya sahip olan organizasyonumuz temel amacı, kamu ve özel sektörde uzun zaman yapılan uygulamalar sonucunda elde edilen pratiklerin siz değerli öğrencilerimize en etkin ve en az maliyetli şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

Bu eğitimler sonunda alanınızda ihtiyaç duyacağınız temel bilgi ve becerilere sahip olacaksınız diye ümit ediyoruz.

Ready to start learning?
Take This Course