መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና
4.8 (7 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
178 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና to your Wishlist.

Add to Wishlist

መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና

ናብ ሕብረት እምነት፡ ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ፡ ናብ እኹል ሰብኣይ፡ ናብ ልክዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ፡ ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስ ምሉኣት ምግባር
4.8 (7 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
178 students enrolled
Last updated 8/2016
English
Price: Free
Includes:
 • 7 hours on-demand video
 • 46 Supplemental Resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • ኣብ መወዳእታ እዚ ትምህርቲ መሰረታዊ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ክህልወካ እዩ
 • ኣብዚ ትምህርቲ መዓልታዊ ቃል ኣምላኽ ክተንብብ ክትጽልይን ምስ ካልኦት ኣመንቲ ሕብረት ክህልወካ ዘበግሰካ ነጥብታት ክትረክብ ኢኻ
View Curriculum
Requirements
 • ቅድሚ ምጅማርካ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክትስዕብ ከም ዝወሰንካ ኣረጋግጸለይ
 • ነዚ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝካ ምስ ቃል ኣምላኽ እንዳሰማማዕካ ተከታተሎ
 • ምስቲ ኣብዚ ትምህርቲ ተዋሂቡ ዘሎ ማንዋል ተከታተሎ፤ ስለዚ ኣቀዲምካ ኣዶቤ ሪደር (adobe reader) ኣብ ኮምፒውትርካ ወይውን ሞባይልካ ጸዓን
Description
 • እዚ ትምህርቲ ብዛዕባ እንታይ እዩ?

ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ምስ ተቐበልካ ንእኡ ክትስዕብ ክትፈልጦ ዝግብኣካ መሰረታዊ ትምህርቲ እዩ።

 • ነዚ ትምህርቲ ንምርካብ እንታይ ቃል ክጥቐም?

ነዚ ትምህርቲ ኣብ ዩድሚ ንምርካብ New Believers Class ኢልካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

 • ኣብዚ ትምህርቲ እንታይ ይረክብ?

ነፍስ ወከፍ ኣርእስቲ ብቪድዮን መምሃሪ ማንዋልን ተዳልዩ ኣሎ።

 • ክንደይ ግዜ ይወስድ?

ነፍስ ወከፍ ኣርእስቲ ብሓጺር ክፍልታት ተመቒሉ ዝተሰርሐ ኮይኑ ሰዓት ይወስድ። ብሓፈሻ እዚ ትምህርቲ ከባቢ ሸውዓተ ሰዓታት ይወስድ።

 • ብከመይ ተዳልዩ ዘሎ?

እዚ ትምህርቲ ብሸውዓተ ኣርእስትታት ዝተመቕለ ኮይኑ ነፍስ ወከፍ ኣርእስቲ ብሓጸርቲ ክፍልታት ተመቒሉ ዝተዳለወ እዩ።

 • ኣብዚ ትምህርቲ እንታይ ትረክብ?

እዚ ትምህርቲ መሰረታዊ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ክህልወካ፡ ብፍልጠት ቃል ኣምላኽ ጸሎትን ክርስቲያናዊ ህይወት ክትውስኽ ክሕግዘካ እዩ። ኣብ መወዳእታውን ናብ ማይ ጥምቀት ውሳኔ ክትበእሕ ክሕግዘካ እዩ።

Who is the target audience?
 • The course is designed for Tigrinya language speakers (Language spoken in Eritrea)
 • ነዚ ትምህርቲ ንጎይታ የሱስ ናይ ህይወተይ ጎይታን መራሒን ክኸውን ወሲነ እየ፤ ብጀካ ብየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ንምድሓን ካልእ መገዲ ከም ዘየለ ተረዲኡኒ እዩ ኢሉ ብቃል ኣምላኽ ክምራሕ ዝወሰኑ ሰባት ንመንፈሳዊ ዕቤቶም ዝተዳለወ ትምህርቲ እዩ።
Compare to Other Christianity Courses
Curriculum For This Course
43 Lectures
06:51:20
+
ኣብዚ ጀምር_መእተዊ መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና
1 Lecture 01:15

ቅድሚ ኩሉ ንቃል ኣምላኽ ከም ናይ ህይወትካ ላዕለዋይ ስልጣን ክትቅበሎን ክትኣምንን ይግብኣካ እዩ። ኣብዚ ትምህርቲ ካብ ኣገዳስነቱ ጀሚሩ ክሳዕ ከመይ ጌርካ ከም ተጽንዖ ክትመሃር ኢኻ።

መእተዊ መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና
01:15
+
ቃል ኣምላኽ
6 Lectures 51:49

ቃል ኣምላኽ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሚንካ ካብ ዝደሓንካሉ እዋን ጀሚሩ ክሳዕ ዘልኣለም ከጽንዓካ ዝኽእል ኣገዳስነት ኣለዎ። ሕጽር ብዝበለ ኣገዳስነት ቃል ኣምላኽ ክትፈልጥ እዛ ክፋል እዚኣ ተዳልያትልካ ኣላ።

ኣገዳስነት ቃል ኣምላኽ
07:39

እዚ ክፍሊ ትምህርቲ ምስ ኣገዳስነት ቃል ኣምላኽ ተተሓሒዙ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣገደስቲ ነገራት ንምግላጽ ዘረድእ ክፍሊ እዩ። ሰናይ ምክትታል።

ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ቃል ኣምላኽ
09:39

ኣብ ቃል ትረኽቦ ማእለያ ዘይብሉ መንፈሳዊ ሃብትን ረብሓታትን ኣሎ።  ኣብዚ ትምህርቲ ቃል ኣምላኽ ንዝህበካ ጥቕሚ ብሓጺሩ ተገሊጹልካ ኣሎ።

ጥቕሚ ቃል ኣምላኽ
08:05

ኣብዚ ክፋል ትረኽቦ ሎሚ ኣብ ዘመንና እቲ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ዝኸኣልናዮ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ዋጋ ከም ዝተኸፍሎን ሓፈሻዊ ፍልጠት ቃል ኣምላኽን ንምሃብ እዩ።

ሓቕታት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ
06:17

እዛ ሓምሸይቲ ክፋል ቃል ኣምላኽ ክነጽንዕ ከለና ንዝሕግዘና ኣሰራርዓ ቃል ኣምላኽ ዝምህር ክኸውን እዩ።

ትሕዝቶ መጽሓፍ ቅዱስ
05:38

ብዛዕባ ርግጽነት ምድሓን ናብ ካልአይቲ ክፋል ቅድሚ ምሕላፍና፡ ኣብ ሻድሻይ ክፋል፡ ቃል ኣምላኽ ክተንብብን ክተጽንዕን ንዝሕግዙ ሓሳባት ትረክብ ኢኻ።

ናይ ኣጸናንዓ ሜላ
14:31

ቀጺሉ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ካብ ዝተመሃርካዮ ሕቶታት ትኽክል መልሲ ምረጽ

ቃል ኣምላኽ
6 questions
+
ርግጽነት ምድሓን
7 Lectures 01:15:20

መእተዊ ክፍሊ ትምህርቲ፡ ኣብዚ ትምህርቲ ትሕዝቶ ናይ ካልኣይ ክፋል ትምህርቲ ክግለጽ እዩ።

መእተዊ
02:16

ኣብ መወዳእታ እዚ ክፍሊ ከም ዝደሓንካን ናይ ዘልኣለም ህይወት ከም ዝተቐበልካን ተረጋግጸሉ ነጥብታት ክትረክብ ኢኻ።

ርግጽነት ምድሓን
09:26

ስብ ምስ ደሓነ ናይ ዘልኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ርግጽ ክኼውን ይግባእ። ኣብዚ ክፍሊ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመንና ንረኽቦ ናይ ዘልኣለም ህይወት ዝገልጽ ሓሳባት ብሓጺሩ ክንርኢ ኢና።

ድሕነትን ናይ ዘልኣለም ህይወትን
10:47

እኣብ ዝቅጽል ክፍሊ ትምህርቲ "ከም ዝደሓንካ ብምንታይ ተረጋግጽ?" ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንፍትን ኢና።

ናይ ምድሓንካ መረጋገጺ
11:18

ካብ ምድሓን ከውጽኣካ ንዝኽእል ድኻምካ ዘይኮነስ ነቲ ዘበርትዓካ ሓይሊ ኣምላኽ ክትርእይ ዝሕግዙ ነጥብታት ክህበካ ክፍትን እየ።

ዝሕልወካ ሓይሊ ኣምላኽ
11:52

ንጐይታ ምስ ተቐበልካ ክትምልሶ ዝግብኣካ ሕቶ "ምእዛዘይ ንመን እዩ?" ዝብል እዩ። ነዚ ዝሕግዝ ዝተወሰኑ ጥቕስታት ኣብዚ ክፍሊ ትምህርቲ ክንርኢ ኢና።

ንጎይታ ምእዛዝ
18:42

ዋና ናይ ህይወትካ ሓጢኣት፡ ሰይጣን፡ ዓለም ወይውን ካልእ ሓይሊ ኣይኮነን። ዋና ናይ ህወትካ የሱስ ክርስቶስ እዩ።

ሕጂ የሱስ ክርስቶስ ጎይታኻ እዩ
10:59

ብመሰረት ኣብ ርግጽነት ምድሓን ዝተመሃርናዮ ንዝስዕቡ ሕቶታት መልስ

ርግጽነት ምድሓን
7 questions
+
ጸሎት
5 Lectures 01:05:46

ኣብዚ ክፍሊ ትምህርቲ ክትጽልይ ከለኻ ክህልወካ ዝግባእ ገለ ሓሳባት ብሓጺሩ ንርአ።

ከመይ ከም እትጽልይ
07:45

ቀዳማይ ክፋል ክትጽልይ ከለኻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ጸሎት ከምዘለው ንክንርዳእን በዚ መሰረት ክትጽልይ ዝተዳለወ ክፍሊ ትምህርቲ እዩ።

እንታይ ክንብል ከም ዝግብኣና 1ይ ክፋል
13:45

ካልኣይ ክፋል ክትጽልይ ከለኻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ጸሎት ከምዘለው ንክንርዳእን በዚ መሰረት ክትጽልይ ዝተዳለወ ክፍሊ ትምህርቲ እዩ።

እንታይ ክንብል ከም ዝግብኣና 2ይ ክፋል
14:15

ኣብዚ ክፍሊ ገለ ጥቕስታት ብምርኣይ "ንከይትጽልይን መልሲ ጸሎትካ ከይትቅበልን እንታይ ይዓግተካ?" ክንምልስ ኢና።

ጸሎትና ዝዕንቕፉ ነገራት
13:01

ንጸሎት ጸሎት ዘብሎ ዝምልስ ኣምላኽ ስለ ዘሎ እዩ። ኣምላኽና ሓሳባዊ፤ ወይውን ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ጣኦት ኣይኮነን። ኣምላኽ ከም ዝሰምዓካ ርግጽ ክትከውን ዝስዕብ ክፍሊ ንርኣይ።

ጸሎት ዝምልስ ኣምላኽ ኣለካ
17:00

ብመሰረት ብዛዕባ ጸሎት ዝተመሃርናዮ ትምህርቲ ዝስዕቡ ሕቶታት መልስ

ጸሎት
6 questions
+
መንፈስ ቅዱስ
6 Lectures 01:02:40

መእተዊ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ።

መእተዊ
05:34

ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ እንታይ ማለት እዩ? ብዛዕባ ኣገዳስነት ምልኣት መንፈስ ቅዱስን ከመይ ትምላእን ብሓጺሩ ክንመሃር ኢና።

ምልኣት መንፈስ ቅዱስ
12:55

ኣብዚ ክፍሊ ትምህርቲ ጐይታ ምስ ተቐበልካ መንፈስ ቅዱስ መራሒኻ ከም ዝኾነ ክንመሃር ኢና።

ምርሒት መንፈስ ቅዱስ
10:56

ገለ እምነታት ከም ዝገልጽዎ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ጥራይ ከይኮነ ኩሉ ዝኽእል ምንጪ ሓይሊ እዩ። ክርስትና መንፈስ ቅዱስ ብዝህበካ ሓይሊ ዝንበር ህይወት ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና።

ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ
09:58

ካብተን ብዙሓት ኣስማት እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ መጸናንዒ ትብል እያ። ኣብዚ ክፍሊ ትምህርቲ ትርጉም ናይታ መጸናንዒ ትብል ቃል ክንርኢ ክንፍትን ኢና።

ምጽንናዕን ሓገዝን መንፈስ ቅዱስ
11:24

ኣብዚ ክፍሊ ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትካ ክሰርሕ ከሎ ንዝፍጸሙ ነጥብታት ክንርኢ ኢና።

መንፈስ ቅዱስ ክሰርሕ ከሎ
11:53

ብመሰረት ኣብዚ ዝተመሃርካዮ ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ ዝስዕቡ ሕቶታት መልስ

ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ
8 questions
+
ጸላእትኻ ምፍላጥ
5 Lectures 01:28:00

ምስ ኣመንካ ክተለልዮም ዝግብኣካ ጸላእትኻ መን እዩም? ውሽጣውን ደጋውን ጸላእቲ ከም ዘለውኻ ንምፍላጥ ዝስዕብ ትምህርቲ ግዜ ውሰድ።

ሰለስተ ጸላእቲ
25:49

ኣብዚ ክፍሊ ንርእዩ ሕቶ "ጸላኢኻ ብኸመይ መገዲ እዩ ዝመጽእ?" ዝብል ክኸውን እዩ።

ጸላኢ ብከመይ የጥቕዕ
18:49

ንጸላኢኻ ብዓወት ክትስዕር ቃል ኣምላኽ ምሉእ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣጽዋር ሂቡካ ኣሎ። ኣብዛ ትምህርቲ ንዝተወሃበካ ኣጽዋር ክንርኢ ክንፍትን ኢና።

ንጸላኢኻ ግብረ መልሲ ምሃብ
21:23

ኣመኒ ከጥቕዕ እምበር ብምኸልኻል ህይወቱ ክውድእ ኣይግባእን። ሰለዚ ኩልሳዕ ድልው ምዃን ከም ዝግብኦ ንርአ።

ኣቐዲምካ ተዳለው
14:08

የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብዓወት ኣብ ዝወድኦ ህይወት ኢኻ ዘለኻ። ነዚ መንፈሳዊ ቦታኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። በዛ ሓጻር ክፍሊ ትምህርቲ ነዚ ሓሳብ ክንርኢ ኢና።

ካብ ሰዓርቲ ትበልጽ ኢኻ
07:51

ብመሰረት ጸላእትኻ ምፍላጥ ዝብል ትምህርቲ ዝስዕቡ ሕቶታት መልስ

ጸላእትኻ ምፍላጥ
6 questions
+
ኣምላኽ ዝገበረልካ ንካልኦት ንገር
3 Lectures 33:00

ጽቡቕ ዝተገብረሉ ከመይ ኢሉ ከይተዛረበ ትም ይብል? ኣይኮነሉን እዩ። ነቲ ኣምላኽ ዝገበረልካ ጥዑም ዜና ንካልኦት ክተበስር ከም ዝግብኣካ ንርአ።

ኣምላኽ ዝገበረልካ ንካልኦት ንገር
07:58

በዛ ሓጻር ክፋል ትምህርቲ ነዚ ጥዑም ብስራት ክተበስር ክትገብሮም ንዝግብኡኻ ነጥብታት ክንርኢ ኢና።

እንታይ ክትገብር ይግብኣካ
16:52

"እንታይ እየ ክነግር?" ጐይታ ዝገበረልካ።

ጐይታ ዝገበረልካ
08:10

ብመሰረት ኣምላኽ ዝገበረልካ ንካልኦት ንገር ዝብል ትምህርቲ ዝስዕብ ሕቶታት መልስ 

ሕቶታት ብዛዕባ ኣምላኽ ዝገበረልካ ንካልኦት ንገር
5 questions
+
ትምህርቲ ጥምቀት
10 Lectures 33:30

ሓጺር መእተዊ ሓሳብ ብዛዕባ ትምህርቲ ጥምቀት።

መእተዊ
02:39

ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥምቀት ኣለዉ። እቲ ጥምቀት ዝብል ሓሳብ ካበይ ከም ዝመጸ ገለ ታሪኻዊ ሓሳብ ክንርኢ።

ታሪኽ ጥምቀት
03:46

ጥምቀት ትርጉም ዘይብሉ ተራ ስርዓት ኣይኮነን። በዛ ትምህርቲ "ዕላማ ጥምቀት እንታይ እዩ?" ንዝብል ሕቶ ንመልስ።

ንምንታይ ንጥመቕ
03:00

ጥምቀት ንኩሉ ሰብ ድዩ? ወይስ ፍሉይ ረቛሒታት ኣለዎ? እንታይ ዓይነት ሰብ ክጥመቕ ከም ዝግብኦ ክንርኢ ንፈትን።

ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ዝጥመቕ
01:21

ንህጻናት ምጥማቕ ቃል ኣምላኻዊ ድዩ? ነዚ ሓሳብ ክንርኢ ዝስዕብ ቪድዮ ክንርኢ ኢና።

ጥምቀት ህጻናት፡ ጥምቀት ስርዓት ሓድሽ ኪዳን
10:04

ጥምቀት ምድራዊ ስልጣን ኣይኮነን። ክንጥመቅ ከለና ክንጥቐመሉ ዝግባእ መለኮታዊ ስም ክንርእይ ዝስዕብ ቪድዮ ንከታተል።

ብስም መን ንጥመቕ
01:11

"ኣብ ዝነርክዎ ሃይማኖታት ኩሉ ጥምቀት ወሲደ ኔረ። ኣምላኽ ነየናይ እዩ ዝቕበል?" ናይዚ መልሲ ብሓጺሩ።

ክንደይ ሳዕ ንጥመቕ
01:43

ኣብዛ ሓጻር ክፍሊ "ንባዕለይ ከጠምቕ ይኽእል ድየ? ዝኾነ ሰብ ከጠምቕ ይኽእል ድዩ?" ዝብላ ሕቶታት ክንምልስ ኢና።

መን እዩ ከጠምቕ ዝግብኦ
01:23

ማእከላይ ሓሳብ ጥምቀት እንታይ እዩ? ነዚ ሕቶ ብዝስዕብ ክፍሊ ትምህርቲ ክንምልስ።

ምስጢር ጥምቀት
02:41

እዛ ክፍሊ ናይ መወዳእታ ተወሳኺ ሓሳባት ብዛዕባ ጥምቀትን ጥምቀት ኣበይ ክፍጸም ከም ዝግብኦን ትገልጽ እያ።

ኣገዳሲ ነገር ብዛዕባ ጥምቀትን ኣበይ ከም ዝፍጸምን
05:42

ብመሰረት ዝረኣናዮ ትምህርቲ ጥምቀት ዝስዕብ ሕቶታት መልስ

ትምህርቲ ጥምቀት
8 questions
About the Instructor
Mihreteab Habtemariam
4.8 Average rating
7 Reviews
178 Students
1 Course
Christ Influence

ኣብ ሰሊሆም ቤተክርስቲያን ኢማራትስ ከም ጓሳ ማሕበር ኣብ ምግልጋል ይርከብ። ብናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ስነመለኮት፤ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ መጽናዕትን ኣገልግሎትን ናይ ዲፕሎማ፤ ዲግሪ፤ ማስተርስ ከምኡውን ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ተማሂረ እየ። ብፍልጠት ቃል ኣምላኽ ብቀጻሊ እንዳወሰኽኩ ምኻድ ጽምኣተይ እዩ። ከምኡውን ነቲ ካብ ኣምላኽ ብልግሲ ዝተቐበልክዎ ጸጋ ንካልኦት ከካፍል ሓላፍነተይ ከም ዝኾነ ይኣምን። ካብቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ጀሚሩ ብፍልጠት ብምርዳእን ብምትግባርን ቃል ኣምላኽ እንዳወሰኽና ክንከይድ ኣብ ኣካል ክርስቶስ ዝጠቅም ኣበርክቶ ከም ዝገብር ይኣምን። በዚ ትምህርቲ ክትህነጹን፤ ዝተፈላለዩ ሕቶታትኩም ብምምላስ ግፍሕ ዝበለ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ክህልወና ተስፋ እገብር።