สรุปเข้ม ม.2 การวัด

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรงตามหลักสูตร สสวท.
0.0 (0 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a
course's star rating by considering a number of different factors
such as the number of ratings, the age of ratings, and the
likelihood of fraudulent ratings.
0 students enrolled
$15
$30
50% off
Take This Course
 • Lectures 57
 • Length 5.5 hours
 • Skill Level Intermediate Level
 • Languages Thai
 • Includes Lifetime access
  30 day money back guarantee!
  Available on iOS and Android
  Certificate of Completion
Wishlisted Wishlist

How taking a course works

Discover

Find online courses made by experts from around the world.

Learn

Take your courses with you and learn anywhere, anytime.

Master

Learn and practice real-world skills and achieve your goals.

About This Course

Published 5/2016 Thai

Course Description

มาตรฐานการวัด

 • ระบบอังกฤษ
 • ระบบเมตริก
 • ระบบ SI
 • ระบบไทย

การวัดความยาว

 • มาตราวัดอังกฤษ
 • มาตราวัดเมตริก
 • มาตราวัดไทย

การวัดพื้นที่

 • มาตราวัดอังกฤษ
 • มาตราวัดเมตริก
 • มาตราวัดไทย

การหาพื้นที่

 • พื้นที่ 3 เหลี่ยม
  • 3 เหลี่ยมมุมฉาก
  • 3 เหลี่ยมใดๆ
 • พื้นที่ 4 เหลี่ยม
  • 4 เหลี่ยมมุมฉาก
  • 4 เหลี่ยมด้านขนาน
  • 4 เหลี่ยมรูปว่าว
  • 4 เหลี่ยมคางหมู
  • 4 เหลี่ยมใดๆ
 • พื้นที่วงกลม
  • วงกลม
  • วงแหวน

การวัดปริมาตร

 • มาตราวัดอังกฤษ
 • มาตราวัดเมตริก

การวัดมวล

 • มาตราวัดเมทริกซ์


"สื่อการสอนทั้งหมดนี้อาจารย์เรียบเรียง, พิมพ์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ทำเว็บ, App ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ค่าตอบแทนจากงานนี้ จะใช้พัฒนาความรู้, ช่วยเด็กยากจน, ให้ทุนการศึกษา, เดินทางบรรยายธรรม"

..................................................โปรดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์........................................................

What are the requirements?

 • คอร์สเรียนปูพื้นฐาน (สรุปเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน)

What am I going to get from this course?

 • มาตรฐานการวัด
 • การวัดความยาว
 • การวัดพื้นที่
 • การหาพื้นที่
 • การวัดปริมาตร
 • การวัดมวล
 • การวัดเวลา

Who is the target audience?

 • นักเรียน ม.2 (เรียนล่วงหน้า,เรียนพร้อมกับโรงเรียน,เรียนย้อนหลัง)
 • ครูและติวเตอร์ (เพื่อประกอบอาชีพ)

What you get with this course?

Not for you? No problem.
30 day money back guarantee.

Forever yours.
Lifetime access.

Learn on the go.
Desktop, iOS and Android.

Get rewarded.
Certificate of completion.

Curriculum

Section 1: นำเข้าสู่บทเรียน
หน้าปก
Preview
01:33
สารบัญ
06:25
เอกสารประกอบการเรียน
15 pages
Section 2: มารฐานการวัด
3
11:50
Section 3: การวัดความยาว
4
25:11
Section 4: การวัดพื้นที่
5
09:56
Section 5: การหาพื้นที่
06:47
7
16:16
8
11:55
9
05:53
10
04:33
Section 6: การวัดปริมาตร
11
07:40
Section 7: การวัดมวล
12
03:52
Section 8: การวัดเวลา
13
05:07
14
12:49
Section 9: เฉลยแบบฝึกหัด สสวท.
00:38
2
03:33
3
04:46
4
00:49
5
01:56
6
00:34
7
02:18
8
20:08
9
02:19
01:04
11
05:40
12
02:05
13
03:39
14
02:47
15-20
23:25
21
03:27
22
01:04
23
02:02
24
04:36
25
05:13
26
06:04
27
04:32
28
04:51
29
05:06
03:42
31
03:59
32
04:45
33
03:11
34
03:42
35
03:53
36
05:32
37
05:26
38
03:39
39
01:46
40
03:29
41
02:30
42
01:51
43
02:25
44
02:09
45
02:24
46
03:12
47
03:29

Students Who Viewed This Course Also Viewed

 • Loading
 • Loading
 • Loading

Instructor Biography

WeMaths คณิตศาสตร์ชาติไทย มาตรฐานระดับโลก, วิศวกรเครื่องกล, บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
- รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
- ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
- วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค '58 @KMUTNB
- วิทยากรอบรมการสร้าง E-Learning ,Social Learning, Flipped Classroom
- ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
- วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

" ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม "

Ready to start learning?
Take This Course