Microsoft Office Word ile Sıfırdan Tez Yazma
4.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
9 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Microsoft Office Word ile Sıfırdan Tez Yazma to your Wishlist.

Add to Wishlist

Microsoft Office Word ile Sıfırdan Tez Yazma

Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bitirme projesi veya tezi için word şablonu oluşturma
4.0 (1 rating)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
9 students enrolled
Last updated 8/2017
Turkish
Current price: $10 Original price: $45 Discount: 78% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 2 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • bitirme projesi yazmak
 • yüksek lisans tezi yazmak
 • doktora tezi yazmak
 • layout oluşturma
 • düzey başlıklar oluşturma
 • bölüm ve alt başlıklar oluşturma
 • stil galerisine hakim olma
 • sayfa numaralandırma
 • atıflar ve kaynakça oluşturma
 • içindekiler listesi oluşturma
 • şekiller listesi oluşturma
 • grafikler listesi oluşturma
 • tablolar listesi oluşturma
 • otomotize edilmiş formül ekleme ve kullanma
View Curriculum
Requirements
 • Temel seviye microsoft office word bilgisine sahip olmak
 • MacOS ya da Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyor olmanız gerekir
 • Microsoft Office Word 2013 ve daha sonrasının bilgisayarınızda kurulu olması gerekir
Description

Microsoft office word kullanarak enstitü tez hazırlama yönergesini baz alıp bitirme projeniz, yüksek lisans teziniz ya da doktora teziniz için word şablonu oluşturacağız. Bu kursta sırasıyla aşağıda yer alan adımları gerçekleştireceğiz.

1. tez yazım yönergesinin indirilmesi ve layout oluşturma

2. kapak sayfasının tasarlanması

3. tez omurgasının oluşturulması

4. düzey başlıklarının oluşturulması daha sonrasında ise bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıklarının oluşturulması

5. içindekiler, şekiller, grafikler ve tablolar listesinin oluşturulması

6. paragraf yapılandırma

7. otomatize edilmiş formüllerin eklenmesi

8. atıf gösterme ve kaynakça tablosunun oluşturulması


Who is the target audience?
 • Bitirme projesi ya da tez yazan herkes
 • Microsoft Office Word becerisini arttırmak isteyen herkes
 • Yüksek Lisans Öğrencileri
 • Doktora Öğrencileri
 • Vakıf Üniversitelerinde MBA yapan öğrenciler
 • Lisans bitirme projesi yazması gereken öğrenciler
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
19 Lectures
02:13:33
+
intro
1 Lecture 04:27

Bu videoda bitirme projesi ya da tez yazarken ne gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz gibi konulara değindik. Show all nonprinting characters( ters p  :)  ) ve navigation pane'i aktif hale getirdik.

Preview 04:27
+
Giriş
1 Lecture 06:05

Enstitü web sitesinden tez hazırlama yönergesi indirildi. Yönergede yer alan kurallar irdelenerek ilk aşama olan sayfa yapısı enstitü tez yazım kurallarına göre oluşturuldu.

Preview 06:05
+
Sablon Olusturma
2 Lectures 20:09

Sayfa yapısı oluşturulduktan sonra bitirme projesi/tezin kapak sayfası tasarlandı.

Preview 04:53

Bir bitirme projesi ya da tez yer alabilecek başlıklar belirlenerek navigation pane'de görüntülenmesi sağlandı.

Tez omurgasının olusturulmasi
15:16
+
Basliklar
5 Lectures 28:31

Metin yazarken başlıkların numaralandırılması otomatize edilerek beş düzeyde düzey başlıkları belirlendi.

Preview 08:27

Önceden oluşturulan düzey başlıkları dikkate alınarak bölüm başlıklarının nasıl oluşturulacağına değinildi.

Bolum basliklarinin olusturulmasi
04:21

Önceden oluşturulan düzey başlıkları dikkate alınarak alt bölüm başlıklarının nasıl oluşturulacağına değinildi.

Alt bolum basliklarinin olusturulmasi - 1
05:45

Alt bolum basliklarinin olusturulmasi - 2
04:13

Alt bolum basliklarinin olusturulmasi - 3
05:45
+
Listelerin Olusturulmasi
9 Lectures 01:12:43

Bütün düzey, bölüm ve alt bölüm başlıkları dikkate alınarak word'de otomatik içindekiler tablosu nasıl oluşturulur değinildi.

icindekiler listesinin olusturulmasi
05:42

Enstitü tez hazırlama yönergesinde belirtilen sayfa numaralandırma hususu dikkate alınarak giriş sayfasına kadar olan kısım romen rakamları ile numaralandırıldı geri kalan kısım içinse arap rakamlarına yer verildi.

sayfa numaralandirma
09:19

Tez yazarken nasıl atıf yapılır ona değindik parantez içi atıfa ve dipnot göstererek atıfa yer verdik daha sonra ise atıflar için stil galerisinden stil tanımlayarak bütün tez için stil uyumluluğu sağladık.

Atiflar ve kaynakca olusturma
09:51

Paragraf otomatik olarak nasıl indentlenir ve paragrafları arası boşluk enter kullanılmadan nasıl verilir ona değindik.

paragraf girintileme
02:35

Tezin çeşitli yerlerine şekiller ekledik. Şekil sayfaya sığmadığında neler yapılabilir onları inceledik. Sayfadan taşma sorununa engel olmak için gridline nasıl kullanılır onu öğrendik. Sayfaya sığmayan şekillerin oryantasyonunu sağladık.

Sekil ekleme ve sekiller listesinin olusturulmasi
12:40

Tezin çeşitli yerlerine grafikler ekledik. Grafik sayfaya sığmadığında neler yapılabilir onları inceledik. Sayfadan taşma sorununa engel olmak için gridline nasıl kullanılır onu öğrendik. Sayfaya sığmayan grafiklerin sayfaya sığabilmesi için ayarlamalar gerçekleştirdik. 

Grafik ekleme ve grafikler listesinin olusturulmasi
05:48

Tezin çeşitli yerlerine tablolar ekledik. Tablo sayfaya sığmadığında neler yapılabilir onları inceledik. Sayfaya sığmayan tabloların sayfaya sığabilmesi için ayarlamalar gerçekleştirdik. Tez yönergesinde belirtilen tek satır aralığının bütün tablolarda sağlanabilmesi için stil galerisinde tablo metni stili oluşturuduk.

Tablo ekleme ve tablolar listesinin olusturulmasi - 1
06:17

Tablo ekleme ve tablolar listesinin olusturulmasi - 2
16:23

Microsoft word equations kullanarak metin içine formül nasıl eklenir onu öğrendik. SEQ Eq ve Field yapılarını kullanıp formülleri otomatize ettiğimiz tablo yapısı oluşturduk.

Formul ekleme ve otomatize etme
04:08
+
Bolum Sonu
1 Lecture 01:38

Tezi bastırmadan önce nelere dikkat etmelisiniz nelerden kaçınmalısınız gibi konulara değindik.

Tezi bastirmadan once son tavsiyeler
01:38
About the Instructor
Selçuk Yıldırım
4.0 Average rating
1 Review
9 Students
2 Courses
BT Uzmanı

öğrenmeye hevesli, teknoloji takipçisi, profesyonel word kullanıcısı, bilişim teknolojileri uzmanı, eski akademik dergi editörü, akademik kültür ve çalışmaların yakından takipçisi, kendi çapında çeşitli dillerde kod yazıcısı ve eğitmen. Üniversite öğrencilerine yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İLETİŞİM OLARAK SADECE MAIL KULLANIYORUM. Tezinizin enstitü koşullarına göre yeniden redaksiyonu için bana eagerbrains@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.