Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học Kanji (gồm 9 bài)
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học Kanji (gồm 9 bài) to your Wishlist.

Add to Wishlist

Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học Kanji (gồm 9 bài)

Kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N5 Kanji
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Created by Attain Corp.
Last updated 6/2017
Vietnamese
Current price: $10 Original price: $90 Discount: 89% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 6.5 hours on-demand video
 • 1 Article
 • 10 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Biết được cách hình thành của chữ kanji
 • Viết được chữ Kanji tiếng Nhật đúng.
 • Nắm được cách đọc âm ON và âm KUN của chữ Kanji.
 • Nắm được những chữ Kanji sơ cấp tương ứng với cấp độ N5 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
 • Có thể đọc và viết được những chữ Kanji sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
View Curriculum
Requirements
 • Có thể in giáo trình PDF của khóa học tiếng Nhật trực tuyến. Nếu tham dự khóa học chữ Kanji thì có thể luyện tập viết.
 • Trong video có phần luyện tập chữ Kanji, sẽ để thời gian cho học viên suy nghĩ, nhưng nếu thời gian suy nghĩ không đủ thì có thể dừng video một lúc.
Description

Các bạn chưa đọc được Hiragana và Katakana sẽ đăng ký khóa học Tiếng Nhật online khóa học dành cho người mới bắt đầu để học đầu tiên.

Các bạn hoàn thành khóa học này hoặc các bạn đã biết chữ Hiragana, chữ Kanji từ trước thì sẽ đăng ký khóa học “Tiếng Nhật trực tuyến, khóa học N5 (gồm 15 bài), để học và có thể nói tiếng Nhật giỏi hơn.


Giới thiệu sơ lược về khóa học. “Tiếng Nhật trực tuyến khóa học Kanji” là tài liệu video, học về Kanji dành cho người nước ngoài học tiếng Nhật. Cấp độ Kanji là những chữ Kanji ở cấp độ sơ cấp tương ứng với cấp độ N5 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ, tổng thời gian phát của video là 6 tiếng 38 phút, có âm lượng lớn, thời gian học thực tế khoảng 60 tiếng (tùy từng cá nhân). Về nội dung bao gồm: Cách hình thành và trình tự viết của chữ Kanji, chữ số, phương hướng, Kanji chỉ cơ thể người, thứ ngày, những chữ kanji thường dùng ở trường học, Kanji chỉ thời gian, những chữ Kanji chỉ tình từ, động từ, danh từ cơ bản. Hơn nữa, giáo trình học này có đính kèm file PDF có thể in và tập viết nhiều lần. Tất cả nội dung giảng đều có phụ đề tiếng Việt nên ngay cả những người mới bắt đầu hoàn toàn không biết tiếng Nhật cũng có thể học được.

Who is the target audience?
 • [Điều kiện cần thiết] Người học có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật, biết tiếng Việt.
 • Người học tiếng Nhật đã nắm được cơ bản về chữ Hiragana và Katakana.
 • Người học muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
 • Người học muốn học tiếng Nhật thương mại.
 • Người học muốn nắm được năng lực hội thoại tiếng Nhật.
 • Sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật ở các trường Đại học, các trường tiếng Nhật.
 • Du học sinh đến Nhật Bản.
 • Những nhân viên người nước ngoài cần học khóa học luyện tập tiếng Nhật tại các doanh nghiệp Nhật Bản.
Compare to Other Japanese Courses
Curriculum For This Course
49 Lectures
06:38:51
+
Hãy tải file luyện tập viết Kanji học ở mỗi bài.
1 Lecture 00:13
Hãy tải file luyện tập viết Kanji học ở mỗi bài.
00:13
+
Bài 1: Những chữ Kanji hình thành từ hình vẽ
5 Lectures 27:21


Cách đọc và cách viết của “天” và “気”
04:38

Cách đọc và cách viết của “田” và “雨”
05:44

+
Bài 2:Chữ số
5 Lectures 38:03
Giới thiệu
06:48

Cách đọc và cách viết của “一”,“二” và “三”
06:14

Cách đọc và cách viết của “四”,“五” và “六”
08:02

Cách đọc và cách viết của “七”,“八”,“九” và “十”
09:17

Luyện tập
07:42
+
Bài 3:Số và phương hướng
5 Lectures 43:22
Giới thiệu
09:28

Cách đọc và viết của “百”,“千”,“万” và “円”
08:31

Cách đọc và viết của “前” và “後”
07:11

Cách đọc và viết của “左”,“右”,“上” và “下”
10:42

Luyện tập
07:30
+
Bài 4:Những chữ Kanji chỉ người và chỉ cơ thể người.
5 Lectures 41:22
Giới thiệu
03:49

Cách đọc và viết của “目”,“口”,“耳”,“手” và “足”
13:05

Cách đọc và viết của “力”,“父”,“母”,“男” và “女”
12:23

Cách đọc và viết của “子”,“人” và “名”
06:42

Luyện tập
05:23
+
Bài 5:Những chữ Kanji chỉ Thứ và thường được sử dụng trong trường học.l
6 Lectures 45:58
Giới thiệu
05:18

Cách đọc và viết của“月”,“火” và “水”
07:02

Cách đọc và viết của “木”,“金”,“土” và “日”
10:20

Cách đọc và viết của “先”,“生”,“学” và “校”
11:43

Cách đọc và viết của “本” và “友”
05:24

Luyện tập
06:11
+
Bài 6: Những chữ Kanji chỉ thời gian
5 Lectures 47:05
Giới thiệu
03:56

Cách viết và cách đọc của “年”,“毎”,“時” và “分”
12:05

Cách viết và cách đọc của “午”,“間”,“今”,“半” và “週”
13:29

Cách viết và cách đọc của “朝”,“昼”,“夕” và “夜”
10:53

Luyện tập
06:42
+
Bài 7: Tính từ cơ bản
5 Lectures 44:59
Giới thiệu
04:09

Cách đọc và cách viết của “高”,“大”,“中”,“小” và “長”
13:53

Cách đọc và cách viết của “白”,“安”,“新” và “古”
11:14

Cách đọc và cách viết của “多”,“少” và “早”
07:22

Luyện tập
08:21
+
Bài 8: Động từ cơ bản
6 Lectures 57:01
Giới thiệu
05:21

Cách đọc và cách viết của “言”,“話”,“語” và “読”
12:41

Cách đọc và cách viết của “書”,“見”,“聞”,“行” và “来”
13:44

Cách đọc và cách viết của “出”,“入”,“食” và “飲”
09:40

Cách đọc và cách viết của “立”,“休” và “買”
08:56

Luyện tập
06:39
+
Bài 9: Danh từ cơ bản
6 Lectures 53:15
Giới thiệu
04:22

Cách đọc và cách viết của “電”,“車”,“門”,“馬” và “魚”
12:37

Cách đọc và cách viết của “道”,“会”,“社” và “店”
09:34

Cách đọc và cách viết của “駅”,“花”,“家” và “何”
10:17

Cách đọc và cách viết của “外”,“国”,“方” và “英”
09:47

Luyện tập
06:38
About the Instructor
Attain Corp.
4.6 Average rating
1,909 Reviews
10,005 Students
30 Courses
Japanese-language education

Attain Corporation is a Japanese educational e-learning company. We are devoting ourselves in making and selling Japanese learning materials and Japanese teacher training materials. We also offer over 600 lessons of e-learning materials about IT knowledge and business skills in Japan. We have absolute confidence in the quality of our content.

Currently we are publishing our Japanese learning materials from Beginners course through the N2 course. N1 courses are in production. We will make them accessible to the public accordingly.

アテイン株式会社は、日本の企業です。日本語学習用の教材や、日本語教師養成教材を制作・販売しています。日本では日本国内向けにIT知識やビジネススキルなど、600のeラーニング教材を制作・販売してきた実績がありますので、クオリティには絶対の自信があります。

現在N2までのコースを公開していますが、N1のコースも制作中です。順次公開していきます。