สรุปเข้ม ม.3 กราฟ
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add สรุปเข้ม ม.3 กราฟ to your Wishlist.

Add to Wishlist

สรุปเข้ม ม.3 กราฟ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $40 Discount: 75% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 7 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • สัมพันธ์แบบเส้นตรง
 • รูปสมการเส้นตรง
 • การตัดแกน
 • ความชัน
 • การสร้างสมการเส้นตรง
View Curriculum
Requirements
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)
Description

สัมพันธ์แบบเส้นตรง

 • ลักษณะของสมการ
 • ลักษณะของกราฟ

รูปสมการเส้นตรง

 • รูปทั่วไป
 • รูปมาตรฐาน
 • ความสัมพันธ์ของรูปทั้งสอง

การตัดแกน

 • ตัดแกน X
 • ตัดแกน Y

ความชัน

 • การทำมุมกับแกน X
 • การหาค่าความชัน

การสร้างสมการเส้นตรง

 • ผ่าน 1 จุด และรู้ความชัน
 • ความสัมพันธ์ของกราฟเส้นตรง 2 เส้นใดๆ
Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.3 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
85 Lectures
08:06:51
+
นำเข้าสู่บทเรียน
3 Lectures 04:12

2
03:38

เอกสารประกอบการเรียน
58 pages
+
สัมพันธ์แบบเส้นตรง
16 Lectures 01:11:57

4
04:12

5
06:14

6
07:09

7
05:49

8
03:59

9
06:53

10
02:21

11
02:01

12
05:07

13
01:05

14
04:37

15
05:31

16
05:54

17
06:29

18
02:02
+
รูปสมการเส้นตรง
18 Lectures 44:38

20
01:10

21
01:17

22
02:25

23
04:08

24
01:38

25
08:23

26
01:10

27
01:09

28
02:00

29
01:59

30
01:11

31
01:04

32
01:17

33
01:11

34
02:41

35
05:27

36
03:15
+
การตัดแกน
11 Lectures 29:03

38
04:15

39
01:21

40
01:05

41
01:32

42
01:09

43
01:12

44
03:26

45
03:33

46
05:53

47
02:31
+
ความชัน
4 Lectures 12:33
48
01:41

49
02:29

50
04:01

51
04:22
+
การสร้างสมการเส้นตรง
7 Lectures 25:04
52
05:40

53
02:17

54
01:44

55
01:51

56
03:14

57
02:59

58
07:19
+
เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
26 Lectures 04:01:24

2
07:41

3
05:37

4
03:06

5
02:16

6-7
11:42

8-9
12:03

10-11
12:03

12-13
11:29

14
07:13

15-22
08:33

23
06:53

24-27
09:41

28-30
18:31

31
13:48

32
05:16

33-34
18:22

35-36
Processing..

37-38
06:16

39-41
13:16

42-43
12:53

44-45
20:37

46-47
11:50

48-49
11:39

50
04:14

51
05:36
About the Instructor
คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
143 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "