สรุปเข้ม ม.3 พื้นที่ผิว ปริมาตร และการประยุกต์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
$15
$20
25% off
Take This Course
 • Lectures 89
 • Length 8 hours
 • Skill Level Intermediate Level
 • Languages Thai
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 5/2016 Thai

Course Description

พื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ

 • สามเหลี่ยม
  • ประเภท
  • พื้นที่
  • เส้นนรอบรูป
 • สี่เหลี่ยม
  • ประเภท
  • พื้นที่
  • เส้นรอบรูป
 • หลายเหลี่ยม
  • ประเภท
  • พื้นที่
  • เส้นรอบรูป
 • วงกลม
  • นิยาม
  • พื้นที่
  • เส้นรอบรูป

ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 • สูตร
  • รูปผลบวก
  • รูปผลลบ
 • 3 เหลี่ยมมุมฉากที่พบบ่อย
  • ท่องจำ
 • 3 เหลี่ยมคล้าย มาช่วย

จำแนกรูปทรง 3 มิติ

 • เทียบลักษณะพื้นที่ผิวข้าง
 • เทียบลักษณะหน้าตัด
 • เทียบสูตรปริมตร

ปริซึม

 • ฐานหลายเหลี่ยม
 • ฐานวงกลม

พีระมิด

 • ฐานหลายเหลี่ยม
 • ฐานวงกลม

ทรงกลม

 • พื้นที่ผิว
 • ปริมาตร


"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................

What are the requirements?

 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)

What am I going to get from this course?

 • พื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ
 • ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • จำแนกรูปทรง 3 มิติ
 • ปริซึม
 • พีระมิด
 • ทรงกลม

Who is the target audience?

 • นักเรียน ม.3 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: นำเข้าสู่บทเรียน
หน้าปก
Preview
01:16
สารบัญ
03:07
เอกสารประกอบการเรียน
63 pages
Section 2: พื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ
04:31
4
03:48
5
02:23
6
03:05
7
01:48
8
01:38
Section 3: ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
9
02:08
10
05:12
Section 4: จำแนกรูปทรง 3 มิติ
11
05:24
Section 5: ปริซึม
12
07:05
13
02:53
14
12:21
15
04:22
16
06:17
17
05:11
18
02:28
19
02:36
20
05:27
Section 6: พีระมิด
21
02:13
22
02:53
23
09:38
Section 7: ทรงกลม
24
01:49
25
02:54
26
04:55
Section 8: เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
00:45
2-3
05:54
4
02:13
5
01:50
6
02:00
7
03:28
8
03:53
9
01:24
10
04:04
11
04:19
12
05:47
13
03:39
14
03:25
15
05:14
16-19
21:30
08:42
21
08:07
22
01:51
23
05:25
24
03:26
25
07:27
26
03:13
27
05:04
28
07:08
29
06:09
30
02:00
31
02:47
32
04:24
33
04:06
35
04:08
36
11:28
37
07:04
38
08:45
39-43
15:48
44
03:09
45
01:54
46
05:05
47
04:17
48
03:26
49
03:25
50
04:47
51
03:32
52
01:46
53
03:32
54
03:54
55
01:39
56
01:55
57
02:18
58
03:54
59
04:08
60
03:59
61
03:27
62
02:46
63
07:42
64
04:35
65
09:01
66
10:20
67
08:01
68
01:20
69
04:19
70
05:16
76
08:53

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

WeMaths คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก, วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
- วิทยากรอบรมการสร้าง E-Learning ,Social Learning, Flipped Classroom
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "

Ready to start learning?
Take This Course