สรุปเข้ม ม.3 กราฟ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings) Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
$19
$40
52% off
Take This Course
 • Lectures 85
 • Length 8 hours
 • Skill Level Intermediate Level
 • Languages Thai
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 5/2016 Thai

Course Description

สัมพันธ์แบบเส้นตรง

 • ลักษณะของสมการ
 • ลักษณะของกราฟ

รูปสมการเส้นตรง

 • รูปทั่วไป
 • รูปมาตรฐาน
 • ความสัมพันธ์ของรูปทั้งสอง

การตัดแกน

 • ตัดแกน X
 • ตัดแกน Y

ความชัน

 • การทำมุมกับแกน X
 • การหาค่าความชัน

การสร้างสมการเส้นตรง

 • ผ่าน 1 จุด และรู้ความชัน
 • ความสัมพันธ์ของกราฟเส้นตรง 2 เส้นใดๆ

What are the requirements?

 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)

What am I going to get from this course?

 • สัมพันธ์แบบเส้นตรง
 • รูปสมการเส้นตรง
 • การตัดแกน
 • ความชัน
 • การสร้างสมการเส้นตรง

What is the target audience?

 • นักเรียน ม.3 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: นำเข้าสู่บทเรียน
สารบัญ
Preview
00:34
2
03:38
เอกสารประกอบการเรียน
58 pages
Section 2: สัมพันธ์แบบเส้นตรง
02:34
4
04:12
5
06:14
6
07:09
7
05:49
8
03:59
9
06:53
10
02:21
11
02:01
12
05:07
13
01:05
14
04:37
15
05:31
16
05:54
17
06:29
18
02:02
Section 3: รูปสมการเส้นตรง
03:13
20
01:10
21
01:17
22
02:25
23
04:08
24
01:38
25
08:23
26
01:10
27
01:09
28
02:00
29
01:59
30
01:11
31
01:04
32
01:17
33
01:11
34
02:41
35
05:27
36
03:15
Section 4: การตัดแกน
03:06
38
04:15
39
01:21
40
01:05
41
01:32
42
01:09
43
01:12
44
03:26
45
03:33
46
05:53
47
02:31
Section 5: ความชัน
48
01:41
49
02:29
50
04:01
51
04:22
Section 6: การสร้างสมการเส้นตรง
52
05:40
53
02:17
54
01:44
55
01:51
56
03:14
57
02:59
58
07:19
Section 7: เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
00:49
2
07:41
3
05:37
4
03:06
5
02:16
6-7
11:42
8-9
12:03
10-11
12:03
12-13
11:29
14
07:13
15-22
08:33
23
06:53
24-27
09:41
28-30
18:31
31
13:48
32
05:16
33-34
18:22
35-36
Processing..
37-38
06:16
39-41
13:16
42-43
12:53
44-45
20:37
46-47
11:50
48-49
11:39
50
04:14
51
05:36

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

WeMaths คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก, วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

 • - Mechanical Engineer @ Suranaree University of Technology, Administrator Education
 • - Web Application & Mobile Application Engineer @ Dhurakij Bundit Universiy
 • - Good Instructor of Content Award from Sripatum University, E-Learning Association of Thailand, Software Industry Promotion Agency (Public Organization, SIPA)
 • - Geogebra Team for Translation of Thailand (Best partner Microsoft 2015)
 • - วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58
 • - วิทยากรอบรมการสร้าง E-Learning ,Social Learning, Flipped Classroom
 • - ดำเนินโครงการยกระดับคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • - Sales Manager of YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
  - Sales Engineer of Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Engineering Software for Researcher, Developer)
 • "อาจารย์ไม่ได้จบครู ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ
  แต่อาจารย์จบวิศวกรรม ที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม"

Ready to start learning?
Take This Course