ม.ปลาย การให้เหตุผล
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add ม.ปลาย การให้เหตุผล to your Wishlist.

Add to Wishlist

ม.ปลาย การให้เหตุผล

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Thai
Current price: $10 Original price: $25 Discount: 60% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 3.5 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
 • Venn’s Diagram
View Curriculum
Requirements
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)
Description

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

 • การอุปนัย
 • การนิรนัย

Venn’s Diagram

 • 2 เกี่ยว
 • 3 เกี่ยว
 • 2 เกี่ยวแยก, 3 เกี่ยว


"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................

Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.ปลาย (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
28 Lectures
03:17:13
+
นำเข้าสู่บทเรียน
2 Lectures 04:19

สารบัญ
02:56
+
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
10 Lectures 01:30:15

4
12:38

5
12:36

6
03:32

7
02:21

8
02:17

9
03:02

10
02:43

11
27:01

12
19:32
+
Venn’s Diagram
16 Lectures 01:42:39

14
06:12

15
01:37

16
07:53

17
05:10

18
06:57

19
04:21

20
05:21

21
04:10

22
03:20

23
05:32

24
05:08

25
05:24

26
09:24

27
20:42

28
03:34
About the Instructor
คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
139 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "