ม.ปลาย เซต (ตอนที่ 1)
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add ม.ปลาย เซต (ตอนที่ 1) to your Wishlist.

Add to Wishlist

ม.ปลาย เซต (ตอนที่ 1)

สรุปเนื้อหา เทคนิค สูตรลัด
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $20 Discount: 50% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 4.5 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • พื้นฐาน
 • Operation
 • สูตรพิเศษ
View Curriculum
Description

พื้นฐาน

 • นิยาม
 • สมาชิก
 • การเท่ากัน
 • เซตที่ต้องรู้
 • การเขียนเซต
  • เงื่อนไข
  • แจกแจง
 • ประเภท
  • จำกัด
  • อนันต์

Operation

 • ทั่วไป
  • Intersection
  • Union
  • Difference
 • สมบัติ
  • กระทำตัวเอง
  • กระทำกับ {}
  • กระทำกับ U
  • กระทำกับ Complement
  • A กับ B
  • De’morgan
  • สลับที่ เปลี่ยนกลุ่ม, เปิดวงเล็บ
  • ไม่ตัดออก
  • กฎการลบ

สูตรพิเศษ

 • เหมือน / ไม่เหมือน
 • กระจายเกย์คิง


"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................

Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.ปลาย (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
30 Lectures
04:26:26
+
นำเข้าสู่บทเรียน
2 Lectures 17:28

อย่าลืม download เอกสารประกอบการเรียนด้วยนะครับ

Preview 04:06

สารบัญ
13:22
+
พื้นฐาน
10 Lectures 01:42:19

5
16:23

6
05:43

7
21:32

8
10:33

9
04:37

10
07:38

11
04:37

12
07:18

13
09:43
+
Operation
11 Lectures 01:42:47

15
13:34

17
04:20

18
11:01

19
19:45

20
10:08

21
10:03

22
04:22

23
07:39

24
04:15

25
04:06
+
สูตรพิเศษ
7 Lectures 43:52

42
06:41

43
03:51

44
03:48

45
03:48

46
16:07

47
04:53
About the Instructor
คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
143 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "