ม.ปลาย เซต (ตอนที่ 2)
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add ม.ปลาย เซต (ตอนที่ 2) to your Wishlist.

Add to Wishlist

ม.ปลาย เซต (ตอนที่ 2)

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Current price: $10 Original price: $20 Discount: 50% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 3.5 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • สูตรพิเศษ
 • Sub Set
 • Power Set
 • สูตรสมาชิก
 • Venn - Euler
View Curriculum
Requirements
 • คอร์สเรียนเจาะลึก, ปูพื้นฐาน, เทคนิค, สูตรลัด
Description

Subset

 • แนวคิด
 • จำนวนสมาชิก
 • เทคนิคดูไว
 • ข้อสรุปสำคัญ
 • Subset vs การเลือก

Power Set

 • แนวคิด
 • Power Set ซ้อน
 • Power Set สัมพันธ์
 • เทคนิค Subset+Power Set

สูตรสมาชิก

 • 2 Sets
  • ทั่วไป
  • นอก - ใน - ชอบ
 • 3 Sets
  • ทั่วไป
  • นอก - ใน - ชอบ

Venn - Euler

 • เทคนิคแผนภาพ
 • Keyword
 • 2 Sets
  • เกี่ยว
   • ตัวเลข
   • เปอร์เซ็นต์
   • สูตรสมาชิก
  • ไม่เกี่ยว
  • เกี่ยวแยกส่วน
 • 3 Sets
  • ง่าย
   • ทั่วไป
   • อย่างน้อย 1
  • ยาก (Jigsaw)
   • ทั่วไป
   • อย่างน้อย 1


"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................

Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.ปลาย (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
37 Lectures
03:43:26
+
นำเข้าสู่บทเรียน
2 Lectures 17:29

สารบัญ
13:23
+
Sub Set
12 Lectures 01:21:26

33
14:57

34
18:57

35
03:23

36
11:16

37
03:42

38
09:49

39
05:18

40
02:48

41
03:08

42
01:29

43
01:45
+
Power Set
10 Lectures 01:04:55

48
08:19

49
06:07

50
15:50

51
04:22

52
04:56

53
01:18

54
04:18

55
04:57

56
04:55
+
สูตรสมาชิก
2 Lectures 06:14
57
01:32

58
04:42
+
Venn - Euler
11 Lectures 53:22
59
08:08

60
02:48

61
06:35

62
03:44

63
05:05

65
03:16


67
03:55

68
10:15

69
01:33

70
03:48
About the Instructor
คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
142 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "