Mimari projeler nasıl tasarlanır?
4.7 (16 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
90 students enrolled

Mimari projeler nasıl tasarlanır?

Tüm aşamalarıyla sıfırdan mimari proje çizimini öğreneceksiniz. Ruhsat ve proje süreçleri hakkında herşey bu eğitimde..
Hot & New
4.7 (16 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
90 students enrolled
Created by Murat ERÇELEBİ
Last updated 3/2019
Turkish
Price: $19.99
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 5 hours on-demand video
 • 4 articles
 • 51 downloadable resources
 • 2 Practice Tests
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Assignments
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to Udemy's top 3,000+ courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Mimari proje tasarımı nasıl yapılır? (İmar durumu, kot - kesit evrakı, aplikasyon krokisi, plankote, inşaat istikamet rölevesi gibi belgeler projede nasıl yorumlanır?)
 • Mimari proje nasıl okunur? (Proje anteti, vaziyet paftası, krokiler, tablolar, hesaplar paftası , planlar, kesit ve görünüşler)

 • KAKS, TAKS, %30 hesabı, sığınak hesabı vb. nasıl yapılır? (Emsal hesabı yapılırken gözden kaçırılanlar, taks hesabı ve alan hesaplarının püf noktaları)

 • Mimarlar projeye nasıl başlar? (Arazi ve imar verileriyle işverenin isteklerini projede bir araya getirme örnek proje üzerinden hesaplamalar)
 • İnşaat Yapı ruhsatı nasıl alınır? (Bir mimarlık ofisi, yapı denetim firması , mimar - işveren ilişkileri ve bürokratik süreçlerin basit ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi)
 • Projelerde sıklıkla yapılan hatalar nelerdir? (Mimarların sıklıkla yaptığı hatalar, gözden kaçması muhtemel çizim hataları ile unutulan teknik konular)
 • Bağımsız Bölüm Tablosu nedir? Nasıl hazırlanır?
 • Arsa payı, müşterek alan payı, net alan, brüt alan hesaplama
 • Bir arsadan kaç daire çıkar? Toplam inşaat alanı nasıl hesaplanır?
 • Otopark, sığınak, yangın , imar yönetmeliği nasıl okunur?
 • Binalara nasıl kot verilir? TÜBGK, SBK, YK nedir?
 • Kademeli bina nedir? Nasıl çizilir?
 • Vaziyet planı nedir? Mimari vaziyet planı nasıl çizilir?
 • Proje hazırlanırken hangi yönetmeliklerden nasıl faydalanılır? (Yangın yönetmeliği, İstanbul İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Sığınak ve otopark yönetmeliği hakkında pratik bilgiler)
Requirements
 • Başlangıç seviyesinde temel Autocad ve çizim bilgisine sahip olmanız bu kurs için bir avantaj olsa da, anlatılanları kavrayabilmek için zorunlu değildir.
 • Daha önce bu sektörde çalışmamış olmanız bu eğitimden maksimum verimi almanıza engel değildir. Herşeyi net ve anlaşılır şekilde paylaşmaya çalıştım.
 • Mimarlık, İnşaat, dekorasyon ve yapı alanında kendini geliştirme arzusuna sahip olmanız gerekmektedir.
Description

  Mimari proje okumayı, tasarım ve çizim yapmayı elbette bu kurs sayesinde öğrenmeyeceksiniz. Ayrıca bu kurs size mimarlık yapabilme yeteneği de kazandırmayacak. Çünkü mimarlık bir kaç saatlik anlatıyla öğrenilebilecek bir alan elbette değildir.

  Ancak ömrünü bu mesleğe adamış ve en iyi eserini 80 yaşında (Selimiye Camii) tamamlayan MİMAR SİNAN'ın da dediği gibi; ''Yaptığın işi gönlünde hissedersen, ırmaklar çağlar içinde..''  yani severek, azimle ve isteyerek öğrenme tutkusuyla kendini mimari alanda geliştirmek isteyenlere bu kursta çok fazla şey var.

  Bu eğitim özellikle henüz mesleğe yeni adım atan yeni mezun mimarlar, iç mimarlar, inşaat mühendisleri ve farklı alanlarda çalışan diğer profesyoneller için oldukça faydalı olacaktır.

  Mesleki gelişim ve kariyer basamaklarını tırmanmak belirli zorlukları aştıktan sonra gelir. Bu eğitime sahip olarak neleri kazanacağınızı aşağıdaki maddelerde sizlerle kısaca paylaşabilirim;

 • Henüz meslek seçiminde bulunmamış paydaşlar için mimarlar neler yapar? sorusuna detaylı yanıtlar bulabileceksiniz. Eğer çok taze iseniz biraz beyniniz yanabilir ama en azından göz aşinalığınız olur. Bu da ileride nelerle karşılaşabileceğiniz noktasında size harika fikirler verecektir.

 • Mimarlığın sihirli dünyasına yeni adım atanlar için bulunmaz yıllanmış tecrübelerin paketlenmiş haldeki bilgi kapsüllerini sunar. Böylelikle hangi durumda nasıl davranacağınızı düşmeden , yanlışlar yapmadan öğrenme ihtimaliniz artmış olur.

 • Projecilik yapan mimarlar için güncel mevzuatların pratik ipuçlarını hemen hemen her derste paylaşmış olacağım. Bu, pratiklik ve bilgi dağarcığınızın artması anlamına gelirken, yeni & alternatif iş kaynaklarını da sizlere sunmuş olacaktır.

 • Sektörde statik proje, elektrik projesi, mekanik proje geliştiriciliği yapan mühendis ve teknikerler için mimari projeleri daha iyi tanıma fırsatı sunar.

 • Yapı, inşaat ve mimarlık sektöründe olmamasına rağmen bu eğitimden faydalanan kimseler sektörümüze ilişkin faydalı ve özellikli bilgilere mimari proje nasıl tasarlanır? Proje çiziminde nelere dikkat edilir? gibi sorulara harika yanıtlar alır.

Sektördeki yenilikler, daha farklı ve metodoloji bakımından katkı sağlayacağını düşündüğüm ilave notlar ve anlatımlar olduğunda bu eğitim videolarına eklemeler ve güncellemeler sürekli olarak yapılacaktır. Bu eğitim sayesinde kendi içimizde bir topluluk oluşturarak soru ve fikirlerinizi ücretsiz olarak paylaşabileceğiniz kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir mimar danışman da kazanmış olacaksınız.

Who this course is for:
 • Mimarlar
 • İç mimarlar
 • İnşaat Mühendisleri
 • İnşaat Teknikerleri
 • Mimarlık öğrencileri
 • İnşaat Mühendisliği öğrencileri
 • İç mimarlık öğrencileri
 • İnşaat teknikerliği öğrencileri
 • Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri
 • Yapı ressamları
 • Makine Mühendisleri
 • Elektrik - Elektronik Mühendisleri
 • Yapı müteahhitleri
 • İnşaat sektöründe çalışan profesyoneller
 • Yapı Denetim Firması çalışanları
Course content
Expand all 45 lectures 05:38:17
+ Mimari projeye nasıl başlanır?
14 lectures 01:28:40
 • Mimari proje nasıl okunur?

 • Projelerde yer alan bilgiler nelerdir?

 • Mimari proje kapağı nasıl olmalıdır?

 • Pafta düzeni ve çizim standartları

Mimari proje nedir?
09:47
 • İmar durum belgesi nedir?

 • Kot - Kesit tutanağı nedir?

 • Plankote ve aplikasyon krokisi nedir?

 • Tapu evrakında yer alan bilgiler nelerdir?

 • Ruhsat aşamasındaki evrakları anlamak

İmar durum belgesi, kot kesit, aplikasyon vb. evrakları tanıyalım
11:33
 • Vaziyet planı nedir?

 • Vaziyet planında yer alması gereken teknik detaylar nelerdir?

 • Vaziyet planında kotlar nasıl gösterilir?

 • Çekme mesafeleri ,YYS, Bina oturumu ve diğer herşey..

Vaziyet planı nasıl çizilir?
13:03
Vaziyet planı çizim & kontrol notları
01:51

Vaziyet planlarıyla ilgili buraya kadar öğrendiklerinizi minik bir quiz ile ölçümlemek ister misiniz?

Vaziyet planı testi
3 questions
 • Bodrum kat planı nedir? Nasıl çizilir?

 • Bodrum katta yer alması gereken zorunlu mahaller nelerdir?

 • Müştemilatlar ve tamamen gömülü bodrum katlarının nasıl çizileceği

Bodrum kat planı nasıl çizilir?
13:52
 • Zemin kat planı nedir?

 • Zemin kat planı çiziminde olması gerekenler nelerdir?

 • Bina girişi, çekirdek çözümleri ve kat holü nedir?

Zemin kat planı nasıl çizilir?
07:44
 • Normal kat planı nedir?

 • Normal katlarda kotların gösterimi

 • Akslar, taramalar, çıkma ve izdüşümler

Normal kat planı nasıl çizilir?
03:27
 • Mahal isimleri, numaralandırma ve diğer hususlar

 • Islak hacim tefrişleri

 • Mahal taramaları

 • Doğramaların gösterimi

 • Sıva ve ölçülendirme

Mahal ve tefriş çizimleri nasıl yapılır?
02:38
 • Çatı planı nedir? Nasıl okunur?

 • Çatı strüktürü ne demektir?

 • Mertek, aşık, dikme, yastık vb. gibi terimler ne anlama gelir?

 • Çatı planında olması gerekenler nelerdir?

 • Çatı görünüşü ve kesitine dair ipuçları

Çatı planı nasıl çizilir?
03:06
 • Ç.A.P. hakkında bilinmesi gerekenler

 • Ç.A.P. nasıl çizilir?

 • Ç.A.P. ölçüleri ne olmalıdır?

Preview 06:21
 • Mimari projelerdeki kesitler nasıl çizilir?

 • Kesit çizimlerinde bulunması gereken özellikler nelerdir?

 • Kesitlere nasıl ölçü ve kot verilir?

Kesit çizimleri nasıl yapılır?
05:40
 • Cephe görünüşleri nedir?

 • Cephe - görünüş çizimlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • Görünüşlerde tabii zemin ve tesviye edilmiş zemin nasıl gösterilir?

 • Görünüşlere nasıl kot verilir?

 • Görünüş çizimine nasıl başlanır?

Görünüş çizimler nasıl yapılır?
05:43
 • İnşaat yapım sözleşmesi nedir?

 • Müteahhit - arsa sahibi arasındaki sözleşme nedir?

 • Persfektif çizimi nedir?

 • Bağımsız bölüm paylaşımı nasıl yapılır?

İnşaat yapım sözleşmesi için mimari persfektif çizimi nasıl hazırlanır?
02:46
Projeye başlama aşaması ve ilerleyen fazların planlamasıyla alakalı bir ödev. 20 dakika toplam süreniz bulunmaktadır. Buraya kadar öğrendiklerimizi ölçekleyelim.
Proje hazırlıkları
2 questions
+ Mimari projelerdeki hesaplar nasıl yapılır?
20 lectures 02:41:04
 • Emsal verilen yerlerde bağımsız bölüm sayısı hesaplama

 • Toplam daire sayısı nasıl bulunur?

Emsal verilen yerlerde daire sayısı hesaplama
07:40
 • Emsal verilmeyen parseller

 • Emsal verilmediği durumlarda daire sayısı hesaplama

Emsal verilmeyen yerlerde daire sayısı hesaplama
02:40
Bu ödevde emsal verilen ve emsal değeri verilmeyen parsellerde kaç daire / dükkan çıkabileceğinin pratiğini yapmış olacaksınız.
Daire sayısı hesaplama ödevi
2 questions
 • Mimari sunum nedir?

 • Mimari sunum çeşitleri nelerdir?

 • Mimari sunum nasıl hazırlanır?

 • Mimari projelerin ifade şekilleri nelerdir?

Mimari sunum teknikleri nelerdir? (İlk sunum ve revizyonlar)
06:48
 • Emsal / kaks nedir?

 • Emsale girmeyen alanlar nelerdir?

 • Emsale dahil olan alanlar nelerdir?

 • Emsal hesabı için gerekli çizimlerin yapılması

 • Emsal hesabı tablosu hazırlama

Emsal hesabı nasıl yapılır?
20:38
 • %30 Hesabı nedir? Nasıl yapılır?

 • Hesaplamaların yapılabilmesi gerekli çizimlerin yapılabilmesi

 • Tabloların oluşturulması

 • %30 Hesabı sağlama işlemleri

Yüzde otuz hesabı nasıl yapılır?
09:37
 • Bina oturumunu belirleme

 • TAKS'a girmeyen alanlar

 • TAKS hesabı nasıl yapılır?

 • TAKS hesabı için farklı çeşitler

Taks hesabı nasıl yapılır?
12:48
 • Teknik dökümanların analizi

 • Arsayı ve binayı oluşturma

 • Hesaplara göre yaşam alanı planlama

 • İlk sunum ve gerekli kontroller

 • Kesin çizimlere başlama

Binayı kurgulamak ve tasarımı oturtmak
06:12
Binalara nasıl kot verilir?
11:51
 • Kademeli bina nedir?

 • Kademelendirme ile ilgili bilinmesi gereken pratik bilgiler

 • Kademeli bina projesi nasıl çizilir?

 • Kademe hattı ile sokak şartları hakkında bilinmesi gerekenler

Kademeli bina ne demektir? Kademeli bina çizimi nasıl yapılır?
06:13
 • Toplam inşaat alanı hesabı nasıl yapılır?

 • İnşaat alanına dahil olmayan alanlar

 • İnşaat alanına dahil olan alanlar

Yapı inşaat alanı nedir? Nasıl hesaplanır?
07:23
 • Ortak alan / müşterek alan tablosu şekilleri

 • M.A.P. Tablosu oluşturma ve bileşenleri

 • Gerekli çizimlerin yapılması

Ortak alan tablosu nasıl oluşturulur?
02:54
 • Arsa payı nedir?

 • Arsa payı neden önemlidir?

 • Arsa payı hesaplama, şerefiye payı gibi terimlerin anlamları

Arsa payı nedir? Nasıl hesaplanır?
06:20
 • Otopark yönetmeliği nedir? Nasıl yorumlanır?

 • Otopark ihtiyacı hesaplama şekilleri

 • Otopark çizimi hakkında bilinmesi gerekenler

Otopark ihtiyacı ve otopark hesabı nasıl yapılır?
07:48
 • Sığınak yönetmeliği nedir? Nasıl yorumlanır?

 • Sığınak ihtiyacı hesaplama şekilleri

 • Sığınak çizimi hakkında bilinmesi gerekenler

Sığınak ihtiyacı ve sığınak hesabı nasıl yapılır?
09:31
 • Otopark yönetmeliği ve otopark çiziminde dikkat edilmesi gerekenler

 • Sığınak yönetmeliği ve sığınak yönetmeliğinde dikkat edilmesi gerekenler

Otopark ve Sığınak yönetmeliği hakkında pratik bilgiler
01:28
 • Konut yapılarında su deposu ihtiyacı nasıl belirlenir?

 • Yangın yönetmeliği ile su depoları arasındaki ilişki

Su deposu hesabı nasıl yapılır?
03:47
 • Depoların alan hesapları nasıl yapılır?

 • Emsal ve %30 hesabıyla dükkan depo alanlarının ilişkisi

Dükkan deposu hesabı nasıl yapılır?
06:34
 • Net alan tanımı ve örnek proje üzerinde çizimle anlatımı

 • Net alan hesabı için gerekli çizimlerin yapılması

Net alan hesabı nasıl yapılır? Bağımsız bölüm net alanı ne demektir?
12:45
 • Brüt alan tanımı ve proje üzerinde gösterimi

 • Brüt alan hesabı için gerekli çizimlerin yapılması

Brüt alan hesabı nasıl yapılır? Bağımsız bölüm brüt alanı ne demektir?
06:36

Bu testte mimari proje tasarımı nasıl yapılır? eğitiminde sizlerle paylaştığımız bilgileri ölçümleyeceğiz.

Mimari projelerde yer alan kavramların testi
5 questions
 • Bağımsız bölüm listesi nedir? Neden yapılır?

 • Tabloda bulunması gerekenler nelerdir?

 • Son kontroller

Bağımsız bölüm tablosu nasıl oluşturulur?
11:31
+ Ruhsat süreçleri ve ruhsat projesi bileşenleri
6 lectures 54:22
 • Yönetmeliklere nasıl ulaşılır?

 • Mimari proje çizimi için hangi yönetmelikler kullanılır?

 • Ruhsat almak için gereken yönetmelikler nelerdir?

Mimari projeler için yönetmelikleri tanıyalım
05:58
 • İBB İmar Yönetmeliği nedir?

 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nedir?

 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PATİY - PAİY ve İBB İmar Yön. Farkları)

Yönetmelikleri anlamak ve yorumlamak
09:17
 • Mimari proje nasıl kontrol edilir?

 • Mimari projelerde mutlaka bulunması gerekenler

 • Projelerde en fazla hata yapılan yerler neresidir?

Mimari proje kontrolü nasıl yapılır?
09:39

Bu testte bağımsız bölüm tablosu oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususları paylaştığımız kadarıyla minik ve eğlenceli sayılamayacak bir testte ölçümleyebilirsiniz.

Buraya kadar öğrendiklerimizi test edelim
5 questions
 • Yangın yönetmeliği ne anlatıyor?

 • Yangın yönetmeliği'nde bilinmesi gereken pratik hususlar

Yangın yönetmeliğine göre alınacak tedbirler
15:12
 • Statik projesi nedir?

 • Statik projesine hazırlık

 • Statik proje müellifiyle koordineli çalışma

Statik projeler için bilinmesi gerekenler
08:26
 • Belediye onayı iş akış şeması nasıl ilerliyor?

 • Projeyi hazırladıktan sonra belediyeye sunma

 • Belediye onay sürecinde yaşanabilecekler

 • Yapı denetim hangi aşamada başlıyor?

Preview 05:50
+ Mimari proje çeşitleri ve bilinmesi gerekenler
5 lectures 34:39
 • Studio Daire nedir?

 • 1 + 0 Daire örnekleri plan incelemesi

 • 1 + 1 Daire örnekleri plan incelemesi

 • 2 + 1 Daire örnekleri plan incelemesi

 • 3 + 1 Daire örnekleri plan incelemesi

 • 4 + 1 Daire örnekleri plan incelemesi

 • 5 + 1 Daire örnekleri plan incelemesi

Konut projesi daire tipolojisi (Studio, 1+1, 2+1, 3+1 vs. daire planları)
14:00
 • B2 Yapı nizamı nedir?

 • Bitişik nizam yapıların projelendirmesi nasıl yapılır?

 • B2 Konut projesi örnek incelemesi

B2 (Bitişik nizam konut proje örneği) proje incelemesi
03:59
 • Akaryakıt & LPG istasyonu projesi nedir?

 • Yakıt depolarının gösterimi ve teknik detaylar

 • Kanopilerin gösterimi, yaklaşma mesafeleri

Akaryakıt & LPG İstasyonu Projeleri nasıl çizilir?
04:27
Prefabrik fabrika projesi nasıl çizilir?
04:45
 • Minimum yaşam alanları nelerdir?

 • En az konut ölçüleri nedir?

 • Yönetmeliklere göre yapılabilecek minimum konut projesi nasıl çizilir?

Yönetmeliğe göre yapılabilecek minimum daire kaç metrekaredir?
07:28