Microsoft SQL Server (70-461) Bölüm 1
4.7 (15 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
62 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Microsoft SQL Server (70-461) Bölüm 1 to your Wishlist.

Add to Wishlist

Microsoft SQL Server (70-461) Bölüm 1

Veritabanı Sistemleri ve Yönetimi
4.7 (15 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
62 students enrolled
Created by Can Perk
Last updated 9/2017
Turkish
Current price: $10 Original price: $40 Discount: 75% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 7.5 hours on-demand video
 • 4 Articles
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • Bu kursu eksiksiz bitiren biri ilişkisel veritabanı sistemleri ile doğrudan çalışabilmek yetkinliğine sahip olacak ve piyasaya uygun hale gelecektir
 • Bu kursu eksiksiz bitirenler Microsoft'un 70-461 gibi SQL Server sınavlarını geçebilecek seviyede olabilirler
View Curriculum
Requirements
 • Programlama Bilgisi
 • Office Uygulama Kullanma Becerisi
Description

Veritabanı sistemlerinde çalışmak için yeni iseniz veya kendinizi geliştirmek istiyorsanız beraber çalışabiliriz. Anlatacağım konular genel olarak öğrenciler, işe yen başlayanlar, veritabanı sistemine yeni başlayanlar, öğretmenler ve SQL Server konusunda kendini eksik hissedenler için çok faydalı olacaktır. Örnekler ve çalışma tarzı piyasada epey çalışan biri tarafından anlatılacak olup akıllarda soru işareti bırakmayacak tarzda tamamlanacaktır.


Konular arası bağ koparılmadan sürekli geriye dönük atıflarda bulunarak pekiştirme sağlanacaktır. Ekstra çözümler ve piyasa koşullarına uygun örnekler ile kursun amacı kalifiye kişiler yetiştirmektir. Bu kursta öncelikli hedef sizlerin veriyi işleme modelleme ve sorgulama yeteneklerinizin geliştirilmesi olacaktır.


Kursumuzun Bölüm 2 olarak adlandırılan kısmında ise daha ileri konular ve işlenen verinin nnasıl yönetildiği ile ilgili konulara hakim olacaksınız. Öncelikle bu kursu bitirmeniz önerilir. 


Bu kursu satın alan kişiler Bölüm 2'yi %50 indirimle alma şansına sahiptirler bunun için bana mesaj yazmanız yeterlidir

Who is the target audience?
 • Öğrenciler
 • Öğretmenler
 • Yazılıma İlgisi Olanlar
 • 70-461 Sınavına Girecek Olanlar
 • Veritabanı İle Çalışmak İsteyenler
Compare to Other Programming Languages Courses
Curriculum For This Course
58 Lectures
07:42:29
+
Microsft SQL Server'e Giriş
4 Lectures 17:49

Microsoft Sql Server ile ilgili tanışma ve giriş dersi

Preview 03:12

SQL Server nedir ve ne için kullanırız. Hangi veri işleme şekilleri vardır?

Preview 02:34

SQL Server kullanabilmek için önce server engine kurulumunun yapılması gerekmektedir. Bunun ile alakalı bir konuşma yaparak sizi yönlendireceğim

Preview 02:54

SQL ilişkisel (relational) ve tablo modeli ile veri saklar peki bunu hangi alışkanlıklar ile yapar. Hangi yöntem doğrusudur kısaca bir göz atalım

Preview 09:09
+
SQL Server Nasıl Kullanılır
4 Lectures 20:38

SQL Server'ın servis üzerinde çalıştığı ve bu servislerin yönetimi ile ilgili genel bilgiler hakkında konuşacağız

SQL Server'ın İlk Kullanımı
07:01

Kurs içeriğinde veri işleme ile ilgili kullanacağımız yapılardan bahsedeceğiz

Genel Bakış
05:13

Kurs içeriği boyunca anlamayı kolay tutma amaçlı örnek bir veri tabanı kullanılacaktır. Northwind ve AdventureWorks veri tabanları ile ilgili bilgiler hakkında konuşacağız

Örnek Veri Tabanı
05:36

Sorgu yazmadan önce veri tabanı ile çalışırken amaçlarımız ve neleri göz önünde bulunmamız gerekiyor? Bu konular hakkında bazı öneriler hakkında konuşacağız

Sorgulamaya Başlamadan
02:48
+
Basit Sorgulama İşlemleri - SELECT
10 Lectures 01:18:25

Select deyiminin en temel kullanımı hakkında konuşacağız

Select Kullanımı
08:34

Verilerin birbiri ile aynı türlere dönüştürülmesi ve bir kaç basit matematiksel işlemin yapılması hakkında konuşacağız

Basit İşlemlerle Çalışma
03:34

Select deyiminin veri tabanı tablosu ile kullanımının sağlanması

Tablodan Veri Okuma
06:18

Okunan verinin istenen düzen ve sırada gelmesi için gerekli işlemler hakkında konuşacağız

Verilerin Sıralandırılması - ORDER BY Kullanımı
04:58

Bir veri setinde sürekli tüm verileri görmek zorunda değiliz -ki bazen büyük verilerin çekilmesi neredeyse imkansız olur-. İstenilen kriterlere göre nasıl veri çekilmesi hakkında konuşacağız

Verilerin Filtrelenmesi - WHERE Kullanımı
06:58

Bir metin içerisinde özel bir ifadeyi arayabilirsiniz. Bir harf ile başlayan veya biten; metin içerisinde geçen bir harf veya kelime veya herhangi bir parçacık... Metinler içerisinde dolaylı arama yapılma hakkında konuşacağız

Metin İçeriği Arama - LIKE Kullanımı
08:30

Dizi Araması - BETWEEN, IN Kullanımı
08:18

Kullandığımız verilerde belirsiz olan ve kullanıcı tarafından eklenmeyen veriler olabilir ve bu verilerle sizin çalışmanız gerekebilir. Hiçlik kavramı ile ilgili konuşacağız

Yokluk / Hiçlik Kontrolü - IS NULL Kullanımı
05:51

Tablolardan gelen veriler tam olarak istediğiniz biçimde olmayabilir. Özellikle veriler sayısal ifadelerle yazılmışsa (1. Bebek, 2. Çocuk, 3. Genç, 4.Yetişkin, 5. Yaşlı) gibi verilerin tablo çıktısında 1,2,3,4,5 gibi ifadelerin bulunması tabloyu okuyan kişi tarafından pek anlaşılmaz. CASE WHEN ile ilgili örnekli anlatım göreceğiz.

Sütunların Detaylandırılması - CASE WHEN Kullanımı
06:54

Tarih verilerinin kullanımı hakkında konuşacağız

Tarihsel İşlemler
18:30
+
Birden Fazla Tablo İle Çalışma
5 Lectures 54:20

Bir tablodan veri çekilirken diğer tablodan nasıl yardım alınacağı ile ilgili bir dersimiz olacak

Alt Sorgu Yazımı - Sub Queries
10:22

İki tablo arasında doğrudan olan ilişkilerin nasıl yönetildiği ve bu sorguların nasıl yazılabileceği ile ilgili konuşacağız

Tabloların Birleştirilmesi - INNER JOIN Kullanımı
15:07

Veriler arasında ilişki olmasa bile nasıl listelenebileceği ve INNER JOIN ile LEFT & RIGHT JOIN arasındaki bariz farkları konuşacağımız bir dersimiz olacak. Ek olarak LEFT OUTER JOIN ve RIGHT OUTER JOIN kullanımının  LEFT JOIN ve RIGHT JOIN'de farkı yoktur.

Tabloların Birleştirilmesi - OUTER JOIN (LEFT, RIGHT, CROSS) Kullanımı
09:55

Bir tablonun kendisi üzerinden foreign key'e sahip olması hakkında konuşacağız

Tabloların Birleştirilmesi - SELF JOIN Kullanımı
05:36

Basit SELECT Kullanımlar, SubQuery ve JOIN ler ile ilgili bir küçük sınav yapacağız

Quiz 1
5 questions

 Bir önceki derste yapılan quiz'e ait soruları açıklamalı olarak çözümleyeceğiz

Quiz Soru Çözümleri
13:20
+
SQL Foksiyonları
5 Lectures 33:40

Daha önce konuştuğumuz tarih fonksiyonlarını tekrar edip ünitemiz içinde ele alacağız.

Tarih Fonksiyonlar - Tekrar
05:55

Metin ifadelerinin kullanımı ve bize ne tür sorgularda yardımcı olur bu konular hakkında konuşacağız

String Fonksiyonları
08:54

Daha önce gördüğümüz CASE deyimlerine ek olarak CHOOSE ve IIF kullanımlarını görüp CASE ile olan beznerliğinden bahsedeceğiz

Seçimsel Fonksiyonlar - CASE, CHOOSE, IIF Kullanımı
05:52

Veri dönüşümlerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız ve güvenli veri türü dönüşümlerinden bahsedeceğiz. Ek olarak güvenli dönüşümlerin nasıl yapılacağı hakkında da ek bilgileri konuşacağız.

Dönüşüm Fonksiyonları - CONVERT, CAST, PARSE Kullanımı
08:52

Bazı sorgularda oluşan NULL sonuçlar sizin canınızı sıkabilir. İstediğiniz ifadenin belli bir sıraya göre önceliklendirilmesi NULL ifade üretimini azaltacaktır. Coalesce hakkında biraz konuşalım.

COALESCE Kullanımı
04:07
+
Gruplamalar ve Fonksiyonlar
7 Lectures 38:42

Verilerin bir bütün olmasından ziyade bazı durumlarda parçalara ayrılarak birleştirilmesi istenebilir ve bu parçalar içerinde bir ilişki ile gruplamalar gekrebilir. Gruplandırmanın nasıl yapıldığı hakkında biraz konuşalım

GROUP BY Mantığı
04:25

tablolardaki verilerin sayısı bazen önemli olabilir. Özellikle istenilen koşuldaki kayıt sayısı daha önemli olabilir. Bunun yanında en üst ve en alt limitler de bilgilendirme açısından faydalı olacaktır. Bu konular hakkında konuşacağız.

COUNT, MAX, MIN Kullanımı
06:24

SUM, AVG Kullanımı
09:43

HAVING Kullanımı
07:56

Verilerinizi gruplandırdıktan sonra ara toplamlara ihtiyacınız olabilir. Bu konuda ROLLUP hakkında konuşacağız

ROLL UP Kullanımı
04:34

Business Intelligence (BI) mantığında bir sorgu sonucu çıkarmak istiyorsanız CUBE ile buna bir giriş yapabilirsiniz. Verilerin çaprazlanarak analiz edillmesi hakkında konuşalım.

CUBE Kullanımı
03:06

Gruplandırılacak sütunları kendi içlerinde de alt gruplandırmak isterseniz GROUPING deyimlerini bilmeniz gerekmekte. Bu bağlamda GROUPING SETS hakkında konuşacağız

GROUPING SETS Kullanımı
02:34
+
Ekstra SELECT Kullanımlar - Yardımcı İşlemler
10 Lectures 01:28:19

Verilerin sıralanması ile ilgili bilgilerimizi tazeleyelim ve üzerine bir kaç bilgi daha ekleyelim.

Verilerin Sıralandırılması - ORDER BY (Öneriler & Tekrar)
08:21

Çoğu durumda veri seti içindeki veriler tekrar edebilir. Bu verilerin tekrar etmemesi ve işlenmesi hakkında konuşacağız

Verilerin Tekilleştirilmesi - DISTINCT Kullanımı
08:03

Farklı türden (tablodan) veya farklı amaçlı verilen tek tabloya dikey olarak birleştirilmesi hakkında konuşacağız

Verilerin Dikey Birleştirilmesi - UNION Kullanımı
06:12

Her zaman tüm verileri görmek istemeyebilirsiniz. TOP sorguları sizi genelde performans anlamında kurtaracaktır. 

Sınırlı Sayıda Veri Listelenmesi - TOP Kullanımı
07:06

yazdığınız sorguların küçük gruplar halinde sayfalanmış bir halde sunulmasını istiyorsanız Server Side Paging mantığını kavramış olmanız gerekecektir. Bu dersimizde sayfalama hakkında konuşacağız

Verilerin Sayfalandırılması - PAGING
09:47

iç gruplar ve bu grupların kendi içlerinde sıralanması durumları hakkında konuışacağız

OVER Clause Kullanımı
09:53

Sorgularımızı paketleyip sanal tablolar gibi kullanmayı ve bu durumun avantajlarını konuşacağız

Common Table Expressions (CTE) KUllanımı
10:18

Satırların sütuna dönüştürülmesi hakkında konuşacağız. Programlama alanında iç içe döndüler kullanarak çevrilen verilerin aslında SQL tarafında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz

Tabloların Farklı Yorumlandırılması - PIVOT Kullanımı
14:01

Kesişim ve Fark kümeleri hakkında konuşacağız

Birleşim ve Kesişim - EXCEPT - INSERSECT Kullanımı
07:48

Verilerin kendi içlerinden sıralandırılıp kümelendirilmesi hakkında konuşacağız

RANKING İfadeleri
06:50
+
Query Optimization
7 Lectures 01:01:38

Yazdığımız sorguların ne kadar kaliteli olduğunu düşünüyor muyuz? Birazcık daha performans elde etmek için neler yapıyoruz? Bu konular hakkında biraz konuşalım

Sorgu Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
14:30

yazdığımız sorguların ne kadar sürede sonuç verdiğini öğrenmek isteriz. Bu tarz istatistiksel verileri nasıl kolayca bulabileceğimizi göreceğiz.

İstatistikler / Dosya Kullanımı
05:56

Index Kullanımı
08:48

Yazdığımız sorguların hangi süreçlerden geçtiğini ve execution plan'a baktığımız zaman neleri anlamamız gerektiğini konuşacağız

Execution Plan ve Sorguların Düzenlenmesi
09:25

Programatik olarak üreteceğiniz sorguların SQL Server'a gönderilip çalıştırılması durumunu konuşacağız.

Dynamic SQL Kullanımı
02:47

Ara Çalışma
00:24

Bir önceki dersin çözümlerini yapacağız

Genel Tekrar ve Örnek Soru Çözümleri
19:48
+
Ekleme - Düzenleme - Silme İşlemleri
4 Lectures 59:59

Veri tabanına yeni kayıtlar ekleme ve kayıt eklerken dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında konuşacağız

Basit Kayıt Ekleme Modeli - INSERT Kullanımı
22:45

Var olan kayıtların sütunlarının güncellenmesi hakkında konuşacağız

Var Olan Bir Kaydın Düzenlenmesi - UPDATE Kullanımı
12:18

kayıtların kalıcı olarak silinmesi ve Primary Key'in silme durumunda verdiği tepkiler hakkında konuşacağız

Var Olan Bir Kaydın Silinmesi - DELETE Kullanımı
15:30

Bir yerden başka bir yere verinin aktarılması hakkında konuşacağız. Bu veri aktarımlarının ne tarzda olması gerektiği veya hangi durumlarda kullanılması ile ilgili de tüyolar hakkında fikir alış verişi yapacağız 

Toplu Ekleme & Aktarım İşlemleri
09:26
+
Çeşitli Başlıklar - Destekleyici Öğeler
2 Lectures 08:57

INSERT, UPDATE ve DELETE sorgularından sonra etkilenen satırın aldığı durumları runtime'da örmek istediğimiz zaman yapmamız gerekenler hakkında konuşacağız

OUTPUT Kullanımı
07:31

Dersin sonu ile ilgili konuşacağız. Ek olarak Bölüm 2 için de ek bilgiler alacaksınız

Son
01:26
About the Instructor
Can Perk
4.7 Average rating
23 Reviews
141 Students
3 Courses
Software Developer & Consultant

Working on Microsoft technologies. 

I was graduated from University of Süleyman Demirel based on Computer and Controlling Education. During my work life I have been trainer on MCSD courses many times. 


Now working at BilgeAdam and Microsoft MCS consulting based on a project

I finished 2 Sharepoint Project on governements based on SharePoint. At the moment I am working on another big project based on WCF and WPF project