สรุปเข้ม ม.3 พื้นที่ผิว ปริมาตร และการประยุกต์
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add สรุปเข้ม ม.3 พื้นที่ผิว ปริมาตร และการประยุกต์ to your Wishlist.

Add to Wishlist

สรุปเข้ม ม.3 พื้นที่ผิว ปริมาตร และการประยุกต์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
Thai
Current price: $10 Original price: $20 Discount: 50% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
 • 7 hours on-demand video
 • 1 Supplemental Resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
What Will I Learn?
 • พื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ
 • ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • จำแนกรูปทรง 3 มิติ
 • ปริซึม
 • พีระมิด
 • ทรงกลม
View Curriculum
Requirements
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)
Description

พื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ

 • สามเหลี่ยม
  • ประเภท
  • พื้นที่
  • เส้นนรอบรูป
 • สี่เหลี่ยม
  • ประเภท
  • พื้นที่
  • เส้นรอบรูป
 • หลายเหลี่ยม
  • ประเภท
  • พื้นที่
  • เส้นรอบรูป
 • วงกลม
  • นิยาม
  • พื้นที่
  • เส้นรอบรูป

ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 • สูตร
  • รูปผลบวก
  • รูปผลลบ
 • 3 เหลี่ยมมุมฉากที่พบบ่อย
  • ท่องจำ
 • 3 เหลี่ยมคล้าย มาช่วย

จำแนกรูปทรง 3 มิติ

 • เทียบลักษณะพื้นที่ผิวข้าง
 • เทียบลักษณะหน้าตัด
 • เทียบสูตรปริมตร

ปริซึม

 • ฐานหลายเหลี่ยม
 • ฐานวงกลม

พีระมิด

 • ฐานหลายเหลี่ยม
 • ฐานวงกลม

ทรงกลม

 • พื้นที่ผิว
 • ปริมาตร


"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................

Who is the target audience?
 • นักเรียน ม.3 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
89 Lectures
07:59:09
+
นำเข้าสู่บทเรียน
3 Lectures 04:23

สารบัญ
03:07

เอกสารประกอบการเรียน
63 pages
+
พื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ
6 Lectures 17:13

4
03:48

5
02:23

6
03:05

7
01:48

8
01:38
+
ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
2 Lectures 07:20
9
02:08

10
05:12
+
จำแนกรูปทรง 3 มิติ
1 Lecture 05:24
11
05:24
+
ปริซึม
9 Lectures 48:40
12
07:05

13
02:53

14
12:21

15
04:22

16
06:17

17
05:11

18
02:28

19
02:36

20
05:27
+
พีระมิด
3 Lectures 14:44
21
02:13

22
02:53

23
09:38
+
ทรงกลม
3 Lectures 09:38
24
01:49

25
02:54

26
04:55
+
เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
62 Lectures 05:08:47

2-3
05:54

4
02:13

5
01:50

6
02:00

7
03:28

8
03:53

9
01:24

10
04:04

11
04:19

12
05:47

13
03:39

14
03:25

15
05:14

16-19
21:30


21
08:07

22
01:51

23
05:25

24
03:26

25
07:27

26
03:13

27
05:04

28
07:08

29
06:09

30
02:00

31
02:47

32
04:24

33
04:06

35
04:08

36
11:28

37
07:04

38
08:45

39-43
15:48

44
03:09

45
01:54

46
05:05

47
04:17

48
03:26

49
03:25

50
04:47

51
03:32

52
01:46

53
03:32

54
03:54

55
01:39

56
01:55

57
02:18

58
03:54

59
04:08

60
03:59

61
03:27

62
02:46

63
07:42

64
04:35

65
09:01

66
10:20

67
08:01

68
01:20

69
04:19

70
05:16

76
08:53
About the Instructor
คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก
4.8 Average rating
2 Reviews
139 Students
24 Courses
วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "